Rehabilitační odborný léčebný ústav poskytující navazující následnou léčebnou péči lůžkovou a zčásti i ambulantní.

rehabilitace, léčba, léčebna, procedury

Aktuálně v roce 2021

7. července

Srdečně Vás zveme na zábavný letní den pro všechny generace.

Součástí akce je den otevřených dveří Hipoterapie.

 


25. května

Od 27. 5. 2021 je umístěno očkovací místo v budově HTS, trasa k budově je vyznačena ukazateli.


24. května

Na základě požadavku vedení primariátu pav. G, D, SRJ byly opět povoleny návštěvy
na tomto pracovišti:

Oddělení SRJ: návštěvy jsou povoleny a jsou preferovány mimo pavilón.

Oddělení D, G1, G2: návštěvy jsou povoleny a jsou preferovány mimo pavilón.

Platí do odvolání.


10. května

V návaznosti na rozvolňování opatření z důvodu epidemie Covid-19 dochází od dnešního dne k otevření veškerých vstupů do parku HL a provozní řád parku přechází do běžného režimu.


10. května

Na základě požadavku vedení primariátu pav. C-LOOP byly povoleny návštěvy pavilónu C s dodržením všech protiepidemických opatření.
Jsou preferovány návštěvy mimo pavilón.
Platí do odvolání. 
 


19. dubna

Na základě požadavku vedení primariátu pav. G, D, SRJ byl znovu zaveden zákaz návštěv na tomto pracovišti.
Oddělení G1, D a SJ: návštěvy povoleny pouze mimo pavilon
Oddělení G2: zákaz návštěv
Platí do odvolání.


7. dubna

S platností od 8. 4. 2021 od 11:00 hod., se v HL obnovuje běžný provoz funkce vjezdového systému do HL, včetně poplatků za každý vjezd, delší než 30 min. 
Při času nad 30 min. do prvých 60 min. činí poplatek 15 Kč, za každou další zahájenou hod. 50 Kč.
Pro občany jedoucí vozem až do areálu HL z důvodu očkování stále platí vyčleněné parkoviště za pavilónem protetiky. Zůstanou proto platná vnitřní orientační  upozornění pro tuto případnou mimořádnou skupinu vjezdů. Poplatek za vjezd ale platí i zde.
Poplatek nehradí občané s průkazkou ZTP a ZTP/P, nutno ohlásit na vrátnici při odjezdu.
 


11. března

V Hamzově léčebně bylo nově zřízeno:

OČKOVACÍ MÍSTO pro veřejnost. 

Registraci, průběh očkování, nejčastější dotazy a další potřebné informace o očkování naleznete zde.

Laskavě Vás žádáme, abyste si s sebou na očkování přinesli vyplněný dotazník (ke stažení níže), nebo seznam léků, které pravidelně užíváte. 

Dotazník před očkováním proti Covid-19 je ke stažení zde.


16. února 

V pořadu studia Hradec Králové se vypravíme do Hamzovy odborné léčebny pro děti a dospělé v Luži – Košumberku. Leží v těsném sousedství jednoho ze tří hlavních poutních míst královéhradecké diecéze – Poutního chrámu Panny Marie Pomocné na Chlumku. Důvody, proč navštívíme léčebnu, jsou dva: Prvním je ten, že letos slaví 120 let své existence (byla původně založena v roce 1901 jako dětský tuberkulózní léčebný ústav). Léčebnu MUDr. Hamza založil jako první ústavní zařízení tohoto typu ve střední Evropě, s cílem zajistit rovněž školní výuku pro své dětské pacienty. Za dobu svého trvání se léčebna stále rozvíjí, rozšiřuje a udržuje si při tom špičkovou úroveň. Dalším důvodem je, že léčebna otevřela i své unikátní Muzeum zdravotnictví, jehož zajímavosti rovněž navštívíme.

Reportáž si můžete poslechnout zde.

 


 

15. února 

Hamzova léčebna zahájila očkování  zaměstnanců ze zdravotnických pracovišť. První očkovací den proběhl 12.02.2021, další vakcinace je plánována v termínu 23. až 25. 02. 2021

 
 

12. února

Nový program HL v rámci léčebné rehabilitace v Hamzově léčebně
v Luži se zaměřením na pacienty s přetrvávajícími různými zdravotními obtížemi po prodělaném onemocnění COVID-19.

Hamzova léčebna se v rámci léčebné rehabilitace věnuje v současné době
i pacientům, kteří prodělali onemocnění COVID-19. Po této zákeřné nemoci mohou u některých pacientů přetrvávat dlouhodobější různorodé zdravotní obtíže, které souborně nazýváme tzv. postcovidovým syndromem. Jsou to výrazné bolesti kloubů a svalů, poruchy chůze, koordinace, celková dekondice, zvýšená únava, hypomobilita, snížená soběstačnost v denních činnostech, častá je i námahová dušnost, poruchy koncentrace, psychické a mnohé další problémy. Část z nich má tedy výrazný obraz poškození hybné soustavy, především periferních nervů a svalů, často jde o zhoršení, již před kovidem poškozených kloubů, apod.

S využitím týmu zkušených lékařů, sester, fyzioterapeutů, ergoterapeutů, klinických psychologů, logopedů a dalších odborníků, ale u nás v Hamzově léčebně i s využitím dlouholetých zkušeností a krásného prostředí parku Hamzova arboreta, se snažíme zlepšit kvalitu života osob, které chtějí překonat následky této záludné nemoci. Individuálně nastaveným léčebně rehabilitačním programem se nám u těchto pacientů daří zlepšit pohyblivost, sebeobsluhu a soběstačnost,
s tím samozřejmě zlepšit  dýchací funkce a celkovou kondici a zdatnost, zmírnit bolesti a zlepšit psychickou pohodu. Tato činnost logicky patří do programů rehabilitačního ústavu.


21. ledna

Spolek Tvoříme pro radost, z. s. www.tvorime-detem.cz nás obdaroval veselými polštářky. Naši malí pacienti mají obrovskou radost z nových kamarádů!


11. ledna 

Testování antigenními testy pro obyvatele Luže a okolí

Hamzova léčebna nabízí možnost testování antigenními testy POC (dle kapacity) pro obyvatele města Luže a okolí. Testování bude prováděno na pavilónu M, každé pondělí v čase od 9.00 do 11.00 hod., po předchozím objednání na tel. čísle 469 648 503. Je nutné mít s sebou kartu zdravotní pojišťovny a dodržovat hygienická a protiepidem. opatření.

Případná změna bude oznámena.


8. ledna 2021

Na základě usnesení Vlády ČR ze dne 7. ledna 2021 č. 14 s účinností ode dne
11. ledna 2021 se povolují návštěvy pacientů.

Návštěvy budou povoleny ve dnech středa a neděle.

        Doba návštěv v uvedených dnech je od 14:00 do 17:00 hod.

                !!! Podrobné informace k návštěvám zde !!!  


24. prosince


15. prosince

Hamzova léčebna přeje svým zaměstnancům, přátelům, spolupracovníkům ve zdravotnictví, ale též svým pacientům klidné a spokojené Vánoce a nový rok 2021 plný zdraví a štěstí.

V současné době léčebna pokračuje ve své práci, i když se stále potkáváme
s ojedinělými pacienty, kteří onemocněli nákazou Covid. I o vánocích budeme zajišťovat léčebnou péči dospělým i dětem.

Samozřejmě, že jsou časté otázky týkající se návštěv. V současnosti stále platí všechny principy stavu nouze a je plný zákaz návštěv mimo zákonem stanovené výjimky. Změna může nastat po 23. 12. 2020, kdy končí současná platnost nouzového stavu.

Omlouváme se tímto všem, kteří v léčebně mají někoho z rodiny či z přátel. Další informaci podáme po 23. 12. 2020.


11. prosince

Navštívil nás spolek Loutky v nemocnici se svým vánočním představením pro děti Klidné vánoce. Loutkoherci vykouzlili příjemnou vánoční atmosféru a úsměvy na rtech dětí.


10. prosince

HL navštívila zastupitelka a náměstkyně hejtmana Pardubického kraje Ing. Michaela Matoušková, MPA. Zajímala se nejen o chod léčebny, ale i parku. Také poděkovala nasazeným vojákům za jejich pomoc. Návštěva v doprovodu ředitele léčebny, MUDr. Václava Volejníka, CSc., byla zakončena prohlídkou exteriéru právě zrekonstruovaného pavilónu A a interiéru znovu otevřeného Muzea zdravotnictví.


8. prosince

Ing. Jan Řehounek, poslanec PČR, poděkoval vojákům AČR nasazeným
v Hamzově léčebně za pomoc v boji s COVID-19. Této již druhé skupině vojáků poděkoval rovněž ředitel Krajského vojenského velitelství Pardubice pluk. gšt. Ing. Petr Holý.


26. listopadu

Reportáž "Vojáci zasahují v Hamzově léčebně" je ke shlédnutí na: https://www.facebook.com/VychodoceskaTelevize/videos/225245938948034 


23. listopadu

Součástí rehabilitační péče v Hamzově léčebně je i ergoterapie, z jejíž dílny přichází překrásné ručně vyrobené svícny a s nimi vánoční atmosféra.


19. listopadu

Armáda České republiky poskytla výpomoc Hamzově léčebně - 14 vojáků nastoupilo jako pomocný personál. Před nástupem na oddělení byli všichni řádně proškoleni.


5. listopadu

Speciální základní škola, mateřská škola a praktická škola Skuteč otevřela školní skupinu na pracovišti v HL. Skupina je určena pro děti zaměstnanců, které ve stávajícím školním roce navštěvují I. st. ZŠ.

 

HL navštívila zastupitelka a náměstkyně hejtmana Pardubického kraje Ing. Michaela Matoušková, MPA. Zajímala se nejen o chod léčebny, ale i parku. Také poděkovala nasazeným vojákům za jejich pomoc. Návštěva v doprovodu ředitele léčebny, MUDr. Václava Volejníka, CSc., byla zakončena prohlídkou exteriéru právě zrekonstruovaného pavilónu A a interiéru znovu otevřeného Muzea zdravotnictví.

Hamzova léčebna přeje svým zaměstnancům, přátelům, spolupracovníkům ve zdravotnictví, ale též svým pacientům klidné a spokojené vánoce a Nový rok 2021 plný zdraví, štěstí. V současné době léčebna pokračuje ve své práci, i když se stale potkáváme s ojedinělými pacienty, kteří onemocněli nákazou Covid. I o vánocích budeme zajišťovat léčebnou péči dospělým I dětem. Samozřejmě, že jsou časté otázky týkající se návštěv. V současnosti stale platí všechny principy stavu nouze a je plný zákaz návštěv mimo zákonem stanovené výjimky. Změna může nastat po 23. 12. 2020, kdy končí současná platnost nouzového stavu. Omlouváme se tímto všem, kteří v léčebně mají někoho z rodiny či z přátel. Další informaci podáme po 23. 12. 2020.

Nový program HL v rámci léčebné rehabilitace v Hamzově léčebně v Luži se zaměřením na pacienty s přetrvávajícími různými zdravotními obtížemi po prodělaném onemocnění COVID-19.

                        
Hamzova léčebna se v rámci léčebné rehabilitace věnuje v současné době i pacientům, kteří prodělali onemocnění COVID-19. Po této zákeřné nemoci mohou u některých pacientů přetrvávat dlouhodobější různorodé zdravotní obtíže, které souborně nazýváme tzv. postcovidovým syndromem. Jsou to výrazné bolesti kloubů a svalů, poruchy chůze, koordinace, celková dekondice, zvýšená únava, hypomobilita, snížená soběstačnost v denních činnostech, častá je i námahová dušnost, poruchy koncentrace, psychické a mnohé další problémy. Část z nich má tedy výrazný obraz poškození hybné soustavy, především periferních nervů a svalů, často jde o zhoršení, již před kovidem poškozených kloubů, apod.  

S využitím týmu zkušených lékařů, sester, fyzioterapeutů, ergoterapeutů, klinických psychologů, logopedů a dalších odborníků, ale u nás v Hamzově léčebně i s využitím dlouholetých zkušeností a krásného prostředí parku Hamzova arboreta, se snažíme zlepšit kvalitu života osob, které chtějí překonat následky této záludné nemoci. Individuálně nastaveným léčebně rehabilitačním programem se nám u těchto pacientů daří zlepšit pohyblivost, sebeobsluhu a soběstačnost, s tím samozřejmě zlepšit  dýchací funkce a celkovou kondici a zdatnost, zmírnit bolesti a zlepšit psychickou pohodu. Tato činnost logicky patří do programů rehabilitačního ústavu.