Rehabilitační odborný léčebný ústav poskytující navazující následnou léčebnou péči lůžkovou a zčásti i ambulantní.

rehabilitace, léčba, léčebna, procedury

Pardubický kraj

   


Podpora oslav 150. výročí narození prof. Dr. Františka Hamzy - „Hamzův rok 2018“

Význam a dílo zakladatele léčebny prof. Dr. Hamzy si léčebna připomíná společně s pacienty a návštěvníky  v rámci různých akcí s názvem „Hamzův rok 2018“. Nad celým rokem převzal záštitu hejtman Pardubického kraje Martin Netolický, 1. náměstek hejtmana Pardubického kraje Roman Línek a radní pro zdravotnictví Pardubického kraje Ladislav Valtr. Pardubický kraj také podpořil tento projekt částku 150 000 Kč.


Vybavení a zkvalitnění chodníků v areálu Hamzova parku a arboreta
  • Dne 4.11.2016 proběhlo v Hamzově odborné léčebně pro děti a dospělé oficiální předání stavby. Jednalo se o projekt „Vybavení a zkvalitnění chodníků v areálu Hamzova parku a arboreta“, v rámci kterého byla zbudována odpočinková místa, tzv. zálivy. Na jejich zhotovení poskytl Pardubický kraj dotaci z rozpočtových prostředků kapitoly „Sportu a cestovního ruchu“ celkovou částku 100 tis. Kč.
  • Cílem uvedeného projektu bylo nabídnout návštěvníkům Hamzova parku a arboreta vyšší komfort a také bezpečnost při jejich pobytu v parku. Proto došlo k rozšíření počtu bezpečných odpočinkových míst podél přístupových zpevněných cest, a to na celkový počet … míst.  
  • Srdečně Vás zveme a věříme, že Hamzův park a arboretum, který je přírodně krajinářský park s bohatou sbírkou dřevin, se i pro Vás stane místem pro krátké výlety či procházky s rodinou. Vítáni jsou rovněž i maminky s dětmi, pro které na jaro připravujeme rozšíření nabídky herních prvků.

  


 

Zhodnocení, další  rozvoj  a efektivní využití Hamzova parku a arboreta v Luži-Košumberku, jako botanické zahrady v Pardubickém kraji 

  1. V rámci nabízených služeb je nutno posílit jednotlivé funkce Hamzova arboreta. Proto chceme zajistit rozšíření a zkvalitnění stávajícího systému informačních tabulí. Tabule by měly moderním způsobem informovat, ale také rozšiřovat poznání návštěvníků parku,  prohlubovat znalosti  botanické a zajistit správně i výchovu ekologickou
  2. Pro návštěvníky je velmi potřebné rozšířit  i vhodný typ sportovního vyžití, především však pro dětské návštěvníky a  vybudovat nově prostor pro realizaci cíle „Škola v přírodě“. Zde za použití jednoduchých prvků by měla probíhat především zábavná výuka ekologie a vztahu k přírodě pro děti i dospělé.
  3. V rámci využití Hamzova arboreta, jako výchovného prvku pro účely školské,  je  požadováno doplnění techniky  s možností dokumentační fotografie, aby rozsah poskytovaných informací zachycoval i potřebné detaily v tomto směru. Řešením by byl speciální objektiv k foto přístroji, který HL již vlastní.
  4. Hamzovo arboretum, které je významným krajinným prvkem  a nyní i je zařazeno jako řádný člen Unie botanických zahrad ČR je nutno systematicky odborně rozvíjet a trvale  rozšiřovat vlastní dendrologickou sbírku, ale též odpovídajícím způsobem systematizovat všechny sbírkové jedince, vč.  správné dokumentace a botanických  ohodnocení.  Tyto činnosti vyžadují  spolupráci s odbornými pracovníky, kteří v pravidelných intervalech nejdéle pěti let musí  kontrolovat stav celé živé sbírky a zajistit i rozhodnutí o případných pěstitelských krocích.