Rehabilitační odborný léčebný ústav poskytující navazující následnou léčebnou péči lůžkovou a zčásti i ambulantní.

rehabilitace, léčba, léčebna, procedury

Hamzova léčebna

Rehabilitace pro děti a dospělé

Byla založena prof. Dr. F. Hamzou již v roce 1901 a patří mezi historicky nejstarší léčebny v Česku. Je v Luži, pod hradem Košumberk, v krásném prostředí velkého lesoparku Hamzova arboreta.

Léčebná péče je zaměřena na rehabilitační léčbu dětí a dospělých pacientů, ale poskytujeme další významné služby, jako je péče na ošetřovatelském lůžkovém oddělení, ortopedická protetika a další.

Pacienti u nás najdou usměvavý personál, připravený a ochotný pomoci v řešení vašich pohybových obtíží.

 

 motto Hamzovy léčebny:

POSADIT, POSTAVIT, UDĚLAT KROK

 

 

 LÉČEBNA NABÍZÍ:

 1. Lůžkovou následnou léčebně rehabilitační péči pro děti a dospělé z celé ČR, a to:

 

 • Léčebný rehabilitační program dospělých: u všech stavů po operacích, úrazech a po onemocněních hybného systému a nervového systému, včetně zánětlivých a cévních (cévní příhoda mozková, záněty mozku, pooperační stavy a další)

 

 • Léčebný rehabilitační program dětí: stavy s postižením nervového a pohybového systému (postižení vrozené i získané) - stavy po úrazech, zánětech, po operacích, cévních příhodách mozkových i míšních, DMO, děti s ortopedickými vadami před i po operačním řešení, bolestivé stavy hybného aparátu, děti po popáleninovém úrazu, onkologickém onemocnění, stavy po dlouhodobé imobilizaci, apod.

 

 • Komplexní intenzivní rehabilitační program (kranioprogram):u pacientů se získaným poškozením mozku zaměřený na stavy po cévních mozkových příhodách (CMP), hemoragických nebo ischemických (nástup k rehabilitačnímu pobytu nejdéle 1 měsíc od propuštění z center vysoce specializované péče /z center vysoce specializované cerebrovaskulární péče/ nebo po ukončení rehabilitace stavy po kraniotraumatu a poškození mozku (nástup k rehabilitačnímu pobytu nejdéle 1 měsíc po ukončení akutní hospitalizace).
  Pacient musí být schopen absolvovat intenzivní rehabilitační program v rozsahu min. 4 hod. denně. Více viz Kranioprogram

 

 • Komplexní intenzivní léčebná péče pro děti s DMO (tzv. KILP):
  dětský pacient musí být schopen absolvovat rozšířený intenzivní program léčby v rozsahu minimálně 4 hodiny denně, v oborech rehabilitační a fyzikální medicíny - fyzioterapie, ergoterapie, klinické logopedie a klinické psychologie
  pobyt na jeden návrh je stanoven 2x 28 dní, tj. dva pobyty v období nejvýše 12 po sobě jdoucích kalendářních měsíců s minimálním odstupem 6 měsíců od ukončení prvního pobytu. Více viz KILP
 • Specializovaný léčebný program: v rámci Spinální rehabilitační jednotkypro dospělé i dětské pacienty po míšním poškození všech typů

 

 • Specializovaný rehabilitační program: u pacientů se sekundárními komplikacemi diabetu, často spojený s péčí protetickou a s vybavením pacienta po amputaci
 • Specializovaný rehabilitační program: u poruch hybného systému při onkologické léčbě

 

 • Léčebný program na ošetřovatelských lůžkách s důrazem na aktivizaci pacienta a s hlavním cílem pomoci pacientovi získat co možná nejvyšší stupeň soběstačnosti, zlepšení fyzické kondice a psychické pohody a umožnit tak jeho návrat do domácího prostředí.

   

KONTAKTY pro léčbu na lůžku: prijem@hamzova-lecebna.cz

                                                    lecebne-pobyty@hamzova-lecebna.cz

Tel.: 469 648 901 ≈ 469 648 902 ≈ 469 648 915 ≈ 469 648 916

 

 

2.   Ortopedicko protetické služby pro dospělé i děti 

Ortopedická protetika Hamzovy odborné léčebny v Luži Košumberku je zaměřena na výrobu individuálních zdravotnických pomůcek řešících stav a hybnost pacientů po cévních mozkových příhodách, poúrazových stavech, amputacích končetin nebo nejrůznějších ortopedických vadách.

Zhotovujeme také speciální pomůcky pro děti s neurologickým postižením a vadami páteře, nohou a dalšími funkčními změnami pohybového aparátu.

Sortiment vyráběných pomůcek:

 • protézy horních a dolních končetin
 • ortopedické vložky dětské i speciální
 • měkké bandáže /bederní pasy, nákolenice/
 • trupové ortézy /korzety/
 • dlahy horních a dolních končetin /polohovací, vertikalizační /

 

Individuální přístup a odborné poradenství najdete nejen na Ortopedické protetice v Hamzově léčebně v Luži, ale také na našich výjezdových pracovištích v nemocnicích v Litomyšli, Ústí nad Orlicí, Žďáru nad Sázavou nebo v Novém Městě na Moravě v určených dnech.

Provozní doba: 7,00 – 14,30 hodin

 

KONTAKTY

                                                 Tel.: 469 648 801 (recepce)

                                                 Tel.: 469 648 820 

Ortopedická protetika HL v Luži splňuje požadavky dle vysoké ISO normy 13485:2016.

 

 
  

 Více informací na: Kariéra | Hamzova odborná léčebna pro děti a dospělé (hamzova-lecebna.cz)