Rehabilitační odborný léčebný ústav poskytující navazující následnou léčebnou péči lůžkovou a zčásti i ambulantní.

rehabilitace, léčba, léčebna, procedury

Sponzoři a dárci

Pokud se rozhodnete nám pomoci, můžete tak učinit prostřednictvím finančního nebo věcného daru, který bude evidován v majetku Hamzovy léčebny.

Vážení,  Vážená paní, Vážený pane,

těší nás, že jste navštívili naše webové stránky. Mimo informace odborné, Vás chceme informovat i o možnostech poskytování darů naší léčebně, nebo o sponzorování činností léčebny.

Jistě víte, že jsme zařízení následné a dlouhodobé péče. Je proto pro nás velmi obtížné zajistit trvalé zlepšování podmínek pro léčbu našich pacientů jen z úhrad zdravotních pojišťoven. Bez Vaší pomoci se v tomto prostě neobejdeme.

Nabízíme ke stažení tiskopis darovací smlouvy:

  • darovací smlouva pro Hamzovu léčebnu ke stažení zde
  • nebo můžete svůj dar poskytnout Spolku přátel Hamzova parku a arboreta ... více zde

Děkujeme za vyplnění darovací smlouvy, jejíž originál je třeba zaslat buď

a) elektronicky na adresu sekretariat@hamzova-lecebna.cz

b) nebo dopisem na adresu: Hamzova odborná léčebna pro děti a dospělé, Košumberk 80, 538 54 Luže

V darovací smlouvě (odstavec IV. bod 4) prosím uveďte, zda souhlasíte se zveřejněním svého jména, názvu firmy či jen loga a příp. i hodnoty daru.

Jakmile bude darovaná částka evidována na účtu, obdržíte od nás písemné potvrzení o převzetí daru použitelné pro daňové účely.

 

Díky Vašim darům se v léčebně podařilo zajistit zakoupení řady léčebných přístrojů, velká část darů pomohla v obnovení parku a Arboreta HL po jeho poničení orkánem v r.2008 a dále byly dary využity pro budování dětských hracích prostor v léčebně.