Rehabilitační odborný léčebný ústav poskytující navazující následnou léčebnou péči lůžkovou a zčásti i ambulantní.

rehabilitace, léčba, léčebna, procedury

Hamzova léčebna

Posilující dávka proti Covid-19 se v HL pro veřejnost aplikovat nebude!

 

Jak se k očkování objednat?
  • Prostřednictvím svého praktického lékaře
  • Registrací přes Centrální registrační systém na očkovací místa https://crs.mzcr.cz, nebo návštěvou očkovacího místa bez registrace.
    Aktuální přehled očkovacích míst naleznete na stránkách ministerstva zdravotnictví https://ockoreport.uzis.cz
  • Kontaktováním linky 1221
Bližší informace k posilujícím dávkám naleznete také na: https://koronavirus.mzcr.cz/posilovaci-davka-ockovani

Anonymní dotazník spokojenosti pacienta

  Pro pacienta (2021)

  Pro děti a průvodce dětských pacientů (2021)

 


Hamzovo dialyzační centrum končí k 30. 9. 2021 svoji činnost. Připomínáme, že toto centrum je v Hamzově léčebně jako provoz jiné organizace a s činností HL nemá žádnou souvislost.

 


 

N Á V Š T Ě V Y 

Na základě Mimořádného opatření MZDR 14597/2021 s účinností ode dne
17. května 2021 se povolují návštěvy pacientů.

Návštěvy budou povoleny ve dnech středa, sobota a neděle.

Doba návštěv v uvedených dnech je od 14:00 do 17:00 hod. 

Prokáže-li se návštěva Certifikátem Ministerstva zdravotnictví ČR o provedeném očkování proti onemocnění Covid-19, který je starší 14 dnů, nemusí se již prokazovat negativním výsledkem testování. 

Podrobné pokyny k návštěvám naleznete zde.


V návaznosti na rozvolňování opatření z důvodu epidemie Covid-19 dochází k otevření veškerých vstupů do parku HL a provozní řád parku přechází do běžného režimu. 


 V Hamzově léčebně je pro veřejnost stále k dispozici
ODBĚROVÁ MÍSTNOST pro testování AG testy na Covid-19.
Testování je možné dle tel. domluvy. Kontaktní osoba: staniční sestra pí. Šlechtová, pavilón F. Telefonní kontakt: 469 648 503.
Podrobné informace naleznete zde.


S platností od 8. 4. 2021 od 11:00 hod.,
se v HL obnovuje běžný provoz funkce vjezdového systému do HL, 
včetně poplatků za každý vjezd, delší než 
30 min.
Při času nad 30 min. do prvých 60 min. činí poplatek 15 Kč, za každou další zahájenou hod. 50 Kč.
Pro občany jedoucí vozem až do areálu HL z důvodu očkování stále platí vyčleněné parkoviště za pavilónem protetiky. Zůstanou proto platná vnitřní orientační  upozornění pro tuto případnou mimořádnou skupinu vjezdů. Poplatek za vjezd ale platí i zde.
Poplatek nehradí občané s průkazkou ZTP a ZTP/P, nutno ohlásit na vrátnici při odjezdu.


Na základě opatření Ministerstva zdravotnictví ze dne 22. 2. 2021 platí

od 25. 2. 2021

povinnost nošení FFP2 respirátorů

ve vnitřních prostorech, které slouží jako prodejny nebo provozovatelé služeb a v prostorech, které poskytují ambulantní péči. V ostatních prostorech, a to jak vnitřních tak venkovních, platí rovněž povinnost nošení
FFP2 respirátorů.


Základní popis možnosti příjmu pacientů do Hamzovy léčebny Luže-Košumberk

Klasicky zajišťujeme léčebně rehabilitační péči dospělých i dětí všech typů poškození hybného systému, tedy pro neurologické, ortopedické i posttraumatické diagnózy, včetně míšní léze, mimo stavů po operaci srdce. 
Pacient pro tuto léčbu může být i v kategorii 4, pokud je schopen absolvovat aktivní léčebnou péči.
Dále zajišťujeme v HL 85 lůžek ošetřovatelské péče (pozor, to není tzv. bývalá LDN). Pacient  může být i v kategorii 4, pokud stav nevyžaduje aktivní lékařskou péči a je bez nároků na akutní biochemickou laboratoř v HL.
V současné době pandemie při tom platí:
  • přijímáme pacienty post Covid a Covid negativní
  • máme lůžka polohovací a antidekubitní
  • nemáme rozvody kyslíku, máme jen omezený počet oxygenátorů
  • nemáme monitorovací lůžka
  • k základním údajům u překladů je vždy nutné uvádět i míru soběstačnosti pacientů (kategorii pacienta), aby bylo možné zajištění péče o pacienty lege artis.

Ambulance  a lůžková činnost v současné době "covidové" v HL

Provoz v části lékařských a fyzioterapeutických ambulancí HL je obnoven.

Ambulantní rehabilitace pro dospělé pacienty je prováděna zejména v pavilónu R. V lůžkových odděleních HL je poskytována především zaměstnancům.

Ambulantní rehabilitace dětských pacientů je poskytována v pavilónu M. 

Rozsah činnosti lůžkových oddělení se mění dle aktuální epidemické situace. Vše závisí samozřejmě na případném výskytu kovidové infekce u pacientů. Všechna oddělení pracují.

Léčebna je plně zapojena do systémů krizového řízení jak v Pardubickém kraji, tak cestou MZ i v systému celostátním. Potřebné léčebné prostředky a ochranné prostředky máme.