Rehabilitační odborný léčebný ústav poskytující navazující následnou léčebnou péči lůžkovou a zčásti i ambulantní.

rehabilitace, léčba, léčebna, procedury

Hamzova léčebna

 


 

 Více informací na: Kariéra | Hamzova odborná léčebna pro děti a dospělé (hamzova-lecebna.cz)

Fotografie zrekonstuovaného bytu -  foto č.1 a foto č. 2


Očkování - často kladené otázky 

(MZ_brožura_online) 


 Návštěvy

UPOZORNĚNÍ:

Od 4. 10. 2022 jsou v pavilonu G, D a SRJ návštěvy ZAKÁZÁNY na oddělení (v areálu arboreta bez omezení).

 

Od 22. 7. 2022 jsou v pavilonu B (C - LOOP) návštěvy ZAKÁZÁNY
na oddělení (v areálu arboreta bez omezení). 

 

Na ostatních lůžkových odděleních jsou návštěvy bez omezení.

 

Při tom obecně platí:

Návštěvy nesmí rušit léčebný režim a soukromí ostatních pacientů.

Je vhodné, aby návštěvy probíhaly v areálu arboreta, pouze výjimečně
na oddělení, a to v max. počtu dvou osob.

PROSÍME,  dodržujte  aktuální protiepidemická opatření a režimová opatření.

V případě, že budou na konkrétním oddělení pavilonu pacienti
s prokázanou nákazou COVID-19
 nebo se bude jednat o zvýšenou ochranu rizikových pacientů, budou zde návštěvy zakázány.


V Hamzově léčebně je pro veřejnost stále k dispozici

ODBĚROVÁ MÍSTNOST pro testování AG testy na Covid-19.
Kontaktní osoba: staniční sestra pí. Šlechtová, pavilón F. Telefonní kontakt: 469 648 503.

S sebou: kartičku pojišťovny

Antigenní testy nejsou hrazeny z veřejného zdravotního pojištění, hradí si je každý žadatel sám. Je nutné nejprve uhradit poplatek za provedení  Ag testu v pokladně HL (provozní doba 9:00 -12:00 h.). Po předložení potvrzení o úhradě bude test proveden. PCR test se v HL neprovádí.

 


Základní popis možnosti příjmu pacientů do Hamzovy léčebny Luže-Košumberk

Klasicky zajišťujeme léčebně rehabilitační péči dospělých i dětí všech typů poškození hybného systému, tedy pro neurologické, ortopedické i posttraumatické diagnózy, včetně míšní léze, mimo stavů po operaci srdce. 
Pacient pro tuto léčbu může být i v kategorii 4, pokud je schopen absolvovat aktivní léčebnou péči.
Dále zajišťujeme v HL 85 lůžek ošetřovatelské péče (pozor, to není tzv. bývalá LDN). Pacient  může být i v kategorii 4, pokud stav nevyžaduje aktivní lékařskou péči a je bez nároků na akutní biochemickou laboratoř v HL.
V současné době pandemie při tom platí:
  • přijímáme pacienty post Covid a Covid negativní
  • máme lůžka polohovací a antidekubitní matrace
  • nemáme rozvody kyslíku, máme jen omezený počet oxygenátorů
  • nemáme monitorovací lůžka
  • k základním údajům u překladů je vždy nutné uvádět i míru soběstačnosti pacientů (kategorii pacienta), aby bylo možné zajištění péče o pacienty lege artis.

Ambulance  a lůžková činnost v současné době "covidové" v HL

Provoz v části lékařských a fyzioterapeutických ambulancí HL je obnoven.

Ambulantní rehabilitace pro dospělé pacienty je prováděna zejména v pavilónu R. V lůžkových odděleních HL je poskytována především zaměstnancům.

Ambulantní rehabilitace dětských pacientů je poskytována v pavilónu M. 

Rozsah činnosti lůžkových oddělení se mění dle aktuální epidemické situace. Vše závisí samozřejmě na případném výskytu kovidové infekce u pacientů. Všechna oddělení pracují.

Léčebna je plně zapojena do systémů krizového řízení jak v Pardubickém kraji, tak cestou MZ i v systému celostátním. Potřebné léčebné prostředky a ochranné prostředky máme.