Rehabilitační odborný léčebný ústav poskytující navazující následnou léčebnou péči lůžkovou a zčásti i ambulantní.

rehabilitace, léčba, léčebna, procedury

Hamzova léčebna


NÁVŠTĚVY na pavilónu C

Vzhledem k nárůstu respiračních nemocí  v pavilonu C- LOOP  platí od 13.3.2023 zákaz návštěv na oddělení.

Návštěvy jsou povoleny pouze v areálu arboreta HL.
Návštěvy v areálu arboreta časově neomezeně (14.00 - 17.00).

 NÁVŠTĚVY 

Naléhavě žádáme návštěvy pacientů, aby po dobu návštěvy na oddělení vždy použily ochranu dýchacích cest.

Respirátory lze zakoupit v Infocentru HL.

 Návštěvu by měly odložit všechny osoby i s mírnými příznaky respiračního onemocnění (rýma, kašel, zvýšená teplota) a osoby, které jsou v blízkém kontaktu, např. v domácnosti, s osobami s akutně probíhajícím respiračním onemocněním.

Děkujeme.

Platí od dnešního dne 20. 12. 2022 do odvolání.

  Při tom obecně platí:

Návštěvy nesmí rušit léčebný režim a soukromí ostatních pacientů.

Je vhodné, aby návštěvy probíhaly v areálu arboreta, pouze výjimečně
na oddělení, a to v max. počtu dvou osob.

PROSÍME,  dodržujte  aktuální protiepidemická opatření a režimová opatření.

V případě, že budou na konkrétním oddělení pavilonu pacienti
s prokázanou nákazou COVID-19
 nebo se bude jednat o zvýšenou ochranu rizikových pacientů, budou zde návštěvy zakázány.

  

 Více informací na: Kariéra | Hamzova odborná léčebna pro děti a dospělé (hamzova-lecebna.cz)

Fotografie zrekonstuovaného bytu -  foto č.1 a foto č. 2


Očkování - často kladené otázky 

(MZ_brožura_online) 


 

V Hamzově léčebně je pro veřejnost stále k dispozici

ODBĚROVÁ MÍSTNOST pro testování AG testy na Covid-19.
Kontaktní osoba: staniční sestra pí. Šlechtová, pavilón F. Telefonní kontakt: 469 648 503.

S sebou: kartičku pojišťovny

Antigenní testy nejsou hrazeny z veřejného zdravotního pojištění, hradí si je každý žadatel sám. Je nutné nejprve uhradit poplatek za provedení  Ag testu v pokladně HL (provozní doba 9:00 -12:00 h.). Po předložení potvrzení o úhradě bude test proveden. PCR test se v HL neprovádí.

 


Základní popis možnosti příjmu pacientů do Hamzovy léčebny Luže-Košumberk

Klasicky zajišťujeme léčebně rehabilitační péči dospělých i dětí všech typů poškození hybného systému, tedy pro neurologické, ortopedické i posttraumatické diagnózy, včetně míšní léze, mimo stavů po operaci srdce. 
Pacient pro tuto léčbu může být i v kategorii 4, pokud je schopen absolvovat aktivní léčebnou péči.
Dále zajišťujeme v HL 85 lůžek ošetřovatelské péče (pozor, to není tzv. bývalá LDN). Pacient  může být i v kategorii 4, pokud stav nevyžaduje aktivní lékařskou péči a je bez nároků na akutní biochemickou laboratoř v HL.
V současné době pandemie při tom platí:
  • přijímáme pacienty post Covid a Covid negativní
  • máme lůžka polohovací a antidekubitní matrace
  • nemáme rozvody kyslíku, máme jen omezený počet oxygenátorů
  • nemáme monitorovací lůžka
  • k základním údajům u překladů je vždy nutné uvádět i míru soběstačnosti pacientů (kategorii pacienta), aby bylo možné zajištění péče o pacienty lege artis.