Rehabilitační odborný léčebný ústav poskytující navazující následnou léčebnou péči lůžkovou a zčásti i ambulantní.

rehabilitace, léčba, léčebna, procedury

Hamzova léčebna

Na základě opatření Ministerstva zdravotnictví ze dne 22. 2. 2021 platí

od 25. 2. 2021

povinnost nošení FFP2 respirátorů

ve vnitřních prostorech, které slouží jako prodejny nebo provozovatelé služeb a v prostorech, které poskytují ambulantní péči. V ostatních prostorech, a to jak vnitřních tak venkovních, platí rovněž povinnost nošení
FFP2 respirátorů.


 Od 23. 2. 2021
jsou povoleny návštěvy v pavilónu C2,
naopak v pavilónu C1 stále trvá zákaz návštěv. 

Od 22. 2. 2021
platí zákaz návštěv v pavilńech G, D a Spinální rehabilitační jednotce.

Od 18. 2. 2021
platí zákaz návštěv v pavilónu E. 


Na základě usnesení Vlády ČR ze dne 7. ledna 2021 č. 14 s účinností ode dne 11. ledna 2021 se povolují návštěvy pacientů.

Návštěvy budou povoleny ve dnech středa a neděle.

Doba návštěv v uvedených dnech je od 14:00 do 17:00 hod.  


 S T R A T E G I E  O Č K O V Á N Í                    z d e

Základní definice činnosti HL a informace k příjmu pacientů do Hamzovy odborné léčebny Luže-Košumberk

V HL zajišťujeme léčebně rehabilitační péči dospělých i dětí všech typů poškození hybného systému, tedy pro neurologické, ortopedické i posttraumatické diagnózy, včetně míšní léze, mimo stavů po operaci srdce. 
Pacient pro tuto léčbu může být i v kategorii 4, ale musí být schopen absolvovat aktivní léčebnou péči!
Dále zajišťujeme v HL 85 lůžek ošetřovatelské péče (pozor, to není tzv. bývalá LDN). Pacient  může být i v kategorii 4, pokud stav nevyžaduje aktivní lékařskou péči a je bez denních nároků na laboratoře.
V současné době pandemie při tom platí:
  • přijímáme pacienty post Covid a Covid negativní, nutno vypsat  stav v návrhu, nemáme monitorovací lůžka, máme elektrická lůžka polohovací, matrace antidekubitní pasivní i aktivní
  • nemáme rozvody kyslíku, máme jen omezený počet oxygenátorů
  • k základním povinným údajům u překladů je nutné uvádět i míru soběstačnosti pacientů (kategorii pacienta), aby bylo možné zajištění péče o pacienty lege artis.

Ambulance  a lůžková činnost v době covidové v HL

Provoz v části lékařských a fyzioterapeutických ambulancí HL je omezen z důvodu prevence nákazy Covid-19 (omezení je ale i kapacitní).

Lékařské výkony pro ambulantní pacienty jsou zatím poskytovány v pav. F a v protetickém oddělení.

Ambulantní rehabilitace pro dospělé pacienty je prováděna v pav. R. Je tam převedeno i nezbytné poskytování ambulantní rehabilitace zejména dětským pacientům s rizikem ve vývoji.

Rozsah činnosti lůžkových oddělení se mění téměř denně. Vše závisí samozřejmě na případném výskytu kovidové infekce u pacientů a stejně zásadní je stav počtu zdravotnických pracovníků.

Všechna oddělení pracují, na některých je izolace a karanténa. Dětská oddělení jsou plně vytížena a bez infekce. Léčebna je plně zapojena do systémů krizového řízení jak v Pardubickém kraji, tak cestou MZ i v systému celostátním. Potřebné léčebné prostředky a ochranné prostředky máme.


   

 

 

 

 

Jméno*:
Telefon*:
E-mail*:
Předmět:
Text*:
Soubor:
 
antispamová ochrana*: kod
* povinné položky
* vyplňte alespoň jednu z položek