Rehabilitační odborný léčebný ústav poskytující navazující následnou léčebnou péči lůžkovou a zčásti i ambulantní.

rehabilitace, léčba, léčebna, procedury

Hamzova léčebna

OČKOVACÍ MÍSTO Covid-19 pro veřejnost

Aplikujeme vakcínu Comirnaty od Pfizer/BioNTech.

(Termíny očkování jsou do 28. 5. 2021 plně obsazeny.)

Provozní doba je od 8:30 hod.

S sebou nutno přinést kartičku pojišťovny a občanský průkaz, dále vyplněný dotazník před očkováním a informovaný souhlas.

Ostatní dotazy (např. zrušení, změna termínu, atd.) na adrese: ocm@hamzova-lecebna.cz

_______________________________________________________

INFORMACE před aplikací první dávky:  

 • V případě prodělání onemocnění Covid-19 se doporučuje odložení očkování minimálně o 3 měsíce od data zjištění pozitivního testu na Covid-19. Platí i pro osoby, které onemocní po aplikaci první dávky vakcíny proti Covid-19.
 • Registraci, průběh očkování, nejčastější dotazy a další potřebné informace o očkování naleznete zde.
 • Laskavě Vás žádáme, abyste si s sebou na očkování přinesli vyplněný Dotazník před očkováním proti Covid-19, který je ke stažení zde.
 • Před aplikací očkování je rovněž nutný Váš Informovaný souhlas, který je ke stažení zde.
 • Dle rezervačního systému se očkují osoby starší nad 60 let věku, zdravotničtí pracovníci, osoby s chronickým onemocněním či zdravotním stavem s vysokým rizikem těžkého průběhu Covid-19 (S sebou je nutné mít lékařskou zprávu, nemusí být nově vystavená, postačí z poslední návštěvy. Bez této zprávy nebude pacientovi očkování v očkovacím místě umožněno.)
 • Rozmezí mezi první a druhou dávkou očkování je 42 dní.

V návaznosti na rozvolňování opatření z důvodu epidemie Covid-19 dochází od dnešního dne k otevření veškerých vstupů do parku HL a provozní řád parku přechází do běžného režimu. 


Na základě požadavku vedení primariátu pav. C-LOOP byly povoleny návštěvy
pavilónu C s dodržením všech protiepidemických opatření.
Jsou preferovány návštěvy mimo pavilón.
Platí do odvolání. 


Na základě požadavku vedení primariátu pav. G, D, SRJ byl zaveden zákaz návštěv
na tomto pracovišti.
Oddělení D: návštěvy povoleny 
Oddělení G1, G2, SRJ: zákaz návštěv
Platí do odvolání. 


V Hamzově léčebně je pro veřejnost stále k dispozici
ODBĚROVÁ MÍSTNOST pro testování AG testy na Covid-19
každou středu od 13:00 do 15:00 hod. nebo dle tel. domluvy.
Podrobné informace naleznete zde.


S platností od 8. 4. 2021 od 11:00 hod.,
se v HL obnovuje běžný provoz funkce vjezdového systému do HL, 
včetně poplatků za každý vjezd, delší než 
30 min.
Při času nad 30 min. do prvých 60 min. činí poplatek 15 Kč, za každou další zahájenou hod. 50 Kč.
Pro občany jedoucí vozem až do areálu HL z důvodu očkování stále platí vyčleněné parkoviště za pavilónem protetiky. Zůstanou proto platná vnitřní orientační  upozornění pro tuto případnou mimořádnou skupinu vjezdů. Poplatek za vjezd ale platí i zde.
Poplatek nehradí občané s průkazkou ZTP a ZTP/P, nutno ohlásit na vrátnici při odjezdu.


Na základě opatření Ministerstva zdravotnictví ze dne 22. 2. 2021 platí

od 25. 2. 2021

povinnost nošení FFP2 respirátorů

ve vnitřních prostorech, které slouží jako prodejny nebo provozovatelé služeb a v prostorech, které poskytují ambulantní péči. V ostatních prostorech, a to jak vnitřních tak venkovních, platí rovněž povinnost nošení
FFP2 respirátorů.


N Á V Š T Ě V Y 

Na základě usnesení Vlády ČR ze dne 7. ledna 2021 č. 14 s účinností ode dne 11. ledna 2021 se povolují návštěvy pacientů.

Návštěvy budou povoleny ve dnech středa a neděle.

Doba návštěv v uvedených dnech je od 14:00 do 17:00 hod. 

Prokáže-li se návštěva Certifikátem Ministerstva zdravotnictví ČR o provedeném očkování proti onemocnění Covid-19, který je starší 14 dnů, nemusí se již prokazovat negativním výsledkem testování. 

Podrobné pokyny k návštěvám naleznete zde


 S T R A T E G I E  O Č K O V Á N Í                    z d e

Základní popis možnosti příjmu pacientů do Hamzovy odborné léčebny Luže-Košumberk

Klasicky zajišťujeme léčebně rehabilitační péči dospělých i dětí všech typů poškození hybného systému, tedy pro neurologické, ortopedické i posttraumatické diagnózy, včetně míšní léze, mimo stavů po operaci srdce. 
Pacient pro tuto léčbu může být i v kategorii 4, pokud je schopen absolvovat aktivní léčebnou péči.
Dále zajišťujeme v HL 85 lůžek ošetřovatelské péče (pozor, to není tzv. bývalá LDN). Pacient  může být i v kategorii 4, pokud stav nevyžaduje aktivní lékařskou péči a je bez nároků na akutní biochemickou laboratoř v HL.
V současné době pandemie při tom platí:
 • přijímáme pacienty post Covid a Covid negativní
 • máme lůžka polohovací a antidekubitní
 • nemáme rozvody kyslíku, máme jen omezený počet oxygenátorů
 • nemáme monitorovací lůžka
 • k základním údajům u překladů je vždy nutné uvádět i míru soběstačnosti pacientů (kategorii pacienta), aby bylo možné zajištění péče o pacienty lege artis.

Ambulance  a lůžková činnost v době covidové v HL

Provoz v části lékařských a fyzioterapeutických ambulancí HL je omezen z důvodu prevence nákazy Covid-19 (omezení je ale i kapacitní).

Lékařské výkony pro ambulantní pacienty jsou zatím poskytovány v pav. F a v protetickém oddělení.

Ambulantní rehabilitace pro dospělé pacienty je prováděna v pav. R. Je tam převedeno i nezbytné poskytování ambulantní rehabilitace zejména dětským pacientům s rizikem ve vývoji.

Rozsah činnosti lůžkových oddělení se mění téměř denně. Vše závisí samozřejmě na případném výskytu kovidové infekce u pacientů a stejně zásadní je stav počtu zdravotnických pracovníků.

Všechna oddělení pracují, na některých je izolace a karanténa. Dětská oddělení jsou plně vytížena a bez infekce. Léčebna je plně zapojena do systémů krizového řízení jak v Pardubickém kraji, tak cestou MZ i v systému celostátním. Potřebné léčebné prostředky a ochranné prostředky máme.


   

 

 

 

 

Jméno*:
Telefon*:
E-mail*:
Předmět:
Text*:
Soubor:
 
antispamová ochrana*: kod
* povinné položky
* vyplňte alespoň jednu z položek