Rehabilitační odborný léčebný ústav poskytující navazující následnou léčebnou péči lůžkovou a zčásti i ambulantní.

rehabilitace, léčba, léčebna, procedury

Psychologie

Hamzova léčebna zajišťuje pro své pacienty i péči psychologickou, která je tedy nedílnou součástí léčebné péče u indikovaného pacienta.

  • u malých děti je prováděno zejména  cílené pedopsychologické vyšetření k určení aktuální  psychomotorické úrovně,
  • u dětí školního věku slouží psychologické vyšetření ke zhodnocení aktuálního psychického stavu,obvykle zaměřeného na intelektovou výkonnost, emoční ladění a vztahy k vrstevníkům,
  • pro dospělé pacienty s neurodegenerativním onemocněním, po CMP či úraze, je určen psychodiagnostický screening, který slouží k záchytu poruch v oblasti nálady a kognitivních funkcí. V případě potřeby následuje vyšetření neuropsychologickou baterií, na základě které je nastaven kognitivní trénink.
  • pro pacienty s poraněním míchy funguje psycholog jako průvodce, který napomáhá na jejich cestě k vyrovnání se s vzniklým handicapem.

Dospělým pacientům je dále nabízena psychoterapie, krizová intervence, diagnostika a terapie různých duševních a kognitivních poruch. Mezi nejčastější obtíže patří úzkostné či depresivní ladění, vyrovnávání se s aktuálním zdravotním stavem, psychosomatické obtíže, partnerská a rodinná problematika. Vhodným doplněním péče se mnohdy stávají relaxační techniky.

 

Kontakty:

  • Mgr. Dušková Marcela, klinický psycholog,

duskovam@hamzova-lecebna.cz, 469 648 347

  • Mgr. Škrochová Marija, psycholog ve zdravotnictví

skrochova@hamzova-lecebna.cz,  469 648 821