Rehabilitační odborný léčebný ústav poskytující navazující následnou léčebnou péči lůžkovou a zčásti i ambulantní.

rehabilitace, léčba, léčebna, procedury

Ergoterapie

Součástí rehabilitační péče v Hamzově léčebně je i ergoterapie.

V léčebně je využívána ergoterapie individuální nebo skupinová.

 • Na individuální ergoterapii jsou zařazováni pacienti, u kterých se zaměřujeme převážně na nácvik soběstačnosti v běžných denních činnostech. V rámci tohoto výcviku je využívána kuchyňka, cvičná koupelna a WC v zácvikovém bytě. V neposlední řadě se provádí nácvik lokomoce a mobility, u horních končetin se trénuje hybnost, funkční výcvik, zdokonaluje se nebo se nacvičuje jemná a hrubá motorika, provádí se nácvik úchopových funkcí, obratnosti i taxe.
 • Skupinová ergoterapie probíhá v truhlářské nebo textilní dílně, kde je klientovi nabídnuta vhodná terapeutická činnost. Je zde i možnost využití počítače pro nácvik komunikace, tréninku kognitivních funkcí či vyhledávání informací na internetových stránkách.
  Jedno odpoledne v týdnu je věnováno skupinové ergoterapii – vaření (skupinka o pěti lidech), jeden týden v měsíci mohou klienti navštěvovat keramickou dílnu, kde se jim věnuje zkušený keramik.
  Dle potřeb klienta ergoterapeut může doporučit vhodné kompenzační pomůcky pro usnadnění běžného života a ukáže jejich použití jak klientovi, tak i jeho rodině. Případně poradí s bariérami v bytě.

ERGOTERAPIE = ERGON – PRÁCE A THERAPIA – LÉČENÍ

 • je stará léčebná metoda, která zahrnuje povzbudivý vliv práce, sportu a různých činností na lidské zdraví
 • je lékařem předepsaná léčebná činnost pro tělesně, smyslově nebo duševně nemocné osoby, kterou vede ergoterapeut
 • ergoterapie probíhá podle plánu, který je sestaven individuálně
 • práce a jiné činnosti jsou využívány přiměřeným způsobem podle onemocnění a stavu pacienta
 • má povzbuzující účinek na udržení nebo znovuzískání ztracených sil a sebedůvěry
 • odpoutává pozornost od onemocnění, navozuje optimismus, který často nemocným chybí
 • pomáhá nalézt způsoby kompenzace při trvalém poškození zdraví a zapojit se tak opět do života