Rehabilitační odborný léčebný ústav poskytující navazující následnou léčebnou péči lůžkovou a zčásti i ambulantní.

rehabilitace, léčba, léčebna, procedury

Fyzioterapie

Fyzioterapie využívá široké spektrum odborných znalostí tělesných systémů lidského těla a svými dovednostmi a pomůckami tyto systémy dále ovlivňuje.

Fyzioterapie je zaměřena na diagnostiku a následnou terapii při změnách nebo patologii pohybových vzorů. Zaměřuje se na zlepšení  svalové dysbalance, koordinace a rovnováhy, vede k obnovení správných pohybových stereotypů. Terapie je poskytována dětem i dospělým po úrazech, operacích vrozených a získaných vadách, při bolestivých stavech pohybového aparátu.  Při individuálním cvičení se aplikují techniky na zmírnění bolesti, zlepšení hybnosti v kloubech, posílení svalové činnosti a zlepšení celkové kondice.

Při nácviku správných pohybových stereotypů se využívá plasticita mozku, prostřednictvím senzomotorického učení a s využitím technik a metod (Vojtova metody, Bobath koncept, míčková facilitace, ACT, koncept bazální stimulace, cvičení dle Feldenkreise, Brunkovové, Kabata, Smíška, Redcord®, kinezitape a další).

Správně řízená terapie, její pravidelné opakování, vede k obnovení ztracené nebo omezené pohybové činnosti. Často je problematický stoj a chůze, způsobené rozličnými vadami, poruchami a onemocněními. Pacient se učí pod vedením fyzioterapeuta vnímat prostor, koordinaci, učí se  chůzi s různými podpůrnými pomůckami (berle, chodítka, protézy, ortézy, protézy..).  Pokud již nelze realizovat chůzi, je nutné pacienta připravit na pohyb na mechanickém invalidním vozíku.

Skupinová terapie je prováděna na zlepšení celkové kondice. Využívá se k tréninku např. severská chůze Nordic Walking nebo cvičení ve vodě.