Rehabilitační odborný léčebný ústav poskytující navazující následnou léčebnou péči lůžkovou a zčásti i ambulantní.

rehabilitace, léčba, léčebna, procedury

Fyzioterapie

K rehabilitační léčbě využíváme škálu rehabilitačních technik, ve kterých jsou naši fyzioterapeuté speciálně vyškoleni 

(cvičení dle Faldenkreise, Brunkowa, Freemanna, Bobatha, Vojty, Mojžíšové, Schrotové, používáme měkké techniky, míčkové facilitace, relaxační techniku dle Hermachové, koncept bazální stimulace a další).
  • Individuální léčebná tělesná výchova
  • Skupinová tělesná výchova se zaměřením na dechová cvičení, kondiční LTV
  • Využíváme také speciální přístroje a pomůcky:

TerapiMaster, motodlahy, elektrické chodníky, motomedy, míče, kulové a válcové úseče, labilní plochy). Nedílnou součástí je elektroterapie, machanoterapie, hipoterapie a terénní terapie a ergoterapie. Dávkováni je individuální podle zdravotního stavu pacienta.

  • Klimatoterapie, samostatné posilování v rámci řízené terénní a pohybové terapie vycházky.