Rehabilitační odborný léčebný ústav poskytující navazující následnou léčebnou péči lůžkovou a zčásti i ambulantní.

rehabilitace, léčba, léčebna, procedury

Napsali nám

21.3.2022

Dobrý den,
 
chtěla bych moc poděkovat za péči o mojí maminku, Marie Kuchařová 1940, která u Vás pobývala téměř čtyři měsíce po úraze. Nejprve pavilon C a pak B. Protože z počátku ležela, dovedu si představit náročnost péče.
Velmi mi pomohla i děvčata ze sociálních služeb.
Jste prostě super zařízení a všem moc děkuji, předejte prosím pochvalu a informaci panu řediteli.
 
Hezký den
E-mail od pacineta: J.J.
 
9.3.2022

Vážený pane řediteli,

od poloviny prosince loňského roku jsem po šest týdnů byla v péči zaměstnanců pavilónu V  Vaší léčebny. Chci touto cestou všem poděkovat za profesionální a přitom milý a lidský přístup všech, a to zejména dr. Holečko ,  paní Kostelecké za rehabilitace  i týmu fyzioterapeutek. Vždy jsem se setkala s pochopením, ochotou a vstřícností a profesionalitou.

Pobyt v léčebně mi velmi pomohl ve zlepšení mého pohybového aparátu a tím i fyzického stavu. Léčebnu jsem opouštěla i psychicky odpočatá s chutí do dalších činností.

 

Ještě jednou děkuji všem za maximální a úspěšnou snahu pomoci mi odstranit nebo alespoň minimalizovat mé zdravotní potíže, které mě trápily již několik let. Všem Vám přeji především pevné zdraví a mnoho spokojených pacientů.

 

Dopis od pacienta: Mgr. L. K.

 

2.2.2022

Dobrý den,

moje maminka Jarmila Vlachová (*1940) absolvovala v Hamzově léčebně rehabilitační pobyt v době od 29.12. 2021 – 1.2.2022.

Chtěla bych jejím jménem poděkovat všem pracovníkům pavilonu A za jejich milý a přátelský přístup k pacientům. Všichni jsou skvělí, jak po stránce profesní a odborné, tak i po stránce lidské. Vždy ochotně, trpělivě a s úsměvem pomáhají pacientům překonávat zdravotní obtíže, hendikepy i každodenní problémy.

S pobytem byla maminka velice spokojená a vaši léčebnu bude doporučovat svým známým. Moc ráda se do ní i sama příležitostně vrátí.

Ještě jednou díky, přejeme mnoho sil a dobré nálady při práci s dalšími pacienty.

E-mail od pacientky: Š. P. a J. V.

 

18.12.2021

Vážený pane řediteli,
 
dovolte mi Vám a celému týmu léčebny jménem svým a jménem své maminky - Eva Voborná, 1958 - ze srdce poděkovat za odbornou péči, kterou jste věnovali mé mamince, za lidský přístup k pacientům, a hlavně za vstřícnost a ochotu, s jakou personál k mé mamince přistupoval.
 
Moje maminka již v rámci léčby navštívila mnoho pracovišť, spolupracovala s mnoha odborníky a má za sebou (i před sebou) ještě mnoho "kopců" k překonání, a právě vaše pracoviště jí pomohlo, aby její cesta byla opět o trochu ulehčena, za což jsem Vám a všem zaměstnancům, kteří s maminkou pracovali, velmi vděčna!
 
S velkým díky Vám a vašim zaměstnancům přeji krásný a pohodový Advent, šťastné a veselé Vánoce a do nového roku pevné zdraví a úsměv na rtech.
 
E-mail od pacientky: MDDr. I. V., Ph.D
 

19.12.2021

Vážený pane řediteli,

ve dnech 10.11.- 7.12.2021 jsme absolvovali léčebný rehabilitační pobyt ve Vašem zařízení po prodělaném Covidovém onemocnění s únavovým syndromem a zhošením celkové hybnosti.
Byli jsme přijati na pavilon D a řadu procedur jsme měli rozepsánu na pavilonu G. Bohužel krátce po přijetí byla na pavilonu G nutná karanténa z důvodu Covid 19 infekce a nám na tomto pavilonu procedury odpadly. Byly nám však promptně nahrazeny na pavilonu M.
Po celou dobu pobytu jsme se u Vás setkávali s profesionálním, vstřícným, srdečným a hluboce empatickým přístupem všech pracovníku ke všem pacientům. Nezaznamenali jsme, jak je nyní v přetížených zdravotnických zařízeních v průběhu pandemie běžné, žádné negativní jevy. Zvlášť bychom rádi ocenili chutnou, rozmanitou stravu.
Náš pobyt splnil účel. Přejeme Vám ve Vaši nelehké práci udržení vysokého standardu a mnoho spokojených vyléčených klientů.

Se srdečným pozdravem

E-mail od pacienta: manželé H.

 

19.12.2021

Dobrý den, vážený pane řediteli,

dovolte, abych tímto vyjádřila své poděkování celému kolektivu všech zaměstnanců pavilonu V, kde jsem absolvovala RHB pobyt od 12.10. - 1.12. 2021. Před více než rokem jsem se stala obětí nezaviněné dopravní nehody, kdy jsem byla jako cyklistka sražena osobním automobilem. Dostala jsem druhou šanci žít, jsem za to velice vděčna, ale je to pro mě všechno velmi těžká životní zkouška a stále se s traumatem a jeho následky vyrovnávám. Jsem vděčna, že jsem mohla nyní absolvovat pobyt ve vaší léčebně, kde jsem se od začátku setkávala s hluboce lidským, vstřícným a milým přístupem a profesionalitou. Už jen to mi dodalo velkou sílu a energii jít v životě dál. Sama jsem zdravotník, proto si toho velice vážím!
Jmenovitě bych velice ráda vyjádřila poděkování naprosto báječné paní prim. MUDr. Štefanové, která mě přijímala, za její profesionalitu, lidskost, vstřícnost, milý a laskavý přístup. Dále velice děkuji mému ošetřujícímu lékaři MUDr. Holečkovi za velmi starostlivou péči, lidskost, laskavost, vstřícnost a osobní přístup k pacientovi. S velkým zájmem o mě po celou dobu pečoval a měl velkou snahou pomoci, čehož si moc vážím. Další poděkování patří paní staniční sestře D. Kopecké, která mi byla po celou dobu pobytu velkou psychickou oporou. Děkuji za její lidskost, vstřícnost, obětavost a velice milý přístup. Moc si to vážím!
Ráda bych také poděkovala i zaměstnancům pavilonu F, kteří o mě pečovali. Děkuji sestřičce na Biofeedbacku, paní Jožákové, za profesionální péči a milý přístup. Dále panu logopedovi, Mgr. Šmídovi, za velice milý, empatický, trpělivý a laskavý přístup a profesionalitu. Jeho milým vystupováním mi vždy dodal mnoho pozitivní energie. Děkuji také paní Bc. Tůmové, za odbornou péči a milý přístup.
Další velké poděkování patří paní psycholožce Mgr. Škrochové za péči, podporu a pomoc. Zejména také děkuji paní Mgr. Duškové za její krásný a citlivý přístup, empatii, podporu a pomoc v pro mě těžkých chvílích. Za jejich pomoc po celou dobu pobytu jsem velice vděčna.
Děkuji také paní soc. pracovnici Bc. Kallasové za její velkou pomoc v oblasti sociální a moc milý přístup.

Moc se mi u vás v Hamzově léčebně líbilo, setkala jsem se zde s opravdovými odborníky nejen na tělo, ale i na bolavou duši. Všichni ke mně přistupovali velice hezky, s obrovským zájmem a ochotou pomoci. To ne vždy a všude je dle mých osobních zkušeností samozřejmostí, proto si toho velice vážím! Poznala jsem zde i spoustu přátel, svých pacientů a načerpala trochu životní energie.

Za vše mnohokrát děkuji a přeji Vám a všem Vašim zaměstnancům veselé Vánoce a šťastný nový rok se spoustou štěstí a pevného zdraví.

S úctou

Email od pacientky: Bc. R. Š.

 

29.11.2021

Pane řediteli, chci touto cestou poděkovat za opravdu kvalitní péči, které se mi dostalo v léčebně v pavilonu C na oddělení C2. Při nástupu jsem nebyl schopen vůbec ničeho. Jen jsem ležel a měl jsem velké bolesti po zlomeninách pánve, žeber, ruky a lopatky, po pádu ze žebříku. Celkem 9 zlomenin. Po ukončení léčení a rehabilitace na tomto oddělení jsem odešel bez bolesti a hlavně po svých nohách. Opravdu velký dík panu primaři, pani doktorce, zdravotním sestrám, rehabilitačním sestrám, zdravotnicím, zdravotníkům a celému personálu tohoto oddělení. Všichni ke mně byli neuvěřitelně hodní a ve všem mně pomohli a vyhověli. Musím také pochválit stravu. Jídlo chutné a naprostý dostatek.

 

E-mail od pacienta: Z. P., Heřmanův Městec

 

12. 1. 2021

Dobrý den,

chtěla bych poděkovat celému oddělení za péči o moji matku A. K. Po operaci krčku byla umístěna do LDN R. a po domluvě s HL byla přeložena na Vaše oddělení na rehabilitaci.

Díky Vašemu přístupu a způsobu rehabilitace se velmi zvedla kvalita jejího života. Přestože s omezením, bude určitým způsobem samostatná a schopná se o sebe v přiměřené míře postarat. 

Ještě jednou moc díky a v dnešní době přeji hlavně hodně zdraví.

Podpis dcery pacientky R. K.

 

9. prosince 2020

Vážený pane řediteli.
Nevyzpytatelný osud mne na více než měsíc přivedl do Hamzovy léčebny, kterou vedete. Dovolte mi, abych i touto cestou poděkoval za práci, přístup a obětavost Vám i Vašim spolupracovníkům.
Pochopitelně nikomu nepřeji podobnou zkušenost, které se mne dostalo, ale jsem upřímně rád, že jsem chvíle, kdy jsem se musel smířit s realitou a naučit se optimisticky dívat do budoucnosti, prožil právě ve Vašem zařízení.
Tajně doufám, že obdobných děkovných dopisů dostáváte mnoho, nicméně si se svým drobným poděkováním dovoluji rovněž přispět. Koneckonců chválení a děkování není nikdy dost, mimochodem další z mnoha pravd, která mi byla u Vás připomenuta.
Po celý svůj život jsem vždy pracoval s lidmi. Neskromně si proto myslím, že dokážu ocenit, s jak fantastickými lidmi pracujete. Během měsíčního pobytu jsem se potkal s velkou většinou klientů, kteří mi pomohli „otevřít oči“. Vůči sobě
a vůči lidem, kteří o nás pečovali. Bohužel jsem se potkal
i s těmi, za které se nelze než stydět a doufat, že neznechutí práci Vašim zaměstnancům.
Jako dočasný občan „podkošumberský“ Vás nechci dalšími slovy dále zdržovat. Budu rád, když při vhodné příležitosti pochválíte Vaše zaměstnance, a ty z pavilonu I zvlášť.
Přeji Vám hodně zdraví, štěstí, stejně jako pohodové vánoce
a zejména pak klidný rok 2021. 
Upřímný obdivovatel HL a jejich zaměstnanců
Dopis od pacienta P. P.
V Luži, 8. 12. 2020
 

 

17.10. 2020

V Luži se léčím dlouhodobě, protože vím, že zde vždy naleznu fundovanou pomoc. Chtěla bych alespoň touto formou všem pracovníkům Hamzovy léčebny, obzvlášť pracovníkům pavilónu V, poděkovat za jejich obětavou práci. Jistě nejsem sama, kdo velice kladně hodnotí jejich úsilí.

Ještě jednou díky. Vždy se sem budu ráda vracet.

Dopis od pacientky paní V. P.

V Luži, 17. 10. 2020

 

22.9. 2020

Vážený pane řediteli,

rád bych touto cestou poděkoval všem Vašim zaměstnancům z pavilónu D za nesmírně obětavou práci, profesionální a lidskou péči, kterou mi věnovali při mém pobytu ve Vaší léčebně. Čtyři měsíce strávené ve Vašem zařízení mne nejenom vrátily do života po fyzické stránce, ale také mi daly možnost poznat, jak může obětavost a lidský přístup pomoci po psychické stránce. Osobní přístup Vašich spolupracovníků spolu s odbornou péčí mi nesmírně pomohl při rekonvalescenci a já jsem se z léčebny vrátil nejenom v tak dobrém zdravotním stavu, který mi nyní opět umožňuje samostatný a plnohodnotný život, ale také jsem za dobu strávenou v léčebně nalezl nové přátele z řad pacientů a Vašich spolupracovníků. O kvalifikovanosti zaměstnanců léčebny nemůže být pochyb, ale bez jejich lidského přístupu, podpory a zájmu o každého pacienta, by moje léčba nemohla být tak úspěšná.

Odvážím si z Košumberku mnoho vzpomínek a děkuji touto cestou všem Vašim kolegům.

Dopis od pacienta pana K. K.

V Praze, 22. 09. 2020

 

5. září 2018
Vážený pane řediteli,
dovolte mě, abych vyjádřil své pocity z pobytu mého i manželky po návratu 30. 8. 2018 z léčebny domů. Děkuji Vaší cestou primáři pavilonu G za průběh mé rehabilitace, na kterém se podílela i MUDr. B. P. a bezprostředně i fyzioterapeutka D.P. DiS. a samozřejmě i sestry a další personál. Neplýtvám chválou, ale když jsem viděl pacienty, o které všichni pečují, vyjadřuji obdiv k jejich práci a  snaze jim pomoci. Poznal jsem, že jejich práce je velmi obtížná a těžká a že vyžaduje velikou míru trpělivosti a a pochopení. Je jistě i Vaší zásluhou, že prostředí a léčebna jako celek působí na pacienty pozitivně a není snad jediný strom či budova, u které bych se nezastavil. Nejen mě potěšily i koncerty Lukáše před pavilónem M. Skvělý nápad. .... Hamzova odborná léčebna je zařízení, za které se naše zdravotnictví určitě stydět nemusí.
S úctou a upřimným pozdravem     
J.O., Nové Město na Moravě
 

 

Dopis od pacientky z Pardubic zde

Dopis od paní B.V. zde

 

 
Jméno*:
Telefon*:
E-mail*:
Předmět:
Text*:
Soubor:
 
antispamová ochrana*: kod
* povinné položky
* vyplňte alespoň jednu z položek