Rehabilitační odborný léčebný ústav poskytující navazující následnou léčebnou péči lůžkovou a zčásti i ambulantní.

rehabilitace, léčba, léčebna, procedury

Hamzova léčebna získala akreditaci na základě akreditačního šetření dne 25. 11. 2004 a externí certifikát kvality. Ve dnech 16. a 17. 10. 2019 proběhlo již páté reakreditační šetření. ... více
Rada pro kvalitu je poradním orgánem ředitele zřízeným za účelem udržování a trvalého zdokonalování zvyšování kvality a bezpečí pacientů, jejich návštěv, zaměstnanců a návštěvníků parku. ... více
Systém sledování Nežádoucích událostí jako další indikátor a nástroj zvyšování kvality a bezpečí pacientů v HL ... více
Každoroční, jednorázové sledování spokojenosti pacientů v Hamzově léčebně se uskutečnilo v období květen/červen 2019. ... více
Program podpory zdraví veřejnosti a pacientů ... více
Cílem všech zaměstnanců Hamzovy léčebny je zajistit plnou spokojenost pacientů s poskytovanou léčbou, ošetřovatelskou péčí i s dalšími službami. ... více
Motto HL:  "POSADIT, POSTAVIT, UDĚLAT KROK" ... více