Rehabilitační odborný léčebný ústav poskytující navazující následnou léčebnou péči lůžkovou a zčásti i ambulantní.

rehabilitace, léčba, léčebna, procedury

Hamzova léčebna získala akreditaci na základě akreditačního šetření dne 25. 11. 2004 a externí certifikát kvality. Ve dnech 12. a 13. 10. 2022 proběhlo již šesté reakreditační šetření. Hamzova léčebna získala akreditaci na základě akreditačního šetření dne 25. 11. 2004 a externí certifikát kvality. Ve dnech 16. a 17. 10. 2019 proběhlo již páté reakreditační šetření. ... více
Rada pro kvalitu je poradním orgánem ředitele zřízeným za účelem udržování a trvalého zdokonalování zvyšování kvality a bezpečí pacientů, jejich návštěv, zaměstnanců a návštěvníků parku. ... více
Program podpory zdraví veřejnosti a pacientů ... více
Cílem všech zaměstnanců Hamzovy léčebny je zajistit plnou spokojenost pacientů s poskytovanou léčbou, ošetřovatelskou péčí i s dalšími službami. ... více
Motto HL:  "POSADIT, POSTAVIT, UDĚLAT KROK" ... více
Whistleblowing ... více