Rehabilitační odborný léčebný ústav poskytující navazující následnou léčebnou péči lůžkovou a zčásti i ambulantní.

rehabilitace, léčba, léčebna, procedury

Lauryn

Systém LBIS/4G pro rehabilitační ústavy pomáhá Hamzově léčebně s automatizací komunikace s pacienty a vedením agendy vyúčtování poskytovaných komerčních služeb.

www.lauryn.cz