Rehabilitační odborný léčebný ústav poskytující navazující následnou léčebnou péči lůžkovou a zčásti i ambulantní.

rehabilitace, léčba, léčebna, procedury

Komplexní intezivní léčebná péče o děti

HL poskytuje Komplexní intenzivní léčebnou péči (KILP) pro děti s DMO

 

 

Cíl: zlepšení celkového zdravotního stavu dětského pacienta, zlepšení jeho pohybových a kognitivních dovedností, vybavení pacienta kompenzačními pomůckami, maximální participace pacienta v domácím prostředí a dětském kolektivu.

 

Indikační kritéria pro přijetí dětského pacienta do programu KILP:

 

  • Děti s dětskou mozkovou obrnou ve věku 1- 18 let, schopni spolupráce
  • Stupeň testovací škály I -IV dle Gross Motor Function Classification System (GMFCS)
  • Zařazení pacienta do programu – schválení pobytu revizním lékařem
  • Pobyt na jeden návrh je stanoven 2x 28 dní, tj. dva pobyty v období nejvýše 12 po sobě jdoucích měsíců s minimálním odstupem 6 měsíců od ukončení prvního pobytu
  • Dětský pacient je schopen absolvovat komplexní intenzivní program minimálně 4 hodiny denně v oborech rehabilitační a fyzikální medicíny, fyzioterapie, ergoterapie, klinické logopedie a klinické psychologie
  • Provádí se testování 1x za pobyt, na záčátku prvního a na konci druhého pobytu
  • Úspěch péče závisí na spolupracující rodině a pokračování nastavené terapie v domácím prostředí
  • Pro více informací kontaktujte: pí Herynková 469 648 341   email: herynkova@hamzova-lecebna.cz

 

                             

 

 

Cílem zdravotnického týmu je zlepšení kvality života pacienta i jeho rodiny.