Rehabilitační odborný léčebný ústav poskytující navazující následnou léčebnou péči lůžkovou a zčásti i ambulantní.

rehabilitace, léčba, léčebna, procedury

Akreditované zařízení

Hamzova léčebna získala akreditaci na základě akreditačního šetření dne 25. 11. 2004 a externí certifikát kvality.

Ve dnech 12. a 13. 10. 2022 proběhlo již šesté reakreditační šetření.


Hamzova léčebna získala akreditaci na základě akreditačního šetření dne 25. 11. 2004 a externí certifikát kvality.

Ve dnech 16. a 17. 10. 2019 proběhlo již páté reakreditační šetření.