Rehabilitační odborný léčebný ústav poskytující navazující následnou léčebnou péči lůžkovou a zčásti i ambulantní.

rehabilitace, léčba, léčebna, procedury

Pro pacienty a lékaře

Hamzova léčebna je rehabilitační ústav, který poskytuje lůžkovou následnou léčebně rehabilitační péči pro děti a dospělé z celé ČR a to 

  • léčebný rehabilitační program u všech stavů po operacích, úrazech a onemocněních hybného systému, včetně zánětlivých a cevních (cévní mozková příhoda),
  • specializovaný léčebný program pro dospělé i děti po poškození míchy v samostném oddělení Spinální rehabilitační jednotky,
  • program pro léčbu dětí s různými neurologickými a ortopedickými vadami především s dětskou mozkovou obrnou, Perthesovou chorobou, skoliózou a dalšími vadami držení trupu apod.,
  • specifický rehabilitační program u pacientů se sekundárními komplikacemi diabetu,
  • rehabilitační program u poruch hybného systému při onkologické léčbě,
  • ošetřovatelskou péči s rozšířeným aktivizačním programem (LOOP) pro pacienty v těžším klinickém stavu, kdy cílém je návrat pacienta do domácího prostředí a zlepšení kvality jeho života,
  • služby ortopedické protetiky a další..

 

FORMULÁŘE REHABILITACE DOSPĚLÝCH

REHABILITACE DĚTÍ

OŠETŘOVATELSKÁ LŮŽKA

PROCEDURY HIPOTERAPIE
 

KRANIOPROGRAM

   

 

ORTOPEDICKÁ PROTETIKA

PRODEJNA  A VÝDEJNA ZDRAVOTNICKÝCH POTŘEB 

 

 PRO LÉKAŘE

Indikační seznam

Legislativní normy

 

U pacientů po amputaci končetiny je možné zajistit překlad z akutního lůžka na lůžko HL, kde vyrobíme protézu během hospitalizace, včetně nácviku chůze s fyzioteraputem pod dohledem odborného lékaře. ..více zde.