Rehabilitační odborný léčebný ústav poskytující navazující následnou léčebnou péči lůžkovou a zčásti i ambulantní.

rehabilitace, léčba, léčebna, procedury

Sledování nežádoucích událostí

 

Systém hlášení nežádoucích událostí je v léčebně zaveden od roku 2002.

Nahlášené nežádoucí události hodnotí a analyzuje Komise pro šetření nežádoucích událostí jmenovaná ředitelem léčebny.

Komise pro šetření nežádoucích událostí:

  • informuje o vzniklých nežádoucích událostech
  • navrhuje způsob řešení nežádoucích událostí, systémová opatření s cílem zabránění vzniku nežádoucích událostí nebo opakování. 

 

Celkový počet nahlášených Nežádoucích událostí 2004 - 30. 6. 2023