Rehabilitační odborný léčebný ústav poskytující navazující následnou léčebnou péči lůžkovou a zčásti i ambulantní.

rehabilitace, léčba, léčebna, procedury

Využití konceptu bazální stimulace

Bazální stimulace pomáhá zvyšovat kvalitu života a bezpečnost poskytované péče.

Bazální stimulace je nedílnou součástí ošetřovatelského procesu a také běžnou každodenní činností v péči o pacienty. Vzhledem k tomu, že spektrum nemocných v naší péči je rozmanité, je využití bazální stimulace proto jednoznačné a velmi významné.

V září 2019 byla dr. Friedlovou provedena již třetí resupervize a certifikát Pracoviště bazální stimulace byl obhájen. V léčebně pracujeme s tímto konceptem již od roku 2005. Nejčastěji využíváme somatickou stimulaci, a to masáž stimulující dýchání, orofaciální stimulaci, polohování, neurofyziologickou stimulaci, zklidňující, povzbuzující a diametrální stimulaci.

Co je Bazální stimulace ?

Bazální stimulace® je vědecký pedagogicko-ošetřovatelský koncept podporující vnímání, komunikaci a pohybové schopnosti člověka. Ošetřovatelská péče nebo pedagogická praxe je v konceptu strukturovaná tak, aby byly podporovány zachovalé schopnosti (komunikační a pohybové) klienta nebo žáka. Předpokladem je také práce s autobiografií (individualitou) klienta a integrace jeho příbuzných do ošetřovatelského nebo pedagogického procesu. Koncept má vypracované rehabilitační techniky pro stimulaci vnímání tělesného schématu (somatická stimulace), vestibulární stimulaci, vibrační, taktilně-haptickou, chuťovou, optickou, auditivní a olfaktorickou stimulaci. Bazální stimulace® je integrovatelná do klinické péče (intenzivní medicína, neonatologie, následná péče) a také do neklinické praxe (domovy pro seniory, ústavy sociální péče, speciální školy, hospice a domácí péče). U klientů s nezvratnými změnami jejich tělesného a duševního stavu výrazně podporuje kvalitu jejich života.

PhDr. Karolína Friedlová

Praxisbegleiter für Basale Stimulation® in der Pflege
jednatelka INSTITUTu Bazální stimulace®

Více informací najdete na http://www.bazalni-stimulace.cz/