Rehabilitační odborný léčebný ústav poskytující navazující následnou léčebnou péči lůžkovou a zčásti i ambulantní.

rehabilitace, léčba, léčebna, procedury

Spokojenost pacientů

Sledování spokojenosti pacientů v Hamzově léčebně se uskuteční
od 4. 10. do 29. 10. 2021.

O vyplnění dotazníku budou požádáni všichni pacienti propuštění v tomto období.

Dotazníkové šetření je zaměřené na spokojenost s poskytovanou péčí a službami. Šetření tohoto typu umožňují managementu léčebny získat rychlou zpětnou vazbu, na kterou může v relativně krátkém čase reagovat.

Spokojenost pacientů bude sledována ve dvou úrovních:

  • Spokojenosti hospitalizovaných a ambulantních pacientů
  • Spokojenosti hospitalizovaných pacientů – děti a průvodce dětských pacientů

 

Pacientům bude při propuštění předán lísteček s návodem, kde je na webových stránkách dotazník umístěn.

 


Spokojenost pacientů ortopedické protetiky se sleduje celoročně.