Rehabilitační odborný léčebný ústav poskytující navazující následnou léčebnou péči lůžkovou a zčásti i ambulantní.

rehabilitace, léčba, léčebna, procedury

Spokojenost pacientů

Každoroční, jednorázové sledování spokojenosti pacientů v Hamzově léčebně se uskutečnilo v období květen/červen 2019.

Stejně jako v předchozích letech, proběhlo sledování spokojenosti u propuštěných pacientů.

Dotazníkové šetření je zaměřené na spokojenost s poskytovanou péčí a službami. Šetření tohoto typu umožňují managementu léčebny získat rychlou zpětnou vazbu, na kterou může v relativně krátkém čase reagovat.

Spokojenost pacientů jsme sledovali ve dvou úrovních:

  • Spokojenosti hospitalizovaných a ambulantních pacientů
  • Spokojenosti hospitalizovaných pacientů – děti a průvodce dětských pacientů

 

Pacientům byl při propuštění předáván lísteček s návodem, kde je na webových stránkách dotazník umístěn.

 

O vyplnění dotazníku bylo požádáno 1 106 propuštěných pacientů.


Spokojenost pacientů ortopedické protetiky se sleduje celoročně, vyhodnocení je prováděno čtvrtletně – elektornický dotazník je umístěn na webu léčebny.