Rehabilitační odborný léčebný ústav poskytující navazující následnou léčebnou péči lůžkovou a zčásti i ambulantní.

rehabilitace, léčba, léčebna, procedury

Spokojenost pacientů

V roce 2023 proběhlo sledování spokojenosti pacientů v termínu od
14.04. do 19.05.

V letošním roce proběhla anketa spokojenosti pacientů ve dvou úrovních:

  • Anketa spokojenosti hospitalizovaných a ambulantních pacientů
  • Anketa spokojenosti hospitalizovaných pacientů – děti a průvodce dětských pacientů

 
Dotazníkového šetření se zúčastnilo 204 hospitalizovaných, ambulantních pacientů a jejich doprovodů.