Rehabilitační odborný léčebný ústav poskytující navazující následnou léčebnou péči lůžkovou a zčásti i ambulantní.

rehabilitace, léčba, léčebna, procedury

Spokojenost pacientů

Sledování spokojenosti pacientů proběhlo v termínu od 04. 10. do 29. 10. 2021, dotazníkové šetření zaměřené na spokojenost s poskytovanou péčí a službami. Šetření tohoto typu umožňují managementu léčebny získat rychlou zpětnou vazbu, na kterou může v relativně krátkém čase reagovat.

 

V letošním roce proběhla anketa spokojenosti pacientů ve dvou úrovních:

  • Anketa spokojenosti hospitalizovaných a ambulantních pacientů
  • Anketa spokojenosti hospitalizovaných pacientů – děti a průvodce dětských pacientů

 

Pacientům při propuštění byl předán lísteček a byli požádání o jeho vyplnění.

 

Dotazníkového šetření hospitalizovaných a pacientů se zúčastnilo 59 pacientů, kteří vyplnili dotazník online na našich webových stránkách.

Výsledné hodnocení v jednotlivých položkách, jako je spokojenost s poskytovanou péčí, spokojenost s chováním zdravotnických pracovníků, spokojenost se srozumitelností podávaných informací, spokojenost s čistotou v léčebně, vykázalo 90% míru spokojenosti. Vyskytly se pouze drobné nedostatky v oblasti stravy, které jsou v řešení Stravovací komisí HL. Všechny ostatní podnětné připomínky jsou na jednotlivých odděleních řešeny operativně.DĚKUJEME všem zaměstnancům za tento výsledek.


Spokojenost pacientů ortopedické protetiky se sleduje měsíčně.