Rehabilitační odborný léčebný ústav poskytující navazující následnou léčebnou péči lůžkovou a zčásti i ambulantní.

rehabilitace, léčba, léčebna, procedury

Hamzova léčebna je součástí poskytovatelů péče pro KOMPLEXNÍ INTENZIVNÍ REHABILITAČNÍ PROGRAM (KIRP)U PACIENTŮ SE ZÍSKANÝM POŠKOZENÍM MOZKU  ... více
HL poskytuje Komplexní intenzivní léčebnou péči (KILP) pro děti s DMO     ... více
Léčebné rehabilitace v Hamzově léčebně v Luži se zaměřením na pacienty s přetrvávajícími různými zdravotními obtížemi po prodělaném onemocnění COVID-19. ... více
Součástí rehabilitační péče v Hamzově léčebně je i ergoterapie. ... více
 Tato část procházází nyní aktualizací, děkujeme za pochopení.„Člověk a kůň se navzájem prolnou, že se nedá říci, kdo koho ovlivňuje." J.W.Goethe ... více
Pracoviště klinické logopedie se zabývá diagnostikou, terapií a prevencí narušené komunikační schopnosti u dětských a dospělých pacientů hospitalizovaných v našem zařízení. ... více
Bazální stimulace pomáhá zvyšovat kvalitu života a bezpečnost poskytované péče. ... více
Ošetřovatelská péče tvoří nedílnou součást léčebné péče poskytované v Hamzově léčebně. Péče je realizována formou ošetřovatelského procesu.  ... více
Hamzova léčebna zajišťuje poměrně velkou lékařskou ambulantní činnost související s předmětem hlavní činnosti na složce lůžkové.   ... více
V životě člověka existují  chvíle, kdy zjišťujeme, že máme i duši.     ... více
Mezinárodní etický kodex pro sestry byl poprvé přijat Mezinárodní radou sester ... více