Rehabilitační odborný léčebný ústav poskytující navazující následnou léčebnou péči lůžkovou a zčásti i ambulantní.

rehabilitace, léčba, léčebna, procedury

Nový program HL v rámci léčebné rehabilitace v Hamzově léčebně v Luži se zaměřením na pacienty s přetrvávajícími různými zdravotními obtížemi po prodělaném onemocnění COVID-19. ... více
K rehabilitační léčbě využíváme škálu rehabilitačních technik, ve kterých jsou naši fyzioterapeuté speciálně vyškoleni  ... více
Součástí rehabilitační péče v Hamzově léčebně je i ergoterapie. ... více
„Člověk a kůň se navzájem prolnou, že se nedá říci, kdo koho ovlivňuje." J.W.Goethe ... více
Pracoviště klinické logopedie se zabývá diagnostikou, terapií a prevencí narušené komunikační schopnosti u dětských a dospělých pacientů hospitalizovaných v našem zařízení. ... více
Bazální stimulace pomáhá zvyšovat kvalitu života a bezpečnost poskytované péče. ... více
Ošetřovatelská péče tvoří nedílnou součást léčebné péče poskytované v Hamzově léčebně. Péče je realizována formou ošetřovatelského procesu.  ... více
Hamzova léčebna zajišťuje poměrně velkou lékařskou ambulantní činnost související s předmětem hlavní činnosti na složce lůžkové.   ... více
V životě člověka existují  chvíle, kdy zjišťujeme, že máme i duši.     ... více
Mezinárodní etický kodex pro sestry byl poprvé přijat Mezinárodní radou sester ... více