Rehabilitační odborný léčebný ústav poskytující navazující následnou léčebnou péči lůžkovou a zčásti i ambulantní.

rehabilitace, léčba, léčebna, procedury

Ombudsman Hamzovy léčebny

Posláním ombudsmana v Hamzově léčebně je umožnit pacientům aby se mohli rovnoprávně ucházet o svá práva při poskytování zdravotní péče.

Mgr. Šárka Gieslerová, tel.: 469 648 109, 469 648 119

e-mail: ombudsman@hamzova-lecebna.cz

Ombudsman prošetřuje stížnosti a podněty samotných pacientů, nebo jejich příbuzných, nebo pacientem pověřené osoby. Každá stížnost i každý podnět je prošetřen! Vždy je stanoven závěr, případně je navrženo nápravné opatření, které je realizováno ve stanovených termínech, a to buď přímo ombudsmanem, nebo cestou rozhodnutí ředitele HL, pokud to situace vyžaduje.

Dále ombudsman poskytuje pacientům (klientům), poradenskou pomoc v záležitostech, které se přímo HL netýkají, každou popsanou situaci nestranně posoudí a poskytne radu, kdo a jakým způsobem může problém řešit, případně poskytne kontakt na příslušné instituce.

Podnět musí obsahovat:

  • vylíčení podstatných okolností věcí, včetně sdělení, zda věc byla předložena také jinému zaměstnanci HL nebo jinému kompetentnímu orgánu, případně s jakým výsledkem,
  • jméno a příjmení osoby, jíž se podnět týká a kdo podnět podává, event. svědek,
  • co se má napravit.

Kontakt na ombudsmana je možný několika způsoby:

  1. Písemně - sepsané podněty či stížnosti lze zasílat poštou, nebo je možné je vložit do schránky umístěné u kanceláře zdravotně sociálních pracovnic v budově vrátnice HL (před vchodem do léčebny).
  2. Elektronicky - ombudsman@hamzova-lecebna.cz
  3. Osobně - je vhodné si předem domluvit osobní schůzku prostřednictvím telefonu 469 648 109 nebo 469 648 119. zde je možné do protokolu sdělit stížnost, jakékoli podání, podnět.

Prosíme, abyste své podněty, stížnosti podepsali, anonymní nemohou být náležitě řešeny, děkujeme.

 

Jméno*:
Telefon*:
E-mail*:
Předmět:
Text*:
Soubor:
 
antispamová ochrana*: kod
* povinné položky
* vyplňte alespoň jednu z položek