Rehabilitační odborný léčebný ústav poskytující navazující následnou léčebnou péči lůžkovou a zčásti i ambulantní.

rehabilitace, léčba, léčebna, procedury

Program podpory zdraví

Program podpory zdraví veřejnosti a pacientů

ROK 2020

V roce 2020 nebyly z důvodu celospolečenské situace a souvisejících pandemických opatření akce z programu Podpory zdraví organizovány.

 

ROK 2019 

Plánované akce:

Světový den diabetu – 14. 11. 2019 

 

 

Světový den hygieny rukou – 7. 5. 2019 

 

ROK 2018

Světový den diabetu - 14. 11. 2018

Stop dekubitům - 15. 11. 2018

 

Projekt – Zdravá dětská noha – 2018 

ROK 2017

Světový den diabetu – 8. 11. 2017