Rehabilitační odborný léčebný ústav poskytující navazující následnou léčebnou péči lůžkovou a zčásti i ambulantní.

rehabilitace, léčba, léčebna, procedury

Program podpory zdraví

Program podpory zdraví veřejnosti a pacientů

ROK 2022

Dne 5.5.2022 proběhla každoroční akce Mezinárodní den hygieny rukou.

Akce byla určena dětským pacientů a žáků ZŠ Luže, kde se děti seznámily s dodržováním zásad hygieny rukou a svoji pečlivost si  mohly nechat zkontrolovat pod UV světlem. Celý program zaštítila HL ve spolupráci s firmou Ing. Ondřeje Trávníka v rámci Programu podpory zdraví akcí "Bezpečná škola".

Krátký fotoreport:

 

ROK 2021

Světový den dekubitů – 16. 11. 2021

Světový den diabetu – 15. 11. 2021

Škoda neřídit – 05. 10. 2021

Den Ošetřovatelství – 31. 05. 2021

Světový den hygieny rukou – 12. 05. 2021

 

ROK 2020

V roce 2020 nebyly z důvodu celospolečenské situace a souvisejících pandemických opatření akce z programu Podpory zdraví organizovány.

 

ROK 2019 

Plánované akce:

Světový den diabetu – 14. 11. 2019 

 

 

Světový den hygieny rukou – 7. 5. 2019 

 

ROK 2018

Světový den diabetu - 14. 11. 2018

Stop dekubitům - 15. 11. 2018

 

Projekt – Zdravá dětská noha – 2018 

ROK 2017

Světový den diabetu – 8. 11. 2017