Rehabilitační odborný léčebný ústav poskytující navazující následnou léčebnou péči lůžkovou a zčásti i ambulantní.

rehabilitace, léčba, léčebna, procedury

Ocenění

 

Duhové křídlo 2018                

Ocenění za celoživotní práci ve prospěch osob se zdravotním postižením

Cenu za celoživotní práci ve prospěch osob se zdravotním postižením získala MUDr. Alena Klapalová, která v Hamzově léčebně pracuje již 46 let. Ve svém profesním vývoji dospěla od dětské lékařky až ke špičkovému odborníkovi v oblasti rehabilitace. V minulosti se aktivně podílela na organizaci dětských táborů pro děti s hendikepem, pracovala v Červeném Kříži, ve Svazu diabetiků ve Vysokém Mýtě a spolupracovala s fotbalovým klubem Transporty Chrudim. V pozici náměstka zdravotní péče se podílí na tvorbě koncepce lékařské a rehabilitační péče pro tisíce pacientů, kteří se ročně léčí v Hamzově léčebně.

   
     

Ocenění Pardubického kraje

   

MUDr. Václav Volejník, CSc. obdržel 28. dubna 2016 cenu Za zásluhy o Pardubický kraj. Pan ředitel stál u její velké přeměny po roce 1989.

Změnila se skladba klientů z dětí na převážně dospělé, byly potřeba rekonstrukce a zejména zvýšení úrovně léčebné péče. K tomu se Václav Volejník vždy snažil udržet léčebnu a její areál otevřené veřejnosti včetně rozsáhlého arboreta v přilehlém parku.

 


Duhové křídlo 2015  
Oceněný dobrovolník tvoří rehabilitační pomůcky

V kategorii dobrovolník obdržel Duhové křídlo z rukou Táni Fišerové Ing. Pavel Čáp ze Střední průmyslové školy elektrotechnické v Pardubicích, který společně se studenty vytváří rehabilitační pomůcky pro pomoc handicapovaným.

 
 
 
Duhové křídlo 2012
 
Pět jednotlivců a zástupci pěti organizací, kteří byli za pomoc zdravotně postiženým nominovaní na Cenu hejtmana Pardubického kraje Duhové křídlo 2012, byli ve čtvrtek odpoledne představeni v Integračním centru sociálních aktivit Kosatec v Pardubicích. Hlavní ceny předali hejtman Radko Martínek spolu s náměstkem Romanem Línkem.Cena Duhové křídlo je určena těm, kteří se profesně či osobně věnují a pomáhají lidem se zdravotním postižením, usilují o zlepšení jejich životních podmínek a pomáhají při odstraňování společenských i jiných bariér.

Cena Duhové křídlo je určena těm, kteří se profesně či osobně věnují a pomáhají lidem se zdravotním postižením, usilují o zlepšení jejich životních podmínek a pomáhají při odstraňování společenských i jiných bariér. V Pardubické krajské radě pro osoby se zdravotním postižením se sešlo celkem 53 nominací. „Podle pravidel, která byla pro tento první ročník Duhového křídla vypracována, vybrala zvlášť ustavená komise do finále pět jednotlivců a pět organizací“. V kategorii organizací se do finále dostaly Česká abilympijská asociace, výrobce invalidních vozíků KURY, Hamzova odborná léčebna pro děti a dospělé, Speciálně pedagogické centrum SVÍTÁNÍ a TyfloCentrum Pardubice. Naše léčebna uspěla a získala ocenění.

Druhou cenu v kategorii organizací byl osobně převzít ředitel léčebny MUDr. Václav Volejník, CSc. Můžeme jenom potvrdit slova hejtmana Radko Martínka: „Žijeme ve skvělé době, kdy mají zdravotně postižení mnohem více možností, než tomu bylo dříve. Přesto jsou ve velice složité situaci, kterou si těžko umí představit ten, kdo ji sám neprožil. Nestojí o náš soucit, ale naopak o naši podporu, aby mohli žít plnohodnotným životem. A jsem rád, že lidí, kteří jim podporu poskytují je tady dnes odpoledne tolik“.