Rehabilitační odborný léčebný ústav poskytující navazující následnou léčebnou péči lůžkovou a zčásti i ambulantní.

rehabilitace, léčba, léčebna, procedury

Logo a logomanuál

 

Nově upravený grafický symbol vyjadřuje hlavní poslání Hamzovy léčebny, a to je léčebná rehabilitace. Odkazuje na původní myšlenku zakladatele MUDr. Františka Hamzy o jejím umístění v parku pod hradem Košumberk, tedy vyjadřuje symbol sepětí léčby s přírodou. Právě pobyt v ní významně doplňuje rehabilitační procedury. Stává se tak léčbou, která na pacienty podvědomě působí a pomáhá jim v rekonvalescenci.

 

Přírodní prostředí léčebny je soustavně rozvíjeno a to je jedna z hlavních konkurenčních výhod, s kterou může léčebna pracovat také v oblasti propagace a marketingu. Grafická značka ctí původní myšlenku loga. Naproti tomu byla u nově navrženého symbolu doladěna stylizace postavy a vozíčku s následným propojením s již výše popsanou přírodou a prostředím léčebny. Barevně byla grafická značka doplněna o zelenou barvu. Význam zelené barvy je založen na provázanosti se zmíněnou přírodou. Zároveň jsou značce dodány pozitivní emoce, které tvoří značku po vizuální stránce výrazným prvkem v pozitivu i negativu.

Martin Škroch, autor

Logomanuál ke stažení zde
Logo horizontální ke stažení zde
Logo vertikální ke stažení zde