Rehabilitační odborný léčebný ústav poskytující navazující následnou léčebnou péči lůžkovou a zčásti i ambulantní.

rehabilitace, léčba, léčebna, procedury

Aktuálně v roce 2020

21. října

Poptávka po pracovní výpomoci

Hamzova léčebna přijme na krátkodobou výpomoc sanitáře, zdravotní sestry nebo studenty zdravotnických oborů.

V případě zájmu kontaktujte per. oddělení: 469 648 103, 104 nebo per@hamzova-lecebna.cz.

14. října

Ambulance v době covidové v HL

Provoz v části lékařských a fyzioterapeutických ambulancí HL je omezen z důvodu prevence nákazy Covid-19 (omezení je ale i kapacitní).

Lékařské výkony pro ambulantní pacienty jsou zatím poskytovány v pav. F a v protetickém oddělení.

Ambulantní rehabilitace pro dospělé pacienty je prováděna v pav. R. Je tam převedeno i nezbytné poskytování ambulantní rehabilitace zejména dětským pacientům s rizikem ve vývoji.

V lůžkových odděleních jsou poskytovány výkony lékařské a fyzioterapeutické pouze zaměstnancům HL.

Případná změna v provozu ambulancí bude oznámena.

21. září

Ambulantní péče pro objednané pacienty zatím není omezena. Případná změna bude oznámena.

18. září

Vážení, přečtěte si laskavě tato opatření, která mají přispět k tomu, abyste se v Hamzově léčebně cítili bezpečně!

Na základě rozhodnutí ředitele léčebny s ohledem na aktuální epidemiologickou situaci se s účinností od 19. 9. 2020 vyhlašuje zákaz návštěv, a to jak na pavilonech (s výjímkou návštěv zákonných zástupců dětských pacientů při jejich samostatném pobytu), tak v areálu léčebny.

S účinností od 21. 9. 2020 se uzavírá pro veřejnost venkovní areál léčebny, pacientům bude volný pohyb po parku plně umožněn.

S účinností od 21. 9. 2020 se zakazuje konání bohoslužeb nebo jiných skupinových akcí.

Pacientům se důrazně doporučuje nošení ochranných prostředků dýchacích cest ve společných prostorech pavilonů, pokud to umožňuje jejich zdravotní stav s odůvodněním, že toto opatření se doporučuje dodržovat z důvodu ochrany jejich vlastního zdraví i zdraví ostatních. Dále bude vyžadováno důkladné dodržování pravidel osobní a provozní hygieny, včetně tzv.  3 R = rouška, ruce, rozestupy.


 

10. září

Včera 9. 9. 2020 navštívila Hamzovu léčebnu poslankyně Ing. Markéta Pekarová Adamová, místopředsedkyně sněmovního výboru pro sociální politiku a předsedkyně TOP 09. Ředitel léčebny MUDr. Václav Volejník, CSc., seznámil návštěvu s činností jednotlivých pavilónů. Paní předsedkyně si na ambulantním pracovišti pavilónu F vyzkoušela roboticky asistovanou rukavici Gloreha, která je určena k rehabilitaci ruky a napomáhá obnově funkční hybnosti, jako je úchop, zvednutí a pohybování s předmětem.

 

 

 
Akce LETNÍ DEN ZDRAVÍ, plánovaná na 23. července 2020, je ZRUŠENA bez náhradního termínu.
 
28. května
Dnes nám Cesta za snem přivezla trenažér ručního řízení vozidel, který nám mohli darovat díky úspěšné Vánoční sbírce 2019.
Děkujeme Cestě za snem za aktivní a obětavou práci ve prospěch hendikepovaných a máme radost, že díky trenažéru si budou pacienti na pavilonu G moci nacvičovat ruční řízení auta.
více reportáž Česky rozhlas Pardubice
 

21. května

Dobrovolnické centrum FOKUS Vysočina přišlo s krásným projektem udělat radost klientům sociálních zařízeních a domovů důchodců, kteří se v době zákazu návštěv mohli cítit osaměle.
Pro pavilon C Hamzovy léčebny nakreslili žáci ZŠ Smetanova, ZŠ Resslova, ZŠ Ležáků z Hlinska na 70 přáníček, z nichž 4 byly také pro sestřičky. Můžeme potvrdit, že radost na pavilon C skutečně přinesly!
Srdečně vám všem děkujeme!

V Hamzově léčebně byla otevřena nová chirurgická ambulance se zaměřením na péči ve všeobecné chirurgii, proktologii, onkochirurgii.
Termín zahájení činnosti: 25. 5. 2020

Místo: pavilon F,  2. patro

Lékař: MUDr. Martin Šácha, Ph.D.

Ordinační hodiny:  pondělí   14:00 – 16:00

                                 úterý       13:00 – 16:00

Vyšetření po telefonickém objednání na čísle: 469 648 509

Ambulance je zaměřena na:

  • konzultace, indikace k vyšetřením zažívacího traktu, operacím, onemocněním konečníku,
  • doléčení po operacích při nutnosti opakovaných převazů operační rány při protrahovaném hojení, vyjmutí stehů,
  • péče o rány různého charakteru, sekundární sutura ran, převazy chronických ran,
  • ošetření malých úrazů, nevyžadujících RTG vyšetření (sutura tržných ran),
  • drobné chirurgické zákroky v lokální anestézii – odstranění lipomů, névů, incize, punkce,
  • vyšetření konečníku – anoskopie  bez nutné přípravy k vyšetření,
  • ošetření drobných análních lézí, hemorrhoidálních uzlů I., II. st., výhledově i Barronova ligatura,
  • dlouhodobé sledování po výkonech pro nádorová onemocnění zažívacího traktu vč. dispenzarizace, ve spolupráci s praktickými lékaři, specialisty.

 

7. dubna Velikonoční výstavka ergodílen pavilonu F

6. dubna 

K dnešnímu dni bylo v HL ušito na 5000 ks bavlněných roušek a laskaví dárci nám dodali cca 1300 ks.

Ještě jednou chceme vyjádřit ocenění a díky úplně všem, kdo se zapojili a pomohli. Máme vytvořenou dostatečnou zásobu, tak již další dárcovské roušky nepotřebujeme. Děkujeme!

6. dubna - Sdílíme výzvu na pomoc střediskům hiporehabilitace ČHS 

sbírka zde

26. března

Prodejna potravin KUBÍK Luže - Košumberk (u vrátnice HL) oznamuje, že vyhradila hodiny pro nákup našich pacientů a to v době od 10:00 - 11:00 a 13:00 - 14:00.

 

20. března Odpovědi na časté dotazy:

Hamzova léčebna je svým charakterem zařízení nemocničního typu. Nejsme lázně. Také ale nejsme soukromé zařízení a nemůžeme se rozhodovat, kdy "se zavřeme". Zdravotníci jsou ze zákona povinni pracovat a sloužit tak, jak všichni přísahali. Nemáme nyní právo na dovolenou. Stát nepochybně bude potřebovat funkční zařízení tohoto typu, aby se k nám mohly přesunout děti i dospělí z akutních nemocnic, až bude třeba.

Léčebna má zavedené vnitřní normy na příjem pacientů. Jsou kontrolováni, zda  (pokud to ví ), nepřišli do styku s infekcí, telefonicky už před nástupem a  potom vždy i při nástupu. Dále jsou pacienti již před  vlastním příjmem kontrolováni interně, zda nejeví známky onemocnění.
Jsme si vědomi, že riziko infekce u nových nástupů existuje. Ale pokud se chce pacient léčit, tak nastoupí. Léčebna je doposud naštěstí v místě plné bezinfekčnosti. Kontaktů je ovšem jistě i přes přísná opatření mnoho.

Sami pracovníci léčebny jsou pod přísnou kontrolou. Hlásí své možné rizikové kontakty a dle možností jsou požadovaných 14 dnů v domácí karanténě. Řada z nich má tzv. home office. Nyní využíváme jednorázové roušky ze zásob, které jsme v léčebně měli  a svým množstvím odpovídaly tříměsíční spotřebě v běžném režimu v léčebně. Díky velké aktivitě starostky Luže jsme přídělem obdrželi též menší počet roušek jednorázových, tyto ovšem vystačí tak asi na jeden den. Máme již dále roušky šité, protože jsme je začali sami šít na pracovištích léčebny. Zaměstnanci si je také doma šijí sami. Dostali jsme již roušky i darem od úžasných a zodpovědných lidí. Máme zavedený systém praní látkových roušek, ale hlavně i jejich parní mandlování. Z distribuce jsme od MZ zatím žádné nedostali, přišlo ale upozornění na přípravu na 1. dodávku v pondělí 23.3.2020. 

Všichni pracovníci léčebny pracují maximálně tak, aby se udržel správný chod zařízení a bylo ochráněno zdraví pacientů i zaměstnanců.

 

19. března šití roušek v HL

Žádáme také veřejnost, kdo by nám chtěl darovat ušité roušky, tak jsou velmi vítány! 

  

16. března více zde

Vzhledem k opatření vlády ČR kvůli koronaviru se ruší všechny akce plánované na březen a duben. Aktuálně také včetně Jarního otevírání Hamzova parku a arboreta.

Speciální základní škola při HL je od středy 11. března 2020 uzavřena.
Mateřská škola při HL je nadále v provozu.

6. března

Rozzářené dětské oči a veselý smích - to bylo páteční představení spolku Loutky v nemocnici, kdy nás navštívil klaun Pingu...

4. března

Hamzova léčebna i nadále postupně buduje Muzeum zdravotnictví ve svém areálu pod hradem Košumberkem.

28. února

26. února - Předání daru od ČSOB - exoskelet UNILEXA

Srdečně Vás zveme na panelovou výstavu MOZAIKA TRADIČNÍ LIDOVÉ KULTURY PARDUBICKÉHO KRAJE, kterou do Hamzovy léčebny zapůjčilo Národní muzeum v přírodě Vysočina. 
Výstava je volně přístupná ve spojovací chodbě pavilonů F-A-B (pracovní dny od 8 do 20h) až do Velikonoc.

3. února - Vernisáž výstavy
Výstavu zahájila autorka námětu Bc. Soňa Krátká z Regionálního muzea ve Vysokém Mýtě.

V dopoledních hodinách si výstavu prohledli žáci z 1. stupně ZŠ Luže.

Přehled akcí na únor