Rehabilitační odborný léčebný ústav poskytující navazující následnou léčebnou péči lůžkovou a zčásti i ambulantní.

rehabilitace, léčba, léčebna, procedury

Aktuálně v roce 2020

11. ledna 

Testování antigenními testy pro obyvatele Luže      a okolí

Hamzova léčebna nabízí možnost testování antigenními testy POC (dle kapacity) pro obyvatele města Luže a okolí. Testování bude prováděno na pavilónu F, každé pondělí v čase od 9.00 do 11.00 hod., po předchozím objednání na tel. čísle 469 648 503. Je nutné mít s sebou kartu zdravotní pojišťovny a dodržovat hygienická a protiepidem. opatření.

Případná změna bude oznámena.


8. ledna 2021

Na základě usnesení Vlády ČR ze dne 7. ledna 2021 č. 14 s účinností ode dne
11. ledna 2021 se povolují návštěvy pacientů.

Návštěvy budou povoleny ve dnech středa a neděle.

                     Doba návštěv v uvedených dnech je od 14:00 do 17:00 hod.

                        !!! Podrobné informace k návštěvám zde !!!

24. prosince


15. prosince

Hamzova léčebna přeje svým zaměstnancům, přátelům, spolupracovníkům ve zdravotnictví, ale též svým pacientům klidné a spokojené Vánoce a nový rok 2021 plný zdraví a štěstí.

V současné době léčebna pokračuje ve své práci, i když se stále potkáváme
s ojedinělými pacienty, kteří onemocněli nákazou Covid. I o vánocích budeme zajišťovat léčebnou péči dospělým i dětem.

Samozřejmě, že jsou časté otázky týkající se návštěv. V současnosti stále platí všechny principy stavu nouze a je plný zákaz návštěv mimo zákonem stanovené výjimky. Změna může nastat po 23. 12. 2020, kdy končí současná platnost nouzového stavu.

Omlouváme se tímto všem, kteří v léčebně mají někoho z rodiny či z přátel. Další informaci podáme po 23. 12. 2020.


11. prosince

Navštívil nás spolek Loutky v nemocnici se svým vánočním představením pro děti Klidné vánoce. Loutkoherci vykouzlili příjemnou vánoční atmosféru a úsměvy na rtech dětí.


10. prosince

HL navštívila zastupitelka a náměstkyně hejtmana Pardubického kraje Ing. Michaela Matoušková, MPA. Zajímala se nejen o chod léčebny, ale i parku. Také poděkovala nasazeným vojákům za jejich pomoc. Návštěva v doprovodu ředitele léčebny, MUDr. Václava Volejníka, CSc., byla zakončena prohlídkou exteriéru právě zrekonstruovaného pavilónu A a interiéru znovu otevřeného Muzea zdravotnictví.


8. prosince

Ing. Jan Řehounek, poslanec PČR, poděkoval vojákům AČR nasazeným
v Hamzově léčebně za pomoc v boji s COVID-19. Této již druhé skupině vojáků poděkoval rovněž ředitel Krajského vojenského velitelství Pardubice pluk. gšt. Ing. Petr Holý.


26. listopadu

Reportáž "Vojáci zasahují v Hamzově léčebně" je ke shlédnutí na: https://www.facebook.com/VychodoceskaTelevize/videos/225245938948034 


23. listopadu

Součástí rehabilitační péče v Hamzově léčebně je i ergoterapie, z jejíž dílny přichází překrásné ručně vyrobené svícny a s nimi vánoční atmosféra.


19. listopadu

Armáda České republiky poskytla výpomoc Hamzově léčebně - 14 vojáků nastoupilo jako pomocný personál. Před nástupem na oddělení byli všichni řádně proškoleni.


5. listopadu

Speciální základní škola, mateřská škola a praktická škola Skuteč otevřela školní skupinu na pracovišti v HL. Skupina je určena pro děti zaměstnanců, které ve stávajícím školním roce navštěvují I. st. ZŠ.

 

HL navštívila zastupitelka a náměstkyně hejtmana Pardubického kraje Ing. Michaela Matoušková, MPA. Zajímala se nejen o chod léčebny, ale i parku. Také poděkovala nasazeným vojákům za jejich pomoc. Návštěva v doprovodu ředitele léčebny, MUDr. Václava Volejníka, CSc., byla zakončena prohlídkou exteriéru právě zrekonstruovaného pavilónu A a interiéru znovu otevřeného Muzea zdravotnictví.

Hamzova léčebna přeje svým zaměstnancům, přátelům, spolupracovníkům ve zdravotnictví, ale též svým pacientům klidné a spokojené vánoce a Nový rok 2021 plný zdraví, štěstí. V současné době léčebna pokračuje ve své práci, i když se stale potkáváme s ojedinělými pacienty, kteří onemocněli nákazou Covid. I o vánocích budeme zajišťovat léčebnou péči dospělým I dětem. Samozřejmě, že jsou časté otázky týkající se návštěv. V současnosti stale platí všechny principy stavu nouze a je plný zákaz návštěv mimo zákonem stanovené výjimky. Změna může nastat po 23. 12. 2020, kdy končí současná platnost nouzového stavu. Omlouváme se tímto všem, kteří v léčebně mají někoho z rodiny či z přátel. Další informaci podáme po 23. 12. 2020.