Rehabilitační odborný léčebný ústav poskytující navazující následnou léčebnou péči lůžkovou a zčásti i ambulantní.

rehabilitace, léčba, léčebna, procedury

Léčebna a její služby

Hamzova léčebna v Luži-Košumberku je odborný rehabilitační ústav, s více jak stoletou tradicí.

Poskytuje následnou a dlouhodobou péči pro děti i dospělé z celé České republiky.

Všechny budovy v Hamzově léčebně jsou bezbariérové.

 

Motto v Hamzově léčebně:

POSADIT, POSTAVIT, UDĚLAT KROK

 

HAMZOVA LÉČEBNA NABÍZÍ:

1. Lůžkovou následnou léčebně rehabilitační péči pro děti a dospělé z celé ČR, a to

  • léčebný rehabilitační program dospělých u všech stavů po operacích, úrazech a po onemocněních hybného systému, včetně zánětlivých a cévních (cévní příhoda mozková),
  • program pro léčbu dětí s různými neurologickými a ortopedickými vadami především s dětskou mozkovou obrnou, Perthesovou chorobou, skoliózou a dalšími vadami držení trupu apod.,
  • samostatný léčebný program pro dospělé i dětské pacienty po míšním poškození v oddělení Spinální rehabilitační jednotky,
  • specifický rehabilitační program u pacientů se sekundárními komplikacemi diabetu,
  • rehabilitační program u poruch hybného systému při onkologické léčbě.

 

2. Ošetřovatelskou péči s rozšířeným aktivizačním a podpůrným programem v rámci lůžkového oddělení ošetřovatelské péče (LOOP)

  • nové pojetí péče o pacienty, kteří jsou závislí na pomoci a na péči v základních aktivitách každodenního života, jako je oblékání, strava, pohyb po místnosti a hygiena.
  • cílem je návrat pacienta do domácího prostředí a zlepšení kvality jeho života.

      Motto a hlavní cíl tohoto oddělení je MOTIVOVAT K SOBĚSTAČNOSTI.

 

PROGRAM  MODERNIZACE  A  INOVACE  V HL

Do tradičních léčebných metod, díky kterým je Hamzova léčebna vyhledávaná pacienty z celé České republiky, průběžně zahrnujeme inovativní prvky a postupy odpovídající realitě 21. století.

Hamzova léčebna se stala jedním z prvních zařízení v ČR, kde se začala využívat HIPOTERAPIE, jako pevná součást rehabilitační léčby. Pro terapii dětských i dospělých pacientů využívá léčebna v současné době čtyři koně, kteří prošli specializačními zkouškami a mají osvědčení České hiporehabilitační společnosti.

V HL byla vyvinuta metoda nazvaná KODYVERT (Košumberská dynamická vertikalizace) napomáhající při léčbě dětských pacientů s poruchou vzpřimovacích a opěrných funkcí trupu a končetin. Metoda napomáhá k časnému řízenému postavování dosud ležících dětí.

 U pacientů s poruchou hybnosti končetin po úrazech, po cévní a mozkové příhodě nebo jiném neurologickém poškození využíváme tzv. roboticky asistovanou rehabilitaci. Jde o přístroje s plným využitím počítačové techniky. Speciální zařízení ARMEO je určeno k obnově pohybových funkcí horní končetiny. Zařízení ERIGO je specializovaný vertikalizační přístroj s dynamickým pohonem dolních končetin, který stimuluje stoj, opěrné a krokové fáze chůze.

 

3. Služby Ortopedické protetiky

Ortopedická protetika je velké samostatné pracoviště v rámci Hamzovy léčebny, které vyrábí širokou škálu zdravotních pomůcek. Zajišťuje své služby nejen pro pacienty léčebny, ale ve velkém rozsahu i pro občany z celého východočeského regionu. Patří k významným výrobcům trupových ortéz pro pacienty s vadami páteře a ortéz pro pacienty po cévních mozkových příhodách v ČR. Úzce spolupracuje s lékaři v oboru ortopedické protetiky, rehabilitace, neurologie a s fyzioterapeuty. Ročně ošetří více než 5000 pacientů.

Léčebna byla založena v roce 1901 prof. MUDr. Františkem Hamzou jako první léčebný ústav pro tuberkulózní a skrofulózní děti ve střední Evropě. V roce 1962 byla léčba tuberkulózy v Luži ukončena a léčebna reprofilizována na zařízení pro rehabilitaci dětí s pohybovými vadami. Od roku 1992 se zde léčí i dospělí pacienti. S kapacitou 505 lůžek, umístěných v deseti pavilonech, se jedná se o největší rehabilitační zařízení svého druhu v České republice. Nedílnou součástí léčebny je nejen základní a mateřská škola, ale i moderní oddělení ortopedické protetiky. Hamzova léčebna je akreditované léčebné zařízení následné péče podle podmínek SAK v České republice.