Rehabilitační odborný léčebný ústav poskytující navazující následnou léčebnou péči lůžkovou a zčásti i ambulantní.

rehabilitace, léčba, léčebna, procedury

Přehled léčebných procedur


  • Pohybová terapie pod vedením fyzioterapeutů. Individuální léčebná tělesná výchova (S-E-T koncept na Therapi Masteru, senzomotorika, cvičení na labilních plochách, na míčích, reflexní metodika dle Vojty, Bobath koncept, LTV dle Kabata, Mojžíšové, Brügera, Mc. Kenzie, škola zad dle Raševa, PIR, LTV s využitím jógových technik a další). Skupinová tělesná výchova se zaměřením na dechová cvičení, kondiční LTV, léčebná tělesná výchova ve vodě v bazénu s teplou vodou, mechanoterapie - léčebná tělesná výchova na přístrojích (motomedy, motodlahy, ergometry, posilovací stroje, cvičení na přístrojích ve vodě), elektronická trakce, přístrojová lymfodrenáž a další, nordic Walking (severská chůze pomocí speciálních holí).
  • Vodoléčebné procedury: podvodní masáž, celotělová vířivá koupel, perličková koupel, vířivka na dolní a horní končetiny, střídavé koupele dolních končetin, Hubbardova lázeň, plavání.
  • Metody fyzikální terapie: elektroléčebné procedury s využitím zejména nízkofrekvenčních, středněfrekvenčních proudů (diadynamik, interdyn, TENS proudy, Träbertovy proudy, elektrostimulace, elektrogymnastika atd.), elektrodistanční terapie, kombinovaná terapie, magnetoterapie, ultrazvuk, lokální termoterapie pozitivní i negativní (solux, parafín, kryosáčky, rašelinové plástve), světloléčba (laser, biolampa, biostim), vakuově kompresní terapie na přístroji Extremiter.
  • Metodiky myoskeletární medicíny (manipulace s nárazem, mobilizace, míčkování, techniky měkkých tkání).
  • Další metody a výkony: akupresura, masáže klasické, reflexní, manuální lymfodrenáž, manuální trakce, celotělová suchá uhličitá koupel, plynové injekce, hipoterapie, inhalační terapie.
  • Ergoterapie individuální a skupinová. Nácvik denních činností a sebeobsluhy, aktivizace pacienta v rámci lůžka, zácvikový byt, dílny
  • Logopedie, psychoterapie, psychologická laboratoř: trénik verbální komunikace, psaní, čtení, trénik kognitivních funkcí (paměť, pozornost, zraková a sluchová percepce),  práce s logopedickými programy v PC, techniky bazální stimulace; osobnostní, reakční a inteligenční testy, psychoterapie individuální nesystematická, specifická psychologická intervence, krizovou intervenci, klinicko-psychologická edukace
  • Klimatoterapie, samostatné posilování v rámci řízené pohybové terapie dle speciálních listů, vycházky.