Rehabilitační odborný léčebný ústav poskytující navazující následnou léčebnou péči lůžkovou a zčásti i ambulantní.

rehabilitace, léčba, léčebna, procedury

Přehled léčebných procedur

 

  • Pohybová terapie pod vedením zdravotnického personálu je realizována pomocí celé řady přístrojů a pomůcek k posílení svalové síly a ke zlepšení hybnosti končetin (Redcord®,motodlahy, motomedy, elektrické chodníky a šlapadla). K terapii se dále používají  míče a míčky, nestabilní plošiny, nafukovací dlahy, chodítka, berle a další). Využívá se i prostředí parku v HL.
  • Vodoléčebné procedury: podvodní masáž, celotělová vířivá koupel, perličková koupel, vířivka na dolní a horní končetiny, střídavé koupele dolních končetin, plavání.
  • Metody fyzikální terapie: elektroléčebné procedury s využitím zejména nízkofrekvenčních, středněfrekvenčních proudů (diadynamik, interdyn, TENS proudy, Träbertovy proudy, elektrostimulace, elektrogymnastika atd.), elektrodistanční terapie, kombinovaná terapie, magnetoterapie, ultrazvuk, lokální termoterapie pozitivní i negativní (solux, parafín, kryosáčky, rašelinové plástve), světloléčba (laser, biolampa, biostim), vakuově kompresní terapie na přístroji Extremiter.
  • Robotická rehabilitace: se používá pro zlepšení hybnosti s využitím virtuální reality, kdy dochází ke zlepšení dalších např. kognitivních funkcí. Je možné využít terapii pro horní končetiny (ARMEO SPRING®, GLO REHA) nebo funkční elektrostimulaci pro zlepšení úchopu. Pro dolní končetiny se využívají přístroje pro nácvik rovnováhy a stability (stabilometrická plošina, ERIGO®), pro nácvik chůze se zařazují do terapie přístroje (Lite Gait®, Zebris®)a také funkční elektrostimulace pro pohyb nohy při chůz
  • Metodiky myoskeletární medicíny (manipulace s nárazem, mobilizace, míčkování, techniky měkkých tkání).
  • Další metody a výkony: akupresura, masáže klasické, reflexní, manuální lymfodrenáž, manuální trakce, celotělová suchá uhličitá koupel, mechanická vodní masáž, plynové injekce, hipoterapie, inhalační terapie.
  • Ergoterapie individuální a skupinová: Nácvik denních činností a sebeobsluhy, aktivizace pacienta v rámci lůžka, zácvikový byt, dílny
  • Fyzioterapie: Individuální a skupinová je zaměřena na ovlivnění funkčních a strukturálních poruch pohybového aparátu u dětí a dospělých.
  • Logopedie, psychoterapie, psychologická laboratoř: trénik verbální komunikace, psaní, čtení, trénik kognitivních funkcí (paměť, pozornost, zraková a sluchová percepce),  práce s logopedickými programy v PC, techniky bazální stimulace; osobnostní, reakční a inteligenční testy, psychoterapie individuální nesystematická, specifická psychologická intervence, krizovou intervenci, klinicko-psychologická edukace
  • Klimatoterapie, samostatné posilování v rámci řízené pohybové terapie dle speciálních listů, vycházky.