Rehabilitační odborný léčebný ústav poskytující navazující následnou léčebnou péči lůžkovou a zčásti i ambulantní.

rehabilitace, léčba, léčebna, procedury

Kranioprogram


Hamzova léčebna je součástí poskytovatelů péče pro KOMPLEXNÍ INTENZIVNÍ REHABILITAČNÍ PROGRAM (KIRP)U PACIENTŮ SE ZÍSKANÝM POŠKOZENÍM MOZKU 

 

Cíl: zlepšení  celkového zdravotního stavu pacienta, obnovení ztracených funkcí a maximální opětovná socializace člověka v domácím popř. pracovním prostředí

Indikační kritéria pro přijetí do programu KIRP:

  • Schválený návrh na léčebnou rehabilitační péči příslušné zdravotní pojišťovny
  • zařazení pacienta do programu KIRP je v kompetenci poskytovatele- splnění kritérii
  • Věk od 18 let optimálně do 75 let, vzhledem k vyšší náročnosti léčebného programu, předpokladem je schopnost spolupráce a kompenzovaný zdravotní stav pacienta
  • Stavy po cévních mozkových příhodách (CMP), hemoragických nebo ischemických, nejdéle 1 měsíc od propuštění z center vysoce specializované péče/ z center vysoce specializované cerebrovaskulární péče / nebo po ukončení rehabilitace
  • Stavy po kraniotraumatickém poškození mozku nejdéle 1 měsíc po ukončení hospitalizace
  • Pacient musí schopen absolvovat intenzivní rehabilitační program v rozsahu min. 4 hod. denně. Na základě testování pacienta jsou ordinovány procedury z oborů fyzioterapie, ergoterapie, klinické logopedie, klinické psychologie včetně rehabilitačního ošetřovatelství
  • Maximální délka pobytu je 12 týdnů
  • Předpokladem úspěšné péče je spolupracující rodina a návrat pacienta do vlastního domácího prostředí
  • pro více informací kontaktujte Mgr. Svatavu Pinkasovou (tel: +420 469 648 901, pinkasova@hamzova-lecebna.cz)


Více informací zde