Rehabilitační odborný léčebný ústav poskytující navazující následnou léčebnou péči lůžkovou a zčásti i ambulantní.

rehabilitace, léčba, léčebna, procedury

Rehabilitace dětí

Indikace pro děti

Neurologické: vrozená či získaná onemocnění centrálního i periferního nervového systému s motorickým, senzitivním, senzorickým i kognitivním postižením včetně kombinovaného postižení - dětská mozková obrna, poúrazové stavy (kraniotrauma, míšní léze, poranění nervů), stavy po zánětu centrálního i periferního nervového systému infekčního i neinfekčního původu (encefalitidy, myelitidy, polyradikuloneuritidy), poly i mononeuropatie, svalová onemocnění (svalové dystrofie, myopatie apod.). 

Ortopedické: vrozené a získané vady pohybového aparátu, poruchy svalové koordinace, stavy před a po ortopedických operacích, stavy po úrazech, vadné držení těla se zhoršováním nálezu při růstu dětí, skoliózy, kyfoskoliózy, bolestivé stavy hybného aparátu, poruchy chůze, Perthesova choroba.

Jiné: obezita, opakované katary dýchacích cest, stavy vyžadující aktivizaci dítěte po těžkých operacích všech typů, stavy po popáleninách, stavy po dlouhodobé imobilizaci.

 

 

 

Program komplexní intenzivní léčebně-rehabilitační péče pro děti s DMO

 

PAVILÓN E

  • samostatné pobyty dětí
 

PAVILÓN B

  • pobyt dětí s doprovodem
 
     

 O diagnózách

 

Nové metody RHB