Rehabilitační odborný léčebný ústav poskytující navazující následnou léčebnou péči lůžkovou a zčásti i ambulantní.

rehabilitace, léčba, léčebna, procedury

Rehabilitace dětí

Indikace pro děti


Neurologické: vrozená či získaná onemocnění mozku, míchy, periferních nervů s následkem motorických poruch, např. DMO, poúrazové stavy, pooperační, postinfekční stavy,  nervosvalová onemocnění, polyneuropatie, mononeuropatie, parézy, plegie, stp. apalickém syndromu, dětská spinální rehabilitační jednotka;

Ortopedické: vrozené a získané vady pohybového aparátu, poruchy svalové koordinace, stavy před a po ortopedických operacích, stavy po úrazech, vadné držení těla se zhoršováním nálezu při růstu dětí, skoliózy, kyfoskoliózy, bolestivé stavy hybného aparátu, poruchy chůze, Mb. Perthes;

Jiné: obezita, opakované katary dýchacích cest, stavy vyžadující aktivizaci dítěte po těžkých operacích všech typů, stavy po popáleninách, stavy po dlouhodobé imobilizaci (vyhláška 59/1997Sb.).

 

 

 

PAVILON E

  • samostatné pobyty dětí
 

PAVILON M

  • rooming-in
 
O diagnózách   Nové metody RHB