Rehabilitační odborný léčebný ústav poskytující navazující následnou léčebnou péči lůžkovou a zčásti i ambulantní.

rehabilitace, léčba, léčebna, procedury

Hamzova léčebna

Základní definice činnosti HL a informace k příjmu pacientů do Hamzovy odborné léčebny Luže-Košumberk
V HL zajišťujeme léčebně rehabilitační péči dospělých i dětí všech typů poškození hybného systému, tedy pro neurologické, ortopedické i posttraumatické diagnózy, včetně míšní léze, mimo stavů po operaci srdce. 
Pacient pro tuto léčbu může být i v kategorii 4, ale musí být schopen absolvovat aktivní léčebnou péči!
Dále zajišťujeme v HL 85 lůžek ošetřovatelské péče (pozor, to není tzv. bývalá LDN). Pacient  může být i v kategorii 4, pokud stav nevyžaduje aktivní lékařskou péči a je bez denních nároků na laboratoře.
V současné době pandemie při tom platí:
  • přijímáme pacienty post Covid a Covid negativní, nutno vypsat  stav v návrhu, nemáme monitorovací lůžka, máme elektrická lůžka polohovací, matrace antidekubitní pasivní i aktivní
  • nemáme rozvody kyslíku, máme jen omezený počet oxygenátorů
  • k základním povinným údajům u překladů je nutné uvádět i míru soběstačnosti pacientů (kategorii pacienta), aby bylo možné zajištění péče o pacienty lege artis.

Ambulance  a lůžková činnost v době covidové v HL

Provoz v části lékařských a fyzioterapeutických ambulancí HL je omezen z důvodu prevence nákazy Covid-19 (omezení je ale i kapacitní).

Lékařské výkony pro ambulantní pacienty jsou zatím poskytovány v pav. F a v protetickém oddělení.

Ambulantní rehabilitace pro dospělé pacienty je prováděna v pav. R. Je tam převedeno i nezbytné poskytování ambulantní rehabilitace zejména dětským pacientům s rizikem ve vývoji.

Rozsah činnosti lůžkových oddělení se mění téměř denně. Vše závisí samozřejmě na případném výskytu kovidové infekce u pacientů a stejně zásadní je stav počtu zdravotnických pracovníků.

Všechna oddělení pracují, na některých je izolace a karanténa. Dětská oddělení jsou plně vytížena a bez infekce. Léčebna je plně zapojena do systémů krizového řízení jak v Pardubickém kraji, tak cestou MZ i v systému celostátním. Potřebné léčebné prostředky a ochranné prostředky máme.


   

 

Jméno*:
Telefon*:
E-mail*:
Předmět:
Text*:
Soubor:
 
antispamová ochrana*: kod
* povinné položky
* vyplňte alespoň jednu z položek