Rehabilitační odborný léčebný ústav poskytující navazující následnou léčebnou péči lůžkovou a zčásti i ambulantní.

rehabilitace, léčba, léčebna, procedury

Protikorupční opatření

V návaznosti na usnesení vlády č. 855 ze dne 17. 12. 2018, kterým vláda schválila Vládní koncepci boje s korupcí na léta 2018 až 2022 a v souvislosti s usnesením vlády č. 769 ze dne 20. 11. 2018, kterým vláda ČR schválila aktualizované znění Rámcového rezortního interního protikorupčního programu a úkolů z něho vyplývajících, byly vedením HL zřízeny:

Veškerá sdělení, která nám poskytnete, budou odpovědně analyzována útvarem interního auditu. V případě uvedení Vaší adresy, na připomínky či náměty písemně odpovíme.

 

Interní protikorupční program HL

Vyhodnocení Interního protikorupčního programu k 31.12. 2023

Přehled poradních orgánů a pracovních týmů

Přehled externích poradců a konzultantů 

Smlouvy zveřejněné na základě dopisu ministra zdravotnictví ze dne 13.5.2014 najdete zde