Rehabilitační odborný léčebný ústav poskytující navazující následnou léčebnou péči lůžkovou a zčásti i ambulantní.

rehabilitace, léčba, léčebna, procedury

AKTUÁLNĚ 2016

 

 


 

19. prosince

Zaměstnanci pojišťovny Kooperativa připravili našim dětem krásné vánoční překvapení. V rámci projektu Strom pro život zakoupili dětem hry a stavebnice, které jim dnes dopoledne předali. Za všechny dětské pacienty zaměstnancům Kooperativy děkujeme a přejeme jim krásné a spokojené Vánoce.


 

5. prosince

 


 

26. listopadu

Výroba adventních věnců

 


24. - 26. listopadu

Výstava Dny zdraví v Pardubicích

 


23. - 24. listopadu

Vánoční výstava v ergoterapeutických dílnách

 

 


14. listopadu

Rehabilitace může být pro děti s pohybovým omezením zároveň zábavnou hrou. Studenti Střední průmyslové školy elektrotechnické z Pardubic pro ně vymysleli nové pomůcky ke cvičení. Jednou z nich je třeba robot, který umí dětem předcvičovat, nebo vláček řízený pohyby rukou. Předání těchto pomůcek proběhne právě dnes.

 

 


2. listopadu

 


 

25. října 2016

 


 

20. - 21. října 2016

Elektrotechnika-IT
Ve dnech 20. – 21. 10. se ve výstavním a společenském centru Ideon Pardubice konal 2. ročník výstavy ELEKTROTECHNIKA/IT, kterého jsme se spolu se SPŠE Pardubice zúčastnili i my. Veřejnosti jsme díky této možnosti představili KINECT, který využíváme při rehabilitaci dětí, tradičnímu zájmu se těšila i tenzometrická deska.

 


 

 

19.  října

Střední průmyslová škola elektrotechnická a Vyšší odborná škola Pardubice vytvořila společně s Hamzovou léčebnou Košumberk ojedinělý projekt s názvem „Pojďme si pomáhat“. Jedná se o soutěž, která si dala za cíl oslovit všechny středoškoláky napříč různými obory, aby vymysleli a posléze i zrealizovali svoje nápady týkající se pomoci druhým lidem. V pátek 14. října se konalo slavnostní zahájení celé soutěže, kde žáci prezentovali svoje práce, které již dnes slouží pro pomoc, zábavu a rehabilitaci v Hamzově léčebně v Košumberku.

 

„K dnešnímu dni jsme na naší škole vytvořili více jak pět společných projektů pro pomoc lidem a rádi bychom, aby se přidali i další žáci z oborově jiných škol a pomohli nám při tomto úsilí, které lidé zcela jistě ocení,“ uvedl ředitel školy Ladislav Štěpánek s tím, že tyto pomůcky využívají pacienti v Hamzově léčebně v Košumberku.

 

Rehabilitační pomůcky pomáhají dětským pacientům vracet se do plnohodnotného života. „Žáci naší školy si však uvědomují, že je možné sestrojit hodně pomůcek a zařízení, která jim usnadní život. Sami však na to nestačí, nechtějí už pomáhat sami, a proto přišli za vedením školy se žádostí vyhlásit celostátní soutěž všech středních škol v České republice a vyzvat tak jejich žáky, kterým není lhostejný osud postižených občanů,“ sdělil ředitel Štěpánek.

 

Myšlenka na vyhlášení soutěže se rodila dlouho. Na prvopočátku byla snaha žáků uplatnit své znalosti jinak než ve škole, a tak vznikaly postupně návrhy na rehabilitační pomůcky, které zábavnou cestou rozvíjely motorické a balanční schopnosti dětí i dospělých. Podrobné informace k projektu budou zveřejněny na webových stránkách školy začátkem listopadu. Více informací na www.spse.cz

Převzato z www.pardubickykraj.cz

 


 

 

18. října 2016


 

13. října 2016

 27. září 2016

Akce se koná v Konferenčním sálu Hamzovy léčebny.

 


 

23. září 2016

 


 

22. září 2016

 

 


 

21. září 2016

Zástupci Pardubického kraje a Národní rady osob se zdravotním postižením ceny Duhové křídlo již počtvrté udělovali ceny a mezi oceněnými je i paní primářka, MUDr. Miroslava Sílová.

   

Pardubice/Svitavy – Již počtvrté udělovali zástupci Pardubického kraje a Národní rady osob se zdravotním postižením ceny Duhové křídlo. Keramickou plastikou s motivem duhy a andělského křídla ocenili ve svitavské Fabrice organizace a jednotlivce působící v sociálních službách a ve prospěch lidí se zdravotním postižením.

Vítězi jednotlivých kategorií se staly spoluzakladatelka a dlouholetá ředitelka Střediska rané péče v Pardubicích Blanka Brandová, dobrovolnice a filantropka Hana Hromádková a Domov pod hradem Žampach. Zvláštní cenu obdržela Ladislava Morkesová z Krajské organizace Svazu postižených civilizačními chorobami.

„Rozhodli jsme se s Duhovým křídlem tentokrát vyrazit mimo Pardubice, aby se o těchto inspirativních lidech dozvěděli i jinde. Je skutečně potěšující, kolik příběhů a zajímavých zkušeností tu člověk uslyší, rázem se mu zdá svět o mnoho lepší,“ říká radní pro sociální péči a neziskové organizace Pardubického kraje Pavel Šotola. Ten kromě oficiálních cen udělil i jednu takzvaně mimo soutěž: „Ocenil jsem klienty z chráněného bydlení Domova pod Kuňkou v Rábech, kteří pomáhali na  letošním Olympijském parku v Pardubicích. To je perfektní příklad vzájemné spolupráce tohoto sektoru, která je oboustranně prospěšná.“

 

Ceny Duhové křídlo 2016, jejichž autorem je architekt Miloslav Chaloupka, se udílely v kategoriích profesionál, dobrovolník/filantrop, a poskytovatel sociálních služeb. Ve speciální kategorii udělila porota zvláštní cenu za celoživotní práci ve prospěch osob se zdravotním postižením. Dalších šest nominovaných získalo keramické sošky andělů, které vznikly v Domově sociálních služeb Slatiňany. Patronát nad letošním Duhovým křídlem přijala herečka Táňa Fischerová a také starosta Svitav David Šimek.

 

Udělování cen provázela vystoupení uměleckých souborů ze zařízení sociálních služeb a organizací osob se zdravotním postižením vybraných v rámci festivalu Pod duhovými křídly. Program zakončilo  vystoupení skupiny QUEENIE – world Queen tribute band.

 


 

16. září 2016

Velké cirkusové finále


14. září  2016

  

12. září 2016

Již šestý ročník Cirkusu Paciento začíná právě dnes.

 


 

7. září 2016

Od 5. 9. do 7. 9. proběhla velmi zdařilá vzdělávací akce pro náš odborný personál  s názvem „Jak zvládat konflikty či nepříjemné rozhovory s klienty a jejich příbuznými“, což je v poslední době stále více zmiňovaným tématem.

Při této příležitosti jsme požádali Bc. Petra Kratochvíla, MBA, ředitele společnosti pro Další vzdělávání dospělých z Ústí na d Labem o krátký rozhovor:

Můžete nám krátce představit Vaši společnost?

Petr Kratochvíl: Naše vzdělávací společnost se zabývá vzděláváním zdravotnických služeb, sociálních služeb a i veřejné správy po celé ČR. Jako akreditovaná instituce se zabýváme zvyšováním kvality poskytované péče a odborným růstem pracovníků jak v pomáhajících profesích, tak i úředníků. S týmem 85 odborných lektorů cestujeme po celé ČR a snažíme se předávat odborné znalosti a zkušenosti.

Jaký máte pocit za návštěvy naší léčebny

Petr Kratochvíl: Velmi příjemný. Vzhledem k tomu, že Vaše zařízení patří mezi jedno z nejprestižnějších zařízení v této oblasti v naší republice, jsme opravu rádi, že jsme sem mohli přijet a poznat osobně.

Zajišťujeme vzdělávání subjektů poskytující zdravotní i sociální služby po celé ČR a mít možnost Vás navštívit a předat odborné i praktické zkušenosti je o pro nás opravdu čest.

Říkáte, že odborné i praktické zkušenosti. Co tím máte na mysli a z jaké oblasti?

Petr Kratochvíl: Dnes se bohužel při poskytování jakékoliv péče druhým setkává personál s buď nepochopením, anebo naopak s agresivním chováním či jednáním jak klientů, tak i hlavně jejich rodinných příslušníků.

Proto se zabýváme a zajišťujeme odbornou podporu a předávání informací osobám v pomáhajících profesím v této oblasti. Je velmi smutné, že někteří nedokáží ocenit poskytované služby a proto se snažíme naučit personál jak k těmto osobám přistupovat a jak s nimi korektním způsobem jednat. To je i ten důvod, proč jsme přijeli do Vaší léčebny a co bychom chtěli nejen předat, ale i naučit Váš personál.

A máte nějaké signály či informace, že někteří naši klienti či jejich příslušníci se chovají k personálu nevhodně či agresivně?

Petr Kratochvíl: Naštěstí ne. Ale je správné rozhodnutí vedení léčebny připravit personál na možné budoucí konflikty či takovéto nepříjemné situace. Proto jsme zde a budeme se snažit předat všechny informace a připravit personál na tyto možné situace.

Jaký máte pocit za našich pracovníků?

Petr Kratochvíl:  Velmi pozitivní. Je to i samozřejmé. Protože pokud by Váš personál nebyl na vysoké profesní i lidské úrovni, tak byste nemohli poskytovat tak vysokou a kvalitní úroveň péče a služeb Vaši klientů.

Komunikace při přednáškách byla velmi interaktivní a i pro nás je příjemné přednášet a pracovat s aktivními účastníky, než s čistě pasivními posluchači bez zájmu o problematiku. Proto přednášky zde i pro nás byly velmi příjemné a obohacující. Není to vždy jen o informacích lektora, který předává, ale mnohdy i samotný personál dokáže obohatit lektora zkušenostmi a příklady z praxe. Ty potom i mi můžeme předávat v dalších částech naší republiky a to je ten nejlepší přínos pro zvyšování kvality poskytované péče v celé ČR. A za to bych chtěl za naši společnost poděkovat i Vašemu personálu. Nejen za aktivní přístup a zájem o vzdělávání, ale i o praktické zkušenosti, které rádi předáme i dalším podobným zařízením.

Děkujeme

 


 

5. září 2016


 

2. září 2016

Stále větší procento poranění míchy vzniká úrazem a mnoho lidí si poranění míchy způsobí svou neopatrností, zbytečným hazardováním, neznalostí, často i opilostí, a proto je třeba v tomto ohledu veřejnost stále informovat a klást důraz na prevenci těchto zbytečných traumat.

 

„Jen málokdo ví, že pondělí 5.9.2016 je Mezinárodním dnem poranění míchy. Problematiky neznalý člověk, slyšící o poranění míchy, si představí „někoho“ na invalidním vozíku. Problém je ale daleko širší, a proto se ho snažíme co nejvíce přiblížit široké veřejnosti i prostřednictvím Mezinárodního dne poranění míchy,“ říká MUDr. Václav Volejník, CSc., ředitel Hamzovy léčebny v Luži-Košumberku. A dodává: „Pod záštitou  České společnosti pro míšní léze se připojujeme k dalším pracovištím, zabývající se léčbou a rehabilitací osob s poraněním míchy a pořádáme Den otevřených dveří spinální rehabilitační jednotky Hamzovy léčebny v Luži-Košumberku, na který Vás srdečně zveme.“

Motto letošního mezinárodního dne poranění míchy je „ Prevence je léčba“, a to je opravdu velmi důležité.  Stále větší procento poranění míchy vzniká úrazem a mnoho lidí si poranění míchy způsobí svou neopatrností, zbytečným hazardováním, neznalostí, často i opilostí, a proto je třeba v tomto ohledu veřejnost stále informovat a klást důraz na prevenci těchto zbytečných traumat. „Je jen málo dalších nemocí či poranění, které tak významně a dlouhodobě ovlivňují život člověka, jako je poranění míchy se všemi svými důsledky. Proto se varujme hazardování s vlastním zdravím. Všichni si jistě vybavíte nějaký případ z novin, kdy díky zbytečně neopatrnému skoku po hlavě do mělké vody, došlo k ochrnutí člověka. Nejsou to ale jen skoky do vody. Vidíme zbytečné hazardování na bicyklech, motorkách či automobilech, přecenění svých sil u různých tzv. „adrenalinových“ aktivit,  ale třeba i neopatrnost při práci na žebříku a ve výškách, či prosté pády v opilosti,“ vysvětluje MUDr. Pavel Remeš, lékař spinální rehabilitační jednotky Hamzovy léčebny.

 „Přijďte se podívat na naše pracoviště v Hamzově léčebně, kde se můžete s péčí a rehabilitací po poranění míchy seznámit blíže.  Velmi se na vás těšíme.  Budou pro vás připraveny ukázky fyzioterapie, ergoterapie, plavání, kompenzačních pomůcek pro vozíčkáře i ukázka oblíbené hipoterapie po poranění míchy, „ připojuje své pozvání MUDr. Miroslava Sílová, primář. 

„K úspěšné rehabilitaci je nutný komplexní multidisciplinární přístup léčebně-rehabilitačního týmu s respektováním individuality každého jednotlivého člověka. Je radostné, když po letech vidíme některé naše pacienty, jak mají rodiny, pracují, věnují se zálibám a žijí spokojený život. Ne vždy se to podaří, ale zůstává to tím nejdůležitějším cílem celé rehabilitace. Naší snahou je, aby pacienti co nejvíce vnímali tuto osudovou zkoušku ne jako konec normálního života, ale jako nový začátek. Začátek sice něčeho jiného, ale také jako novou šanci, kdy mohou najít jiné dimenze a smysl života, mohou být prospěšní svému okolí i společnosti a mohou být v životě šťastní. My se snažíme jim k tomu připravit podmínky,“ dodává s úsměvem dr. Volejník. 


17. srpna 2016


 16. srpna 2016


 

1. srpna 2016

Handicapovaní cyklisté z TJ léčebna Košumberk sice zatím nepatří mezi ty nejlepší a nejrychlejší, ale milují pohyb a ještě více výzvy. Možnost překonat sebe sama a s trochou štěstí i někoho dalšího. Jednou takovou výzvou je start na již IV. ročníku akce, která letos nese název Metrostav HANDY CYKLO MARATON. Cílem je štafetově projet v limitu 111hodin 31 průjezných bodů v celé České republice, se zajížďkou do Bratislavy. Jde o nonstop akci určenou pro čtyř až osmičlenná družstva. Podmínkou je minimálně jeden handicapovaný jezdec. Družstvo FitKoloběh, s kterým spojily své síly, pojede v osmi. Jako jeden z mála týmů bude mít v sestavě hned 3 dvoustopé stroje. Dva handbiky a jeden tricykl. Barvy TJ Léčebna Košumberk budou hájit Jiří Vokurka na handbiku a František Vlček na tricyklu. Jako jezdec na bicyklu je doplní vedoucí cvičitel a trenér boccii Jaroslav Hantl. Zvláštností je i to, že některé úseky pojede kapitánka týmu Renata Kašparová na koloběžce. Na pečlivé přípravě trasy se podílel i Radek Procházka, který tým doprovází.  
Start bude zítra 2. 8. 2016 Praze na Hradčanském náměstí od 12.00 hodin. Cíl je otevřený dle dojezdu týmů (od soboty do neděle) v Praze 6 - Vítězné náměstí. Přes Pardubický kraj bude tým zřejmě projíždět ve středu v ranních nebo dopoledních hodinách, průjezdním bodem Pardubického kraje je Kunětická hora.
Fandit našim cyklistům z TJ Léčebna Košumberk i celému týmu FitKoloběh jistě budeme. Nejnovější informace dále můžete sledovat na můžete na facebooku Hamzovy léčebny.

 


26. července 2016

„Letní den“, který byl součástí Opel Handicap Tour 2016, si kladl za cíl ukázat našim pacientům a veřejnosti dnešní možnosti péče a služeb, které život se zdravotním postižením nabízí. 

Vedle speciálně upravených aut OPEL, která jsou velmi účelně uzpůsobena lidem s hendikepem, jsme u nás uvítali organizace, které se nějakým způsobem věnují problematice integrace lidí s tělesným postižením do společnosti. K vidění byly i ukázky léčebné rehabilitace pomocí robotů, programovaných Střední průmyslovou školou elektrotechnickou v Pardubicích za podpory Nadace Kooperativy, lidová řemesla - díla uměleckého řezbáře Františka Havlíka, František Sádovský vyráběl soustružené dřevěné předměty, k zakoupení byla i nádherná keramika Kultových. Děti hojně využívaly skákací hrad pojišťovny Kooperativa, navštívilo nás i sluníčkové auto rádia Blaník. Na své si přišly i chuťové buňky, k zakoupení byla levandulová a bezinková limonáda Koalice nevládek Pardubicka či jiné laskominy v podobě nealko míchaných nápojů z kavárny České abilympijské asociace, oko pak potěšily ozdoby z ovoce a zeleniny, které vytvářel mistr světa v carvingu Vojtěch Petržela. Účastníci si mohli zahrát bocciu s Radkem Procházkou, prvním českým mistrem Evropy a držitelem několika paralympijských medailí. Program obohatila procházka parkem s Václavem Větvičkou, komentovaná ukázka hipoterapie, motivační a zábavné hry, které připravili zaměstnanci ergoterapeutických dílen naší léčebny. Veřejnosti byl představen malou expozicí i nově vytvořený Arte atelier. Pro všechny, kteří se zapojili do aktivit 48. Košumberských sportovních her „Jsme v pohybu“ byly připraveny losy, které jsme v závěru odpoledne slosovali. Programem nás celé odpoledne provázel skvělý moderátor Filip Novotný.Tradiční táborák zpříjemnily písně ve stylu country a blugrass.

15. července 2016

Velká zábavná akce, na které můžete získat spoustu různých cen je již příští týden.


9. července 2016

Účastníme se výstavy Díla nezziskovek Pardubicka 

 

 


 


15. července 2016

RHB tour spojuje tři rehabilitační ústavy - Kladruby - Hamzovu léčebnu a Hrabyni. 

 

 


27. května 2016 

Vysazení zahrádky na dlani...více zde


Ve středu 18. května od 9.00 do 15.00 probíhal v areálu Hamzovy léčebny Den dětí s dobrovolníky. Představilo se na něm více než 10 neziskových organizací, které si připravily hravé úkoly pro děti i dospělé. Rekordní počet zúčastněných dětí se během nich učilo poznávat problémy života s handicapem, mohli si vyzkoušet různé sportovní soutěže. Nakonec všichni dostali drobnou odměnu.


Kraj ocenil významné osobnosti roku 2015
Pardubice - Ceny Michala Rabase za záchranu a Ceny Za zásluhy o Pardubický kraj mají od čtvrtečního podvečera nové majitele za rok 2015. Na slavnostním večeru ve Východočeském divadle je jménem Zastupitelstva Pardubického kraje předávali hejtman Martin Netolický a náměstek hejtmana Roman Línek. K sedmi novým laureátům cen se připojily také dvě čerstvé nositelky Medaile hejtmana.

„Symbolickým DĚKUJI v podobě skleněné plastiky již potřetí vyjadřujeme úctu a poděkování lidem, kteří často ve svém volném čase věnují velké úsilí rozvoji našeho kraje nebo svou činností šíří jeho dobré jméno.

Naše poděkování patří také těm, kteří nezaváhali ani na chvíli a obětavě přispěli k záchraně lidského života, tedy tomu nejcennějšímu, co každý člověk má," řekl hejtman Martin Netolický, který také připomněl, že se poprvé slavnostní večer uskutečnil v prostorách Východočeského divadla v Pardubicích. Více informací zde.

 


Důležitostí včasné rehabilitace  s nutností návaznosti  rehabilitace sociální, pedagogické a pracovní se přední odborníci v rehabilitaci  zabývají  právě dnes (28.4.)  na konferenci II. košumberský den. která se koná v Hamzově odborné léčebně pro děti a dospělé.

Čím rychleji se zahájí rehabilitace, má pacient šanci na větší zlepšení v oblasti aktivit a participací.  Témata se dotýkají  i problémů souvisejících i s řadou platných zákonů. Upozorňuji na stále vzrůstající důležitost neurorehabilitace," vysvětluje MUDr. Václav Volejník, CSc., ředitel HL.

Velká část přednášek je však věnována dětské rehabilitaci a důležitosti mezioborové spolupráce. Účastníkům konference bude předveden výsledek spolupráce pracovníků Hamzovy léčebny s učiteli a žáky SPEŠ v Pardubicích. „Jedná se o využití zařízení  Kinect doplněný o software, který umožní nemocným rehabilitaci zábavnou formou. Důležitá je i pořizovací cena, která je mnohonásobně nižší nežli zařízení pro robotickou rehabilitaci. Doufáme, že se i nadále bude tato spolupráce rozvíjet a přinese prospěch nejen pacientům v léčebně, ale budou si i moci pořídit toto zařízení  k domácí rehabilitaci. Důležité je vyzdvihnout aktivní přístup studentů a jejich zapálení pro takto prospěšnou věc, „říká MUDr. Alena Klapalová, náměstek ZP.

 


 

Původním cílem bylo ukazování písmen pohybem hlavy, dnes je významným malířem pozoruhodných děl a má svou stálou expozici v Muzeu kuriozit v Pelhřimově. Je zapsán české knize rekordů v kapitole Handicapovaní hrdinové. O kom je řeč? No samozřejmě, že o Tomáši Rybičkovi. Výstava jeho pozoruhodných  děl byla v Hamzově léčebně slavnostně zahájena právě včera a potrvá do konce června 2016. Možnost seberealizace a vyjádření se před lety otevřela hendikepovanému chlapci právě díky opakované dlouhodobé léčbě v léčebně v Luži Košumberku....více zde


 


 

Hamzova léčebna se připojuje k Evropskému dni mozku a doporučuje cílený trénink mozku, který dokáže oddálit stárnutí mozku, využijte tedy neuroplasticity i jako zdraví.

Světový den mozku a program modernizace a inovace v HL.

Hamzova odborná léčebna pro děti a dospělé léčí i dospělé pacienty s poškozením mozku z různé příčiny a to zejména stavy po cévní mozkové příhodě, po úrazech mozku, pacienty s roztroušenou sklerózou, Parkinsonovou chorobou a další. Dále přijímáme dětské pacienty s neurologickými dg., a to zejména s dětskou mozkovou obrnou, se stavy po různém poškození mozku (např. po otravě kysličníkem uhelnatým, po úrazech, aj.). V roce 2015 přijala HL cca 800 dospělých pacientů s těmito diagnózami a více než 500 dětských pacientů s diagnózami neurologickými. Vedle tradičních léčebných metod, díky kterým je Hamzova léčebna vyhledávaná pacienty z celé České republiky (v současné době ani nestačí uspokojit všechny zájemce o léčbu), jsou průběžně do léčby pacientů zahrnovány inovativní prvky a postupy odpovídající 21. století. Jedná se zejména o vyžití přístrojů na principu robotické rehabilitace.

Léčebna již od roku 2011 používá vertikalizační stůl s robotickým pohonem-ERIGO. Tento systém podporuje a usnadňuje mobilizaci neurologických pacientů v časné fázi rehabilitace či pacientů dlouhodobě upoutaných na lůžko. Vertikalizační stůl kombinuje roboticky řízenou simulaci chůze a cyklické zatěžování chodidel, stimuluje stoj, opěrné a krokové fáze chůze. Erigo propojuje současný dynamický pohyb nohou a fyziologické zatížení dolních končetin, vše v náklonu pacienta do maximální tolerované vzpřímené polohy. Dále využívá speciální zařízení ARMEO, které je určeno k obnově pohybových funkcí horní končetiny. Ve spolupráci se Střední průmyslovou školou elektrotechnickou v Pardubicích jsme zavedli terapii pomocí zařízení KINECT. Jde o postupy patřící též do skupiny robotické terapie. Formou hry zde dochází ke zlepšování funkce horních končetin, koordinaci stoje, ke zlepšení koncentrace a posilování stability dětských pacientů. V současné době je tato terapie záváděna do programu léčby dospělých pacientů. V HL byla vyvinuta metoda nazvaná KODYVERT (Košumberská dynamická vertikalizace), která napomáhá při léčbě dětských pacientů s poruchou vzpřimovacích a opěrných funkcí trupu a končetin a k časnému řízenému postavování dosud ležících dětí, osvědčila se zejména u dětských pacientů s dětskou mozkovou obrnou.

Využití těchto robotických systémů potvrzuje tělesný jev, že neuroplasticita mozku přetrvává nehledě na druh onemocnění pacienta a že opakovanými intenzivními cílenými pohyby se vytváří nová spojení. Mozek jako jeden z nejsložitějších orgánů lidského těla, se skládá z mnoha specializovaných oblastí, které nejen dokážou společně pracovat, ale také přeorganizovat své schopnosti a proto se snažíme využít právě této neuroplasticity. Druhým podnětem je pro pacienta motivace, což vede k většímu snažení pacienta a tak k vyšší účinnosti terapie.

MUDr. Alena KlapalováOdvolání zákazu návštěv v Hamzově léčebně.Návštěvy jsou povoleny od středy 9.3.2016.

Prosíme návštěvy našich pacientů na všech odděleních,aby je navštěvovali jen pokud sami netrpí respiračním, či jiným akutním onemocněním.


 

„Snažil jsem se, aby ústav nebyl starou, uzavřenou léčebnou, ale lidovou zdravotní pevností, zařazenou přímo do pospolitého života: sociální péčí zdravotní o ošetřovance." Tato slova profesora MUDr. Františka Hamzy si dnes připomněly děti ze Základní a mateřské školy při Hamzově léčebně v Luži-Košumberku.

„V těchto dnech uplyne již 92 let od odhalení pomníku s reliéfem MUDr. Františka Hamzy. Každoročně, vždy 6. března, v den narozenin MUDr. Hamzy, pokládaly děti k pomníčku květiny jako projev úcty k zakladateli ústavu", vysvětluje ředitel Hamzovy léčebny, MUDr. Václav Volejník, CSc.

Léčebna byla založena v roce 1901 jako první léčebný ústav pro tuberkulózní a skrofulózní děti ve střední Evropě a v letošním roce slaví 115 let od svého založení. Sám dr. Hamza o něco později o založení ústavu napsal:

„Do české veřejnosti prostupovalo jméno ústavu bez boje. Ústav sloužil nové myšlence. Opřel jsem se tím názoru mnohdy dosti neoprávněnému, jako by jen a jen ústavy přímořské honositi se mohly úspěchy léčebnými. Vždyť i na pevnině anglické, německé atd. prosperuje celá řada podobných léčeben, vždyť právě povolané autority vynikající poukazují ku zdárnému léčení i v ústavech nepřímořských, v ovzduší a slunci rodné země, v poměrech ovšem upravených náležitě ve směru hygienickém a therapeutickém. Proti skrofulose nepůsobí specificky ani léčiva, ani moře, ani cokoli jiného. Nebylo by však pravdivo přezírati skutečné výsledky ústavů přímořských, ale rovněž sluší uvědomiti si, že i četné jiné, po celý rok přístupné ústavy vykazují stejně znamenité úspěchy a že pouhé saisonní léčení nestačí, vždy upraviti trvale těžší projevy skrofulosní. Jsouť příliš mocnými činiteli, jichž therapie musí sledovati jak poměry klimatické, v nichž organism vyrostl, jimž uvykl a v nichž v budoucnu žíti bude, tak únavu dlouhé cesty do ciziny, přizpůsobování se zcela novým poměrům po odjezdu do ciziny a po opětném návratu do domova."

Pomník byl postaven v roce 1924 v prostoru mezi pavilóny B-F-A, v 50 letech minulého století byl přemístěn na toto místo. Žulový balvan přivezli z prosetínských lomů přísedící Zemského správního výboru ústavu Václav Ksandr a tehdejší ředitel ústavu MUDr. Jan Janeček. Pamětní desku zhotovil akademický sochař Jaromír Mára.


 

Nejvyšší ocenění kraje získá šest významných osobností a počinů
https://www.pardubickykraj.cz/…/nejvyssi-oceneni-kraje-zisk…


 

Vyhlášení zákazu návštěv na všech odděleních Hamzovy odborné léčebny od 10.2.2016 do odvolání

Vzhledem k tomu, že byl zaznamenán významný vzestup nemocnosti na akutní respirační infekce, vyhlašuji zákaz návštěv na všech odděleních HL od 10.2.2016  až do odvolání. Epidemické zvýšení výskytu chřipkových onemocnění představuje pro hospitalizované pacienty zvýšené zdravotní riziko. Po zvážení všech okolností proto bylo přijato toto rozhodnutí, jako vhodné preventivní opatření, proti šíření akutních respiračních infekcí na odděleních HL.

Zákaz se týká i propustek a opuštění oddělení.
Mimořádné oprávněné výjimky schvaluje ředitel léčebny.


 

Je to pro nás velmi významný krok, říká ředitel Hamzovy léčebny v Luži Košumberku, MUDr. V. Volejník, CSc. Plně jsme, dle vyjádření odborných koordinátorů pro naše přijetí, splnili celkem 15 ze 17 kvalitativních kritérií a jedno s výhradou. Po důkladném prověření a zároveň splnění povinných podmínek a činností, potvrzených odbornou hodnotící komisí, která park v průběhu loňského roku navštívila jsme se tak v Pardubickém kraji stali druhým členem Unie. Prvým členem je arboretum Žampach, které je členem Unie již od roku 2008. My jsme získali statut řádného institucionálního člena Unie.

Je víc než jisté, že nás čeká nyní plno nových povinností a práce. Ale významné je, že tímto byl zcela jednoznačně povýšen význam Hamzova parku a arboreta nejen po stránce botanické a dendrologické, ale i z hlediska ekologického, ale též jako významný krajinný prvek Pardubického kraje. Samozřejmě, že tím chceme nabídnout návštěvu parku jako velmi významný turistický cíl. Park a arboretum jsou již nyní plně vybaveny pro tyto aktivity.

„Botanické zahrady i veřejná arboreta mají svou tradici a hlavně náplň. Náplň především osvětovou, vzdělávací; samozřejmě i záchrannou a pěstební. I Hamzovo arboretum má svou tradici a náplň. Ta tradice se liší od všech ostatních, protože u jeho zrodu nestál zahradník, sběratel nebo botanik, ale lékař v mnoha ohledech vynikající - ale v jednom dokonce unikátní. Uvědomil si staré úsloví o lékaři a Bohu (však to znáte, je to o tom kdo léčí a kdo uzdravuje), ale výrazně je doplnil: Lékaři a Bohu dal k ruce přírodu a její děti, především stromy. A když na začátku 20. století zakládal v Luži pod Košumberkem svou léčebnu, vedle léčebných pavilonů vysazoval (nebo dal vysazovat) i stromy. Uvědomil si tu úžasnou pomocnou ruku, kterou lékaři podávají tak živé organismy, jako jsou rostliny", cituje dále Václav Volejník slova odborného garanta Hamzova parku a arboreta, dr. Větvičky.

 

Unie botanických zahrad ČR byla založena v dubnu 2005 jako občanské sdružení (dnes spolek) osob a institucí zastupujících botanické zahrady, arboreta a významné botanické sbírky. Jejím sídlem je Botanická zahrada hlavního města Prahy v Tróji, k roku 2016 sdružuje 37 členů. Smyslem její činnosti je napomáhat uplatňování poslání botanických zahrad a jejich celkovému rozvoji, pořádá přednášky, semináře a konference, sleduje mezinárodní dění a legislativu, připravuje společné projekty a výstavy.

Jedním z kladně hodnocených prvků při obhajobě Hamzova parku a arboreta pro přijetí do Unie byl v našem případě fakt, že bylo velmi detailně uskutečněno prolnutí celého parku s činností léčebny. Právě pro pacienty park přináší prostor nejen pro chůzi, posilování, ale velmi pozitivně ovlivňuje i psychiku pacientů a přináší navíc poznání. V tomto směru své úkoly plníme i v rámci školních dětí, pro které je určena i velká část trvalých aktivit parku.

Léčebna si v rámci Hamzova parku a arboreta dává do plánu pokračovat ve vysazování dalších zajímavých taxonů dřevin, následně ale doplnit i další taxony všech keřů a bylin do „inventáře". Zatím máme evidovány pouze stromy a je nutné je nově doplnit do celkové inventarizace všech taxonů Hamzova parku a arboreta. V rámci služeb pro návštěvníky bychom chtěli řešit průvodce parkem cestou technologií přes mobilní telefony. Jde ovšem o nákladnou investici. Nabízí se také využití získávaní informace prostřednictvím QR kódů. Doufáme, že tato novinka zaujme především žáky všech typů škol.