Rehabilitační odborný léčebný ústav poskytující navazující následnou léčebnou péči lůžkovou a zčásti i ambulantní.

rehabilitace, léčba, léčebna, procedury

Hamzova léčebna

Na základě usnesení Vlády ČR ze dne 7. ledna 2021 č. 14 s účinností ode dne 11. ledna 2021 se povolují návštěvy pacientů.

Návštěvy budou povoleny ve dnech středa a neděle.

Doba návštěv v uvedených dnech je od 14:00 do 17:00 hod.

 

U všech poskytovatelů zdravotních služeb Vláda ČR omezuje návštěvy pacientů
ve zdravotnických zařízeních na pracovištích, na kterých se poskytuje dlouhodobá nebo následná lůžková péče, tak, že návštěvu lze připustit pouze za podmínky:

 • osoba navštěvující pacienta se podrobí před zahájením návštěvy POC testu na přítomnost antigenu viru SARS CoV-2, a to s negativním výsledkem
 • tento požadavek se nevztahuje na osoby, které absolvovaly nejpozději 48 hodin před zahájením návštěvy RT-PCR vyšetření nebo POC test na přítomnost antigenu viru SARS CoV-2 s negativním výsledkem a doloží o tom doklad, a osoby, které v době 90 dnů přede dnem návštěvy prodělaly onemocnění COVID-19 a doloží o tom doklad;
 • osoba navštěvující pacienta, která splní některou z výše uvedených podmínek, může vykonat návštěvu za podmínky, že po dobu návštěvy používá osobní ochranné pomůcky dýchacích cest, a to minimálně respirátor třídy FFP2 (lze zakoupit v Infocentru HL na vrátnici za cenu Kč 25,--) nebo KN95 bez výdechového ventilu
  [s výjimkou dětí do dvou let věku, které nemusí mít ochranný prostředek dýchacích cest, a s výjimkou dětí od dvou do patnácti let věku, pokud mají jiný ochranný prostředek dýchacích cest (nos, ústa), který brání šíření kapének], a při dodržení dalších režimových opatření poskytovatele,
 • dodržení všech stanovených hygienických podmínek,
 • návštěva může být jen dvoučlenná, a to na dobu 30 minut
 • berte prosím ohled na to, že na pokojích je vždy další pacient
 • v případě, že budou na konkrétním oddělení pavilónu pacienti s prokázanou nákazou covid-19, budou zde návštěvy zakázány

 

Pro návštěvy v parku je také povinná ochrana dýchacích cest, tj. respirátor nebo 

rouška + potvrzení o negativním PCR, POC testu nebo o prodělaném onemocnění Covid-19 (ochranné pomůcky je možno zakoupit v infocentru HL na vrátnici za cenu Kč 25,-- a Kč 8,--).

U pacientů pohybujících se na MIV připraví ošetřovatelský personál pacienta, pokud to provoz na oddělení dovolí, a předá rodině před pavilónem nebo ve vstupním vestibulu pavilónu.

V HL zajistíme návštěvám antigenní testy na pavilónu F (dle kapacity) 

pouze ve středu v čase od 13. – 16. hod.
Na testování je nutné se předem objednat na tel. č. 469 648 503
a přinést s sebou kartičku zdravotní pojišťovny.

Celé znění usnesení vlády ČR ze dne 7.1.2021 č.14 zde


 S T R A T E G I E  O Č K O V Á N Í                    z d e

Základní definice činnosti HL a informace k příjmu pacientů do Hamzovy odborné léčebny Luže-Košumberk

V HL zajišťujeme léčebně rehabilitační péči dospělých i dětí všech typů poškození hybného systému, tedy pro neurologické, ortopedické i posttraumatické diagnózy, včetně míšní léze, mimo stavů po operaci srdce. 
Pacient pro tuto léčbu může být i v kategorii 4, ale musí být schopen absolvovat aktivní léčebnou péči!
Dále zajišťujeme v HL 85 lůžek ošetřovatelské péče (pozor, to není tzv. bývalá LDN). Pacient  může být i v kategorii 4, pokud stav nevyžaduje aktivní lékařskou péči a je bez denních nároků na laboratoře.
V současné době pandemie při tom platí:
 • přijímáme pacienty post Covid a Covid negativní, nutno vypsat  stav v návrhu, nemáme monitorovací lůžka, máme elektrická lůžka polohovací, matrace antidekubitní pasivní i aktivní
 • nemáme rozvody kyslíku, máme jen omezený počet oxygenátorů
 • k základním povinným údajům u překladů je nutné uvádět i míru soběstačnosti pacientů (kategorii pacienta), aby bylo možné zajištění péče o pacienty lege artis.

Ambulance  a lůžková činnost v době covidové v HL

Provoz v části lékařských a fyzioterapeutických ambulancí HL je omezen z důvodu prevence nákazy Covid-19 (omezení je ale i kapacitní).

Lékařské výkony pro ambulantní pacienty jsou zatím poskytovány v pav. F a v protetickém oddělení.

Ambulantní rehabilitace pro dospělé pacienty je prováděna v pav. R. Je tam převedeno i nezbytné poskytování ambulantní rehabilitace zejména dětským pacientům s rizikem ve vývoji.

Rozsah činnosti lůžkových oddělení se mění téměř denně. Vše závisí samozřejmě na případném výskytu kovidové infekce u pacientů a stejně zásadní je stav počtu zdravotnických pracovníků.

Všechna oddělení pracují, na některých je izolace a karanténa. Dětská oddělení jsou plně vytížena a bez infekce. Léčebna je plně zapojena do systémů krizového řízení jak v Pardubickém kraji, tak cestou MZ i v systému celostátním. Potřebné léčebné prostředky a ochranné prostředky máme.


   

 

 

 

Jméno*:
Telefon*:
E-mail*:
Předmět:
Text*:
Soubor:
 
antispamová ochrana*: kod
* povinné položky
* vyplňte alespoň jednu z položek