Rehabilitační odborný léčebný ústav poskytující navazující následnou léčebnou péči lůžkovou a zčásti i ambulantní.

rehabilitace, léčba, léčebna, procedury

Zdravotně sociální péče

Zdravotně sociální péče probíhá na základě indikace lékaře při přijetí nebo na základě vzniklého požadavku v průběhu pobytu pacienta od něho samotného nebo kteréhokoliv člena multidisciplinárního týmu.

Kontakt:

 

Základem práce zdravotně sociálních pracovnic je odborné poradenství na pomezí sociálně zdravotní oblasti a práva s ohledem na individuálně vzniklou situaci. V průběhu pobytu se setkáváme nejen s pacienty, ale i s příslušníky z blízkého okolí pacienta, kterým poskytujeme pomoc a podporu, aby se lépe zorientovali v nastalé situaci a nezůstali na řešení svých problémů v souvislosti s onemocněním blízké osoby sami. Cílem je připravit pacienta na pobyt v domácím, popř. i jiném prostředí, tak, aby byla zajištěna péče na potřebné úrovni vzhledem ke změněnému zdravotnímu stavu.

S čím nejčastěji pomáháme?

  • v návaznosti na změnu zdravotního stavu pomáháme vyhledat vhodné řešení v péči o pacienta po propuštění, pokoušíme se o nastavení vhodných terénních sociálních služeb v regionu /pečovatelská služba, osobní asistence apod./
  • v případě nutnosti pomáháme s podáním žádosti do pobytového zařízení sociálních služeb,
  • s podáním žádostí o dávky sociální péče /především příspěvek na péči, průkaz pro osoby se zdravotním postižením, mobilitu/ a také s odvoláním proti rozhodnutí o nepřiznání dávek
  • zodpovídáme dotazy ohledně nemocenských dávek, invalidních důchodů, legislativních změn v sociální oblasti, možnostech domácí zdravotní péče, možnostech , jak získat pomůcky na pobyt doma