Rehabilitační odborný léčebný ústav poskytující navazující následnou léčebnou péči lůžkovou a zčásti i ambulantní.

rehabilitace, léčba, léčebna, procedury

Úsek personální

Náměstek pro personální práci a mzdovou agendu
Ing. Bohuslava Tefrová
Tel. č. : 469 648 103 
E-mail: tefrova@hamzova-lecebna.cz 

Personální referent
Milena Rabová, Hana Langová
Tel.č.: 469 648 104 
E-mail: rabova@hamzova-lecebna.cz,
langova@hamzova-lecebna.cz

 

      Mzdová účtárna
      Radka Hladíková, Jaroslava Netolická 
      Tel. č.: 469 648 135
      E-mail: hladikova@hamzova-lecebna.cz, netolicka@hamzova-lecebna.cz