Rehabilitační odborný léčebný ústav poskytující navazující následnou léčebnou péči lůžkovou a zčásti i ambulantní.

rehabilitace, léčba, léčebna, procedury

Současnost Hamzovy léčebny

Po odchodu ředitele MUDr. Mátla, který se významně podílel na vybudování léčebny nového typu a nové organizaci práce, nastoupil v roce 1979 MUDr. Otakar Dostalík. Slavnostním otevřením moderního protetického oddělení v roce 1981 nastal další rozvoj nových léčebných metod. Prvního května 1986 nastoupil do funkce ředitele léčebny MUDr. Václav Volejník, CSc. Postupně se dařilo získat finanční zdroje. První důležitou akcí zahájenou

v roce 1986 byla rekonstrukce kotelny na uhelný prach na plynovou. Začaly také postupné rekonstrukce pavilónů. Byla vyčleněna část lůžek zaměřených na péči typu rooming-in. Od roku 1991 se v léčebně léčí i dospělí nemocní.

Začala další významná etapa rozvoje léčebny.

 

V roce 1992 přijala léčebna název „Hamzova dětská léčebna“. Toto období přineslo celou řadu nových léčebných metod.

V roce 1993 byla po rekonstrukci třetího patra pavilónu G otevřena Spinální rehabilitační jednotka, tehdy s počtem dvanácti lůžek. V té době to bylo jediné oddělení pro rehabilitaci dětí a mládeže po úrazu míchy v České republice. V letech 1994–1997 byly postupně zrekonstruovány tři lůžkové pavilóny léčebné péče, a to pavilóny K, I, A. Jejich modernizované interiéry byly již určeny pro dospělé pacienty.

 V roce 1995 vzniklo po rozsáhlé rekonstrukci pavilónu F ve spojení s pavilónem A „Centrum léčebné a pracovní rehabilitace,“ určené především pro pacienty po cévních mozkových příhodách. V roce 2004 zvládla léčebna jako první zařízení neakutní péče akreditaci podle podmínek SAK v České republice a v rámci Ortopedické protetiky má Certifikát BS EN ISO 9001:2000.