Rehabilitační odborný léčebný ústav poskytující navazující následnou léčebnou péči lůžkovou a zčásti i ambulantní.

rehabilitace, léčba, léčebna, procedury

REHABILITACE V - Pavilon B

Pavilón B  -  Rehabilitace V.

Pracoviště, které se specializuje na rehabilitační léčbu dětí s doprovodem. Léčí se zde nejvíce děti s pohybovými poruchami neurologického i ortopedického typu. Pobyt dítěte s doprovodem (rooming-in) je možný od kojeneckého věku. Pobyt doprovodu dítěte do 6 let věku je dle zákona 369/2011 hrazen zdravotní pojišťovnou, doprovod dítěte staršího 6 let jen se souhlasem revizního lékaře. Doba pobytu je dle indikace a ordinace ošetřujícího lékaře.

Zajišťujeme zde program KILPKomplexní intenzivní léčebně rehabilitační péče pro děti s DMO

s rozšířeným intenzivním programem léčby více viz   https://www.hamzova-lecebna.cz/cz/p/komplexni-intezivni-lecebna-pece-o-deti/

Pavilón má 48 lůžek.

Primář

prim. MUDr. Šárka Štefáčková

Telefon:+420 469 648 300

E-mail: stefackova@hamzova-lecebna.cz

 

Administrativní pracovnice pavilón B

Eva Herynková

Telefon 469 648 341

E-mail: pavilon.b@hamzova-lecebna.cz

 

Vrchní sestra

Bc. Věra Zídková

Telefon: +420 469 648 302

E-mail: zidkova@hamzova-lecebna.cz

 

Vedoucí rehabilitace:

Mgr. Petra Teplá

Telefon: +420 469 648 337

E-mail: tepla@hamzova-lecebna.cz

 

Lékař pavilón B

MUDr. Tamara Vlačihová

Telefon:+420 469 648 343

E-mail: vlacihova@hamzova-lecebna.cz

 

staniční sestra pavilón B  Hana Shejbalová

Telefon: 469 648 355

E-mail: shejbalova@hamzova-lecebna.cz

 

 

Indikace pro přijetí

Neurologické

Vrozená či získaná onemocnění centrálního i periferního nervového systému s motorickým, senzitivním, senzorickým i kognitivním postižením včetně kombinovaného postižení, dětská mozková obrna, poúrazové stavy (kraniotrauma, míšní léze, poranění nervů), stavy po zánětu centrálního i periferního nervového systému infekčního i neinfekčního původu (encefalitidy, myelitidy, polyradikuloneuritidy), poly i mononeuropatie, svalová onemocnění (svalové dystrofie, myopatie apod.).

Ortopedické

Vrozené a získané vady pohybového aparátu, poruchy svalové koordinace, stavy před a po ortopedických operacích, stavy po úrazech, vadné držení těla se zhoršováním nálezu při růstu dětí, skoliózy, kyfoskoliózy, bolestivé stavy hybného aparátu, poruchy chůze, Perthesova choroba.

 

Jiné indikace

Obezita, opakované katary dýchacích cest, stavy vyžadující aktivizaci dítěte po těžkých operacích všech typů, stavy po popáleninách, stavy po dlouhodobé imobilizaci.

 

Předškolní a školní výuka

Tvoří pevnou součást léčebného plánu a je zajištěna odbornými pedagogy dle osnov MŠ, ZŠ, Speciální nebo Praktické školy, vždy dle potřeb dítěte. Pro studenty středních škol: možnost výuky AJ, NJ, samostudium (materiály k výuce lze zasílat přes PC). Nabízíme bezdrátové internetové připojení pomocí WIFI.

 

 

Léčba a metody:

Individuální a skupinová LTV

Fyzioterapie – individuální a skupinová, REDCORD, KODYVERT, Nordic Walking

Ergoterapie – individuální a skupinová

Mirror therapy

Fyzikální terapie – elektro, UZ a kombinace, magnetoterapie, přístrojová lymfodrenáž, světloléčba, funkční elektrostimulace pro DK, teploléčba - arafínové zábaly

Mechanoterapie – motomedy, motodlahy, elektrický chodník, orbitrek

Vodoléčba – celkové a končetinové koupele

Bazén – relaxační a plavecký, cvičení v bazénu v pavilónu G nebo M

Robotická rehabilitace – MYRO, ARMEO, GLOREHA, ERIGO, REHAWALK, PRODROBOT v pavilónu F

Oxygenoterapie

Senzomotorická místnost

Snoezelen v pavilónu E

Hipoterapie

Další techniky: EEG biofeedback, stabilografická plošina, repetitivní magnetická stimulace (jen v indikovaných případech)

 

Speciální léčba a služby:

Klinický logoped

Klinický psycholog

Bazální stimulace

Nutriční poradenství

Zdravotně sociální služby

 

Dále nabízíme

Možnost přijetí dítěte od 1 roku bez zdravotní indikace spolu s pacientem a jeho doprovodem, úhrada dle platného ceníku HL. Přikoupení dalších procedur dle vlastního výběru (např. aroma sůl do koupele, klasická masáž). Během pobytu dítěte je možnost vystřídání doprovodu (maximálně 2x za pobyt) - dle platného ceníku Hamzovy léčebny.