Rehabilitační odborný léčebný ústav poskytující navazující následnou léčebnou péči lůžkovou a zčásti i ambulantní.

rehabilitace, léčba, léčebna, procedury

REHABILITACE III (pavilón C)

Vedoucí LOOP: Mgr. Jolana Macáková

tel. č.: 469 648 402
e-mail: macakova(zavináč)hamzova-lecebna.cz

 

Administrativní pracovnice:

tel. č.: 469 648 401, 469 648 410, 469 648 902

e-mail: pavilon.c@hamzova-lecebna.cz 

 

Ošetřovatelská péče s rozšířeným aktivizačním a podpůrným programem. Důsledně respektujeme zvláštnosti, specifika i nároky typické pro geriatrického pacienta. Tomu jsou přizpůsobena režimová opatření na oddělení, účelné plánování vyšetřovacích postupů a určování racionálních terapeutických cílů, včetně vhodné léčby.

INDIKACE PRO PŘIJETÍ

V oddělení ošetřovatelské péče se léčí pacienti s chronickým onemocněním, či po prodělání akutního stádia onemocnění, u nichž nelze důvodně očekávat zvrat stability zdravotního stavu. Pacientům poskytujeme odbornou ošetřovatelskou péči s aktivizačním programem. Personálně a technicky je kladen důraz na poskytování a zlepšování pohybových funkcí pacienta a na těchto aktivitách se podílí celý multidisciplinární tým – lékař, všeobecná / praktická sestra, ošetřovatelka, sanitář, ergoterapeut, zdravotně sociální pracovník a nutriční terapeut. Celkově tato péče přesahuje rozsahem možnosti domácí zdravotní péče.

Dlouhodobá hospitalizace je obecně určena: Chronicky nemocným vyžadujícím jak základní léčbu, tak 24hodinovou péči.

REHABILITAČNÍ OŠETŘOVÁNÍ, AKTIVIZAČNÍ A PODPŮRNÉ PROGRAMY

lůžkového oddělení ošetřovatelské péče (LOOP)

PROGRAMY PROBÍHAJÍ DLE PŘEDEM STANOVENÉHO POSTUPU (Plánu aktivizace)

 • Skupinové kondiční cvičení
 • Individuální terapie, mobilita, soběstačnost
 • Aktivizační skupiny
 • Fyzikální terapie – biolampa, magnetoterapie
 • Mechanoterapie – motodlaha, motomed
 • Nutriční péče
 • Bazální stimulace

SPECIÁLNÍ LÉČBA A SLUŽBY

 • Oxygenoterapie 
 • Světloterapie
 • Zdravotně sociální služby
 • Logopedie
 • Sociální služby