Rehabilitační odborný léčebný ústav poskytující navazující následnou léčebnou péči lůžkovou a zčásti i ambulantní.

rehabilitace, léčba, léčebna, procedury

REHABILITACE III (pavilón C)

Pavilón C   -  Rehabilitace III.

Ošetřovatelská péče s rozšířeným aktivizačním a podpůrným programem s rehabilitačním ošetřovatelstvím s cílem návratu sebeobsluhy a soběstačnosti. Důsledně respektujeme zvláštnosti, specifika i nároky typické pro geriatrického pacienta. Tomu jsou přizpůsobena režimová opatření na oddělení, účelné plánování vyšetřovacích postupů a určování racionálních terapeutických cílů, včetně vhodné léčby. Pavilón má 85 lůžek.

 

Vedoucí LOOP

Mgr. Jolana Macáková

Telefon:+420 469 648 400

E-mail: macakova@hamzova-lecebna.cz

 

Administrativní pracovnice

Ilona Hvězdová

Telefon: +420 469 648 401

E-mail: pavilon.c@hamzova-lecebna.cz

 

Vedoucí lékař

MUDr. Bohumil Vaško

Telefon: +420 469 648 404

E-mail: vasko@hamzova-lecebna.cz

 

Vedoucí rehabilitace-garant

Mgr. Ludmila Vopařilová

Telefon: +420 469 648 537

E-mail: voparilova@hamzova-lecebna.cz

 

Staniční sestra 1. patro

Kateřina Březinová, Dis.

Telefon: +420 469 648 408

E-mail: brezinova@hamzova-lecebna.cz

 

Staniční sestra 2. patro

Renáta Černá, Dis.

Telefon: + 420 469 648 409

E-mail: cerna@hamzova-lecebna.cz

 

Zdravotně sociální pracovnice

Bc. Marie Štursová

Telefon: 420 469 648 109

E- mail: stursova@hamzova-lecebna.cz

 

Indikace pro přijetí

V oddělení ošetřovatelské péče se léčí pacienti s chronickým onemocněním, či po prodělání akutního stádia onemocnění, u nichž nelze důvodně očekávat zvrat stability zdravotního stavu. Pacientům poskytujeme odbornou ošetřovatelskou péči s aktivizačním programem. Personálně a technicky je kladen důraz na poskytování a zlepšování pohybových funkcí zejména soběstačnosti v denních aktivitách jako je základní hygiena, příjem stravy a samostatnost v rámci lůžka. Na těchto aktivitách se podílí celý multidisciplinární tým – lékař, všeobecná / praktická sestra, ošetřovatelka, sanitář, ergoterapeut, logoped, psycholog, zdravotně sociální pracovník a nutriční terapeut. Celkově tato péče přesahuje svým rozsahem možnosti domácí zdravotní péče.

Dlouhodobá hospitalizace je obecně určena: Chronicky nemocným vyžadujícím jak základní léčbu, tak 24-hodinovou ošetřovatelskou péči.

Péče a metody léčby:

 • Programy probíhají dle předem stanoveného postupu (Plánu aktivizace)
 • Skupinové kondiční cvičení
 • Individuální terapie, mobilita, soběstačnost
 • Aktivizační skupiny
 • Fyzikální terapie – biolampa, magnetoterapie
 • Mechanoterapie – motodlaha, motomed
 • Nutriční péče
 • Bazální stimulace
 • Oxygenoterapie
 • Zdravotně sociální služby

 

Speciální léčba a služby

 • Logopedie
 • Psychologická péče a kognitivní tréninky
 • Pastorační a duchovní služba