Rehabilitační odborný léčebný ústav poskytující navazující následnou léčebnou péči lůžkovou a zčásti i ambulantní.

rehabilitace, léčba, léčebna, procedury

Modernizace prádelenské technologie a zvýšení hygieny provozu

Hamzova odborná léčebna požádala v 05/2010 v rámci 7.výzvy Integrovaného operačního programu, oblast 3.2b Systémová opatření v oblasti prevence zdravotních rizik obyvatelstva a prevence sociálního vyloučení osob znevýhodněných jejich zdravotním stavem nebo věkem, o finanční podporu projektu:

Modernizace prádelenské technologie a zvýšení hygieny provozu v HL Luže - Košumberk

 • Cíl a účel: Cílem projektu je je minimalizace zdravotních rizik a snížení nozokomiálních infekcí zakoupením přístrojů, oddělujících čistý a špinavý provoz v rámci prádelenské sekce (rozdělení prádelny na čistou a špinavou sekci, kde cesta čistého a špinavé prádla se nebude při manipulaci křížit).
 • Hlavní cílovou skupinou projektu jsou zejména pacienti a personál. Přínosem pro pacienty bude omezení vzniku a šíření sepse, nákaz, i nebezpečných, jako je MRSA.

Personál prádelny bude výrazně lépe chráněn proti riziku nozokomiálních infekcí, dojde ke zvýšení bezpečnosti práce a ke snížení fyzické pracnosti při obsluze praček a sušiček.

 • Náklady projektu: Celkové náklady projektu jsou cca 5 mil. Kč, z toho 85% je spolufinancováno Evropskou unií prostřednictvím Integrovaného operačního programu z prostředků Evropského fondu pro regionální rozvoj a léčebna se na akci podílí spoluúčastí ve výši 15%.
 • Průběh: 11/2010 Hamzova léčebna obdržela Rozhodnutí o poskytnutí dotace a     zahájila přípravy výběrových řízení
 • 05 a 06/2011 výběrové řízení na dodavatele strojů a technologie do prádelny
 • 06/2011 ukončeno výběrové řízení - viz.
  Zpráva o posouzení  ke stažení zde a hodnocení Rozhodnutí zadavatele o výběru nejvhodnější nabídky ke stažení zde
 • 08-09/2011 proběhly dodávky a montáže nové technologie a strojů. Prádelna (stroje) byly uvedeny do zkušebního provozu.
 • 11/2011 - zkušební provoz byl úspěšně ukončen a dílo je uvedeno do trvalého provozu.
 • článek v novinách Chrudimsko ke stažení zde
 • článek v novinách Chrudimsko ke stažení zde

http://www.strukturalni-fondy.cz/iop

http://www.mzcr.cz/