Rehabilitační odborný léčebný ústav poskytující navazující následnou léčebnou péči lůžkovou a zčásti i ambulantní.

rehabilitace, léčba, léčebna, procedury

Logopedie

Pracoviště klinické logopedie se zabývá diagnostikou, terapií a prevencí narušené komunikační schopnosti u dětských a dospělých pacientů hospitalizovaných v našem zařízení.

Logopedickou terapii v současné době zajišťuje pět klinických logopedů, kteří spolupracují se speciálně vyškolenými sestrami specialistkami.

Mezi naše nejčastější klienty patří děti s diagnózou opožděný, omezený či přerušený vývoj řeči, vývojová dysfázie, dyslalie, vývojová dysartrie a symptomatické poruchy řeči.

U dospělých se pak nejčastěji zabýváme afáziemi, dysartriemi, dysfagiemi, dysfoniemi, kognitivně-komunikačními poruchami.

S vybranými dospělými pacienty po cévní mozkové příhodě a úrazech mozku provádíme skupinovou terapii afázie.

Logopedická terapie je indikována lékařem, na některých odděleních (A,I) pak klinickým logopedem, který provádí screening narušené komunikační schopnosti.

  • V rámci vstupního vyšetření je navržen individuální logopedický plán a počet terapeutických sezení. V závěru pobytu je realizováno výstupní logopedické vyšetření, kdy je terapie zhodnocena a pacient je seznámem s možnostmi další stimulace v domácím prostředí.

  • V rámci terapie využíváme jak standardní logopedické metody, tak i prvky z konceptu Bazální stimulace, Myofunkční terapie, Bobathovy terapie. Dále využíme počítačové programy Mentio, Happy Neuron Brain Jogging , Pexesománie, Altík atd.

   

Cílem logopedické péče je ve spolupráci s pacientem samotným, jeho rodinou a dalšími členy našeho týmu, docílit u dítěte i dospělého maximální komunikační schopnosti.

Kontakty:

  • Mgr. Barbora Hušáková, klinický logoped,                                         husakova@hamzova-lecebna.cz, 469 648 506