Rehabilitační odborný léčebný ústav poskytující navazující následnou léčebnou péči lůžkovou a zčásti i ambulantní.

rehabilitace, léčba, léčebna, procedury

KODYVERT

V rehabilitaci dětských pacientů využívá Hamzova léčebna v Luži-Košumberku unikátní novou metodu KODYVERT (Košumberská dynamická vertikalizace), kterou léčebna sama rozvinula.

  • Metoda urychluje a zkvalitňuje léčbu dětských pacientů, především díky zajištění časného řízeného postavování dosud ležících dětí.
  • Tuto metodu zařazujeme u indikovaných pacientů přímo do léčebného plánu. Postup je proto plně hrazen z veřejného zdravotního pojištění, bez finanční náročnosti na rodinu dětského pacienta.

KODYVERT - Košumberská dynamická vertikalizace

V roce 2013 začala HL vyvíjet a užívat vlastní postup pro zajištění vzpřimování a stoje u dětí metodou dynamické vertikalizace v závěsu s názvem KODYVERT. Pomocí speciální trupové ortézy a celkového závěsu umožníme dítěti se vzpřímit a postavit, když to jinak, přes zajištěnou léčbu, samo nesvede.
Pomáháme dítěti takto pocítit a poznat polohu těla v prostoru. Toto jeho uvědomění se dále procvičuje s cílem zapnout potřebné svaly, naučit dítě vlastní stoj a později i chůzi. Aktivitu a směr pohybu si dítě určuje samo. Musí se cítit volně a bezpečně. Cvičení musí přinášet radost. Zatím, s ohledem na použité pomůcky, je metoda aplikována u vybraných dětí s váhou jen do 50 kg.
V současnosti takto léčíme nejvíce dětí po mozkové obrně. Již nyní ale pracujeme na přípravě technologie i pro dospělé. Významné je již zavedené využití metody při nácviku bezpečné chůze. Metoda sama urychluje a zkvalitňuje léčbu. Potřebné ortopedicko - protetické prvky vyrábí protetické pracoviště v HL.
Metodu zařazujeme u pacientů do našeho léčebného plánu. Postup je proto plně hrazen z veřejného zdravotního pojištění, bez finanční náročnosti na rodinu dětského pacienta. V našich postupech se chceme vyhýbat nekritickému nadšení, nikdy nemůžeme slibovat nemožné. Ale též musíme stále hledat a zavádět i nové myšlenky.