Rehabilitační odborný léčebný ústav poskytující navazující následnou léčebnou péči lůžkovou a zčásti i ambulantní.

rehabilitace, léčba, léčebna, procedury

Hamzova léčebna slovy jejího ředitele

Léčebna byla založena v roce 1901 jako dětský tuberkulózní léčebný ústav a úspěšně plnila tyto úkoly do začátku  60. let minulého století. Poté, po reprofilizaci, následovalo čtyřicetileté období dětského rehabilitačního ústavu, který obsáhl svojí velikostí, i výsledky své práce celou tehdejší Československou republiku.  

Konec minulého tisíciletí léčebnu zastihl v další transformaci svého programu k pacientům dospělým. V současné době zajišťuje a rozvíjí nejen následnou léčebnou rehabilitaci, ale též program dlouhodobé léčebné péče v individuálním projektu rehabilitačního ošetřovatelství. Léčebna historicky neměla nikdy méně než 500 lůžek, soustředěných v jednom areálu. Je tedy skutečně největším zařízením svého typu v České republice.

Léčebnu založil profesor MUDr. František Hamza. Díky své genialitě vtiskl léčebně mnoho moderních stavebních a provozních prvků architektonicky, strukturálně i provozně. Vtiskl jí ale i moderního ducha, který se udržuje dodnes. Jde především o pečlivý odborný přístup k pacientům, plnění požadavků na moderní léčebné postupy i sledování zájmů a spokojenosti pacienta při pobytu v léčebně. Číst Hamzovy historické materiály je doslova vzdělávání o moderním přístupu k lůžkové léčbě, a to i přes stoleté stáří těchto textů. Jen krátké poznámky na vysvětlenou: Dodnes s povděkem léčebna používá podzemní technické průchozí spojovací chodby mezi jednotlivými pavilóny. Jsou v nich umístěny veškeré potřebné sítě a technologie. V léčebně stále působí škola, kterou MUDr. Hamza založil již v roce 1908, tehdy jako první ústavní zařízení tohoto typu ve střední Evropě, s cílem zajistit školní výuku pro své dětské pacienty. Hamza podporoval zdravý životní styl a dokonce léčbu prací, i když před sto lety tyto programy samozřejmě nazýval jinak. Věřím, že léčebna i v moderní době naplňuje všechny Hamzovy ideje. Snažíme se, aby se pacienti u nás cítili jako v domácím prostředí. Aby strava byla chutná, léčebný personál vstřícný a přívětivý, aby léčebný pobyt u nás byl efektivní a smysluplný, a abychom léčili tělo i ducha.