Rehabilitační odborný léčebný ústav poskytující navazující následnou léčebnou péči lůžkovou a zčásti i ambulantní.

rehabilitace, léčba, léčebna, procedury

Gottwaldova dětská léčebna

V poválečné době se problematika tuberkulózy dostala do popředí pozornosti a na boj proti ní byly věnovány miliardové částky. Hlavní důraz byl však kladen na prevenci. Nemocní se povinně a bezplatně léčili, mladá generace byla povinně očkována. Rodiny nemocných dostaly finanční výpomoc, zlepšily se bytové podmínky, poskytovala se rekreace. Léčebna se v té době řadila mezi přední ústavy v Evropě. Lékaři z léčebny publikovali řadu vědeckých prací.

Začaly se užívat i nové léky, především antibiotika, která umožnila rozvoj chirurgie hrudníku. Ústav získal nové odborníky a zvýšila se úroveň práce stávajících zdravotnických oddělení i laboratoře. Léčebna byla formálně pojmenována podle

prvního poúnorového prezidenta a nesla proto název „Gottwaldova dětská tuberkulózní léčebna“. Stala se krajským zařízením. Ředitelem byl jmenován

dr. Stanislav Pohl. V souladu s celkovým vývojem péče o děti a díky účinným preventivním a léčebným opatřením nakonec došlo v ČR k ústupu výskytu tuberkulózy. Současně ale narůstal počet jiných chronických onemocnění, převážně poruch pohybového ústrojí dětí.