Rehabilitační odborný léčebný ústav poskytující navazující následnou léčebnou péči lůžkovou a zčásti i ambulantní.

rehabilitace, léčba, léčebna, procedury

Gottwaldova dětská léčebna pohybových poruch

Rozhodnutím Ministerstva zdravotnictví a zdravotnického odboru Východočeského krajského národního výboru ze dne 18. dubna 1961 byl nově určen směr dalšího vývoje léčebny. Po transformaci se léčebna orientovala na rehabilitaci dětských pohybových poruch ortopedického a neurologického charakteru. K 31. 8. 1961 byl odvolán z funkce ředitele MUDr. Stanislav Pohl

a na jeho místo nastoupil MUDr. Zdeněk Mátl, zodpovídající za úspěšnou přeměnu ústavu. Část lékařů z dob tuberkulózní léčebny si změnila kvalifikaci, někteří odešli. Rozsah léčby se postupně rozvíjel. Poprvé bylo obsazeno všech 615 lůžek až v roce 1965. Přestavba byla formálně dokončena v roce 1969.

 

Košumberské dětské sportovní hry

Velmi zajímavým doplňkem rehabilitační léčby u dětí je specifický sport. Dnes je již celostátně a mezinárodně organizovaný, ale v Hamzově léčebně jsme byli jeho průkopníky. Známé „Košumberské hry“ jsme poprvé uspořádali v roce 1967 a vyšly z iniciativy ortopedického oddělení, pavilónu G, prim. MUDr. Oldřicha Čočka a profesora tělocviku RNDr. Pavla Malkraba. Neurologická oddělení pavilónů se k hrám ihned připojila.