Rehabilitační odborný léčebný ústav poskytující navazující následnou léčebnou péči lůžkovou a zčásti i ambulantní.

rehabilitace, léčba, léčebna, procedury

Dřeviny Asie

HLOŠINA ÚZKOLISTÁ - ELAEAGNUS ANGUSTIFOLIA

Původ: Východní Středozemí přes Střední Asii po Čínu - pěstuje se od 16. století. Malý strom, výjimečně keř, který bývá označován jako „česká oliva". Koruna bývá nepravidelná, kmen často zakřivený. Opadavé listy jsou střídavě postavené, krátce řapíkaté, svrchu zelenošedé, na rubu stříbřitě plstnaté, suché plody sloužily středoasijským národům jako potravina (mlela se z nich mouka)

KORKOVNÍK AMURSKÝ - PHELLODENDRON AMURENSE

Původ: Severní Čína - Poamuří - pěstuje se od roku 1856. Opadavý listnatý strom se složenými lichozpeřenými listy a hrubou, korkovitou borkou. Plody - načernalé peckovice.

SVITEL LATNATÝ -KOELREUTERIA PANICULATA

Původ: Dálný východ - střední Čína, Korea, Japonsko - pěstuje se od roku 1763. 10 m vysoký strom, kvete žlutě uprostřed léta. Plody jsou měchýřkovité tobolky.

PAVLOVNIE PLSTNATÁ - PAULOWNIA TOMENTOSA

Původ: Jihovýchodní Asie (Čína). Již delší dobu s oblibou vysazována i v teplejších oblastech Evropy jako vyloženě dekorativní parkový strom. Kvete jako jírovec. Nápadné, velké a půvabné květy se v bohatých květenstvích objevují ještě před rašením listů, které začíná až koncem května. Silně vonné květy vytrvávají relativně krátce.

JINAN DVOULALOČNÝ - GINKGO BILOBA

Původ: Blíže neznámý, snad Čína - provincie Jü-nan. Pozůstatek flory druhohor, tzv. „žijící fosilie", vyskytující se na Zemi již 200 mil. let. V Evropě od roku 1730. 3 m vysoký starý kultovní strom pěstovaný u orientálních klášterů, po tisíciletí v kultuře. Nahosemenný dvoudomý strom vývojově blízký jehličnanům.

MORUŠOVNÍK BÍLÝ - MORUS ALBA

Původ: Čína - dovezen asi před rokem 1596. 17 m vysoký strom s vysokou rozložitou korunou. Opadavé, střídavě postavené listy jsou široce vejčité, velmi variabilní v tvaru. Okvětní šupinky samičích květů během zrání semen dužnatěji a vytvářejí morušovité souplodí - moruši. Moruše mají nevýraznou chuť. Listy morušovníku se krmily housenky bource morušového.

MORUŠOVNÍK ČERNÝ - MORUS NIGRA

Původ: Střední Asie - v Indii a Číně je pěstován celá staletí, do Evropy byl importován roku 1548. Jednodomý strom, tmavočervené až načernale purpurové plody mají do doby krátce před úplným dozráním poněkud ostrou, nakyslou chuť. Sbírají se pro přípravu velmi jemně aromatické pasty a želé.

METASEKVOJE ČÍNSKÁ - METASEQUOIA GLYPTOSTROBOIDES

Původ: V roce 1941 objevili v Číně les opadavých dřevin druhu, o němž se tvrdilo, že vymřel v třetihorách (70 mil. let). V roce 1949 američtí botanici nasbírali semena těchto rostlin v Číně a rozdali je mezi nejvýznamnější botanické zahrady. Odtud se dostaly do dalších měst. Jeden z nejvzácnějších stromů v Hamzově léčebně. Otisky nalezeny ve fosiliích. Metasekvoj (meta = jako) tj. strom příbuzný sekvoji. Výška 7 m.

CYPŘIŠEK HRACHONOSNÝ - CHAMAECYPARIS PISIFERA 'PLUMOSA'

Původ: Japonsko. Středně vysoký strom pěstovaný v řadě kultivarů, mnohé v tzv. juvenilních podobách s listy jehlicovitými (např. cv. Plumosa). Původní druhy - celé listy šupinaté.

JAVOR GINNALA - ACER GINNALA

Původ: Střední, severní Čína - pěstuje se od roku 1860. Posel podzimu - jedna z prvních dřevin, jíž zčervenají listy Spíše mohutný keř než strom. Koruna je nepravidelně košatá. Listy jsou jen nevýrazně laločnaté.

SAKURA OZDOBNÁ - PRUNUS SERRULATA

Původ: Pochází z Číny a Japonska. Jsou to malé stromy s odstávajícími nebo převislými větvemi, široce oválnými, dlouze zašpičatělými, ostře pilovitými listy a s květy v chudokvětých chocholičnatých hroznech. Pěstuje se především pro bohaté plné květy.

ZMARLIČNÍK JAPONSKÝ - CERCIDIPHYLLUM JAPONICUM

Původ: Japonsko - pěstuje se od roku 1865. Opadavý dvoudomý strom s okrouhlými listy, které na podzim při opadávání voní po karamelu (jako pečené buchty).

JALOVEC ČÍNSKÝ - JUNIPERUS CHINENSIS

Původ: Severovýchodní Čína - pěstuje se od 19. století, nejčastěji v různých kultivarech. Bývá k němu přiřazován často pěstovaný kultivar J. x MAEDIA PFITZERIANA. Tenké výhony mají olistění dvojího druhu: jehlicovité a šupinovité. Kultivary bývají často keřovité.