Rehabilitační odborný léčebný ústav poskytující navazující následnou léčebnou péči lůžkovou a zčásti i ambulantní.

rehabilitace, léčba, léčebna, procedury

Dokončení modernizace prádelenské technologie

Hamzova odborná léčebna požádala v 05/2012 v rámci 10.výzvy Integrovaného operačního programu, oblast 3.2b Systémová opatření v oblasti prevence zdravotních rizik obyvatelstva a prevence sociálního vyloučení osob znevýhodněných jejich zdravotním stavem nebo věkem, o finanční podporu projektu:

Dokončení modernizace prádelenské technologie v HL Luže-Košumberk

 • Cíl a účel: Cílem projektu je minimalizace zdravotních rizik tj. snížení rizika možného přenosu nozokomiálních nákaz a to zejména u  pacientů a personálu. Podstatným způsobem dojde ke zkvalitnění péče o pacienty a zefektivní činnosti prádelenského provozu. Nová technologie stabilizuje celý provoz prádelny, dokončí se modernizace celé prádelenské technologie, primárně se zaměřením na oblast žehlící techniky a dojde k cílovému stavu v oddělení čistého a špinavého provozu, kde hygiena doposud toleruje standardní malou pračku ve špinavé části s oknem mezi špinavou a čistou zónou k předávání již vypraného prádla
 • Hlavní cílovou skupinou projektu jsou zejména pacienti a personál. Přínosem pro pacienty bude omezení vzniku a šíření sepse, nákaz, i nebezpečných, jako je MRSA.
  Personál prádelny bude výrazně lépe chráněn proti riziku nozokomiálních infekcí, dojde ke zvýšení bezpečnosti práce a ke snížení fyzické pracnosti při obsluze strojů.
 • Náklady projektu: Celkové náklady projektu jsou cca 11,6 mil. Kč, z toho 85% je spolufinancováno Evropskou unií prostřednictvím Integrovaného operačního programu z prostředků Evropského fondu pro regionální rozvoj a léčebna se na akci podílí spoluúčastí ve výši 15%.
 • Průběh:
 • 09/2012 Hamzova léčebna obdržela Rozhodnutí o poskytnutí dotace
 • 12/2012 až 02/2013 proběhla příprava výběrového řízení a konzultace s MZ
 • 03 a 04/2013 vyhlášeno výběrové řízení - viz. Věstník veřejných zakázek
 • 06/2013 zpráva o posouzení a hodnocení nabídek ke stažení pro část 1 veřejné zakázky zde a pro část 2 zde, dále Rozhodnutí zadavatele o výběru nejvhodnější nabídky ke stažení pro část 1 zde a pro část 2 zde
 • 09/2013 na základě podepsané kupní smlouvy na dodávku strojů a kupní smlouvy na dodávku vozíků proběhla v 09/2013 dodávka a montáž uvedeného zařízení a probíhá záběhový provoz

Technologie prádelny v Hamzově léčebně


http://www.strukturalni-fondy.cz/iop

http://www.mzcr.cz/