Rehabilitační odborný léčebný ústav poskytující navazující následnou léčebnou péči lůžkovou a zčásti i ambulantní.

rehabilitace, léčba, léčebna, procedury

Dětské úrazy

Dětské úrazy jsou závažným problémem zdravotnické péče, jak v akutním stadiu, tak ale i v postakutním období, kdy péči přebírají rehabilitační zařízení.Akutní péči řeší odborná oddělení oborů chirurgie, ortopedie- traumatologie, popáleninové medicíny, neurochirugie, ORL a další. Ale úrazy jsou i výzvou pro navazující postakutní rehabilitační péči ústavní a ambulantní.

  • Tuto ústavní, komplexní a koordinovanou péči poskytuje dlouhodobě a ve vysoké kvalitě i náš rehabilitační ústav.Je k tomu plně vybaven personálně, přístrojově, ale hlavně týmovým přístupem všech odborných pracovníků.
  • Léčebný tým tvoří lékaři, zdravotní sestry, fyzioterapeuté, logopedi, psychologové, ergoteraputi, sociální pracovnice, protetici, hiporehabilitační pracovníci, pedagogičtí pracovníci školy a mateřské školky, jakož i další specialisté.
  • K disposici jsou různé možnosti vodoléčby, velké i malé bazény, mechanoterapie, elektro a magnetoterapie, laserová terapie a četné další modality následné rehabilitační péče, včetně využití originálního systému na dynamickou vertikalizaci-Kodyvert a EEG biofeedback.

Pracovníci pavilonů E a M Hamzovy léčebny poskytují péči pro větší děti a mladé dospělé, jednak na samostatných pobytech, ale i pro menší děti, včetně kojenců, při pobytech s doprovodem rodinných příslušníků.


Nejen akutní úrazový děj, ale i jeho odezva na celém organismu, vyžadují kvalifikovanou odbornou péči, aby se hojení místní propojilo s hojením celého těla, aby se navrátila celková kondice, správné pohybové stereotypy a zapojovaly se celé svalové skupiny v dokonalé souhře a v dobrém časování. Dbáme o zlepšení chůze, dýchání, ale i celé jemné a hrubé motoriky, často i řeči, mimiky a sebeobsluhy.

 

  • V dětském věku jsou velmi častá poranění, zlomeniny či vykloubení kloubů paží a dolních končetin. K řešení zlomenin se může používat klasické fixování sádrou nebo jinými materiály, či postupy operační. Oboje vyžaduje následnou komplexní rehabilitační péči tak, jak ji poskytujeme na pavilonech E a M v Hamzově léčebně.Neméně nezbytná je i následná rehabilitační péče po úrazech pánve, hrudníku, páteře, po popáleninách, zvláště pak po úrazech mozku a míchy a periferních nervů.Zde je často nutná péče o paměťové funkce, polykání, artikulaci a fonaci, ale i o mimiku a dýchání.Závěrem je možnou shrnout, že následná rehabilitační péče po popsaných stavech, úrazech a zraněních, je nezbytnou součástí komplexní péče o děti a mladé dospělé.Zejména časná, ale i pozdní poúrazová ústavní rehabilitace může výrazně zlepšit všechny orgánové, ale i kognitivní funkce traumatizovaného pacienta.Pracovníci dětských pavilonů Hamzovy odborné léčebny pro děti a dospělé jsou připraveni tuto péči poskytnout v nejvyšší kvalitě.

 

Napsal: MUDr. Tauber Pavel, oš.lékař pavilonu M a prim. MUDr. Lenka Šuglová.