Rehabilitační odborný léčebný ústav poskytující navazující následnou léčebnou péči lůžkovou a zčásti i ambulantní.

rehabilitace, léčba, léčebna, procedury

Úsek personální

Náměstek pro personální práci a mzdovou agendu
Ing. Bohuslava Tefrová
Tel. č. : 469 648 103 
E-mail: tefrova@hamzova-lecebna.cz 

Personální referent
Milena Rabová 
Tel.č.: 469 648 104 
E-mail: rabova@hamzova-lecebna.cz 
Hana Langová 
Tel.č.: 469 648 104 
E-mail: langova@hamzova-lecebna.cz

  

Mzdová účtárna
Zdena Fišmanová, Jaroslava Netolická 
Tel. č.: 469 648 135
E-mail: fismanova@hamzova-lecebna.cz, netolicka@hamzova-lecebna.cz