Rehabilitační odborný léčebný ústav poskytující navazující následnou léčebnou péči lůžkovou a zčásti i ambulantní.

rehabilitace, léčba, léčebna, procedury

Perthesova choroba

Perthesova choroba v otázkách a odpovědích

Moje dítě má Perthesovu chorobu. Co to je?

Morbus Perthes (též morbus Calvé - Legg - Perthes), česky Perthesova choroba, je aseptická nekróza hlavice kosti stehenní, což znamená, že dojde k poruše prokrvení části nebo celé hlavice, která je součástí kloubu kyčelního a jejímu „rozpadu". Nejde o onemocnění vrozené.

Je toto onemocnění časté a jak se projevuje?

Je to poměrně málo časté onemocnění pohybového aparátu u dětí, zejména v předškolním věku. Onemocnění postihuje více chlapce, výjimečně mohou být postiženy obě strany. Jako prvotní příznak často bývá bolest na přední a vnitřní části stehna, která jde až do kolena. Dítě končetinu šetří, objevuje se při chůzi napadání a kulhání, někdy bývá zvýšená únavnost. Diagnosu většinou stanoví ortoped pomocí klinického, RTG a ultrazvukového vyšetření, při nejistotě i za pomoci jiných, moderních vyšetřovacích metod (radioizotopové scintigrafie a MRI- magnetické resonance).

Jak se Perthesova choroba léčí?

Léčba je možná buď operační nebo konzervativní. V Hamzově léčebně v Luži Košumberku léčíme děti s touto chorobou konzervativně, typicky s doprovodem rodinných příslušníků (mohou se během pobytu vystřídat), záleží na věku dítěte. Celkově léčba u nás sice trvá několik měsíců, ale je velmi účinná.

 

Co je konzervativní léčba a proč trvá tak dlouho?Operace je přece mnohem rychlejší!

  • Při operaci jde o zásah na kosti pánevní a stehenní, fixace nového postavení kostí kovovým materiálem, který se následně po zhojení vyjme (typicky po roce, jako další operační výkon). Rizika operace by měl rodičům vysvětlit ortopéd-operatér. Po operacích (někdy se operuje ve dvou fázích) by měla následovat rovněž rehabilitace, dítě není schopno chodit hned a ani to nemá povoleno. Bez odborně vedené následné rehabilitace může dojít ke vzniku vadného stereotypu chůze s kulháním a šetřením končetiny, spolu s dalšími možnými následky.
  • Při konzervativní léčbě odlehčujeme postižený kyčelní kloub v centrované pozici. Cvičením uvolňujeme rozsah pohybu v postiženém kloubu, zlepšujeme svalovou sílu a odstraňujeme svalové dysbalance v oblasti pánve. V počátku je přísný zákaz zátěže kyčelního kloubu stojem či chůzí. Dítě se na oddělení pohybuje na MIV (mechanickém inv. vozíku) a rozhodně není izolováno od kolektivu dětí. Individuální léčebnou tělesnou výchovu doplňujeme patřičnou fyzikální terapií (magnetoterapie, elektroléčba, vodoléčba apod.). Dítě u nás vybavujeme potřebnými protetickými pomůckami, případně jsme schopni upravit a opravit pomůcku, kterou dítě používá před nástupem do léčebny. Dítě postupně zvyšuje zátěž jízdou na tříkolce, na rotopedu. V další fázi trénujeme chůzi s odlehčením berlemi po rovině, následně přidáváme nácvik chůze po schodech. Dále cvičí chůzi s dalšími pomůckami, které později odkládá. To je již závěrečná fáze konzervativní léčby.
  • Rehabilitační program a režimovou terapii určuje zkušený ortoped, který má s léčením této nemoci mnohaleté zkušenosti. Pravidelně dítě klinicky vyšetřujeme a vyhodnocujeme kontrolní RTG nálezy.

 

A proč trvá konzervativní léčba tak dlouho, nejde ji nějak urychlit?

Hlavici stehenní kosti musíme dát dostatečný čas ke zhojení. Nemoc probíhá v několika fázích, nejdříve dojde k rozpadu kostní trámčiny, potom k oživení hlavice, kdy cévnatá vazivová tkáň pomalu prorůstá mezi trámce mrtvé kosti a toto stádium trvá asi 8 měsíců. Následně proběhne přestavba kostní tkáně hlavice kosti stehenní. Kostní struktura hlavice se pak v průběhu léčby opět vytváří, spolu s vývojem změny tvaru. Urychlení hojení podporujeme vypracovaným a osvědčeným komplexem cvičení, vodoléčby a 2x denně aplikovanou magnetoterapií. Před zavedením magnetoterapie probíhalo hojení hlavice stehenní kosti ještě déle.

Kdy je ukončena konzervativní léčba?

Děti vždy propouštíme domů, když jsou schopné samostatného pohybu , tedy chůze je bez odlehčovacích pomůcek. Chůzi dítě trénuje v závěru pobytu s fyzioterapeutkou, která sleduje kvalitu chůze a včas koriguje svalové dysbalance. Vždy po propuštění sledujeme vývoj nálezu na pravidelných ambulantních kontrolách, typicky po roce, pak po dvou až třech letech, až do ukončení tělesného růstu, což bývá kolem 17-19 roku věku.

 

A nemohla by se stejná konzervativní léčba provést ambulantně doma?

Budeme na rehabilitaci pravidelně docházet.Toto řešení má svá rizika a my máme, bohužel, smutné zkušenosti s dětmi, u nichž výsledky po ambulantní léčbě nejsou dobré. Je zcela nezbytné, aby dítě dodržovalo absolutní zákaz zátěže kyčelního kloubu stojem nebo chůzí. Přesto děti, léčené ambulantně, chodí s podpažními nebo francouzskými berlemi nebo s Atlanta dlahou! Tuto dlahu u nás také používáme, ale pouze na centraci kyčelních kloubů v sedu nebo vleže, nikoliv na chůzi. Dodržování režimu bez zátěže kyčelního kloubu je často v domácím prostředí nad lidské síly rodičů, vznikají problémy při běžných denních aktivitách, hygieně, oblékání, cestě do školy, při pobytu dítěte ve škole a cestě domů, při cvičení.Toto jsou hlavní úskalí domácí konzervativní léčby, pomineme-li fakt, že v domácím prostředí bude téměř nemožné aplikovat dlouhodobě magnetoterapii. Ještě jednou opakuji, že chůze dítěte s berlemi je v prvních měsících léčby Perthesovy choroby nevhodná.

A co škola? Jak dítě dožene zameškanou výuku?

Školní výuka u nás pokračuje samozřejmě nadále, v léčebně máme vlastní školu. Dětem se věnují zkušení pedagogové, kteří znají problematiku dětského věku a zvládnou potíže s výukou při dlouhodobé hospitalizaci. Procedury a školní výuku časově harmonizujeme. Podrobnější informace o škole najdete na web stránkách školy.

Napsali: prim. MUDr. Lenka Šuglová a prim. MUDr. František Brom - konziliář