Rehabilitační odborný léčebný ústav poskytující navazující následnou léčebnou péči lůžkovou a zčásti i ambulantní.

rehabilitace, léčba, léčebna, procedury

Pro pacienty

Hamzova léčebna je rehabilitační ústav, který poskytuje:

  • následnou léčebnou rehabilitační péči lůžkovou i ambulantní pro děti a dospělé z celé ČR
  • cílenou rehabilitaci pacientů po cévní příhodě mozkové
  • program rehabilitačního ošetřovatelství LOOP
  • léčbu dětských a dospělých pacientů po míšním poškození

 

FORMULÁŘE REHABILITACE DOSPĚLÝCH

REHABILITACE DĚTÍ

OŠETŘOVATELSKÁ LŮŽKA

PROCEDURY HIPOTERAPIE

 

ORTOPEDICKÁ PROTETIKA

PRODEJNA  A VÝDEJNA ZDRAVOTNICKÝCH POTŘEB 

 

 PRO LÉKAŘE

Indikační seznam

Legislativní normy

 

U pacientů po amputaci končetiny je možné zajistit překlad z akutního lůžka na lůžko HL, kde vyrobíme protézu během hospitalizace, včetně nácviku chůze s fyzioteraputem pod dohledem odborného lékaře. ..více zde.