Rehabilitační odborný léčebný ústav poskytující navazující následnou léčebnou péči lůžkovou a zčásti i ambulantní.

rehabilitace, léčba, léčebna, procedury

Zkvalitnění léčebné péče a zavedení efektivnějších metod léčby

 

Hamzova odborná léčebna požádala v 05/2010 v rámci 7.výzvy Integrovaného operačního programu, oblast 3.2b Systémová opatření v oblasti prevence zdravotních rizik obyvatelstva a prevence sociálního vyloučení osob znevýhodněných jejich zdravotním stavem nebo věkem, o finanční podporu projektu:

„Zkvalitnění léčebné péče a zavedení efektivnějších metod léčby
v HL Luže - Košumberk"

 • Cílem projektu je zkvalitnění léčebné péče a zavedení efektivnějších metod léčby, a to fyzickou modernizací pracovišť, zaměřených zejména na komplexní rehabilitační program, včetně rehabilitačního ošetřovatelství. Účelem projektu je pořízení moderních přístrojů a systémů pro zajištění léčebné rehabilitace, odpovídající standardním současným požadavkům kladeným na vybavenost pracovišť pro specializovanou rehabilitaci, které přinesou zkvalitnění péče o pacienty.
 • Náklady projektu:
  Celkové náklady projektu jsou cca 30 mil. Kč, z toho 85% je spolufinancováno Evropskou unií prostřednictvím Integrovaného operačního programu z prostředků Evropského fondu pro regionální rozvoj a léčebna se na akci podílí spoluúčastí ve výši 15%.
 • Průběh:11/2010 Hamzova léčebna obdržela Rozhodnutí o poskytnutí dotace a zahájila přípravy výběrových řízení
  01-04/2011 - v současné době probíhá výběrové řízení na dodávky přístrojů a výběrové řízení na poradenskou firmu
 • 04/2011 - ukončeno výběrové řízení - viz. Oznámení o výběru ke stažení zde
 • 04/2011 - ukončeno výběrové řízení - viz. Zpráva o posouzení a hodnocení ke stažení zde  a Rozhodnutí zadavatele o výběru nejvhodnější nabídky ke stažení zde
 • 05 a 06/2011 realizace dodávek přístrojů
 • Článek v novinách Chrudimsko ke stažení zde 

 

Článek v novinách Hradecko ke stažení zde

http://www.strukturalni-fondy.cz/iop

http://www.mzcr.cz/