Rehabilitační odborný léčebný ústav poskytující navazující následnou léčebnou péči lůžkovou a zčásti i ambulantní.

rehabilitace, léčba, léčebna, procedury

Zdravá dětská noha

V roce 2015 byl pracovištěm ortopedické protetiky zahájen projekt „Zdravá dětská noha“.

Projekt byl zaměřen na včasnou diagnostiku funkčních vad dětských nohou a jejich následnou komplexní léčbu. Do projektu bylo zařazeno 5 základních a 2 mateřské školy. Tento projekt se setkal s příznivou odezvou, jak ze strany rodičů, tak i pedagogů.

Na tenzometrické desce bylo vyšetřeno 818 dětí. Pozitivní nález byl zjištěn u 437 z nich tj. 53 % z celkového počtu vyšetřených dětí.